Protilátky proti hepatitíde C (anti HCV)

V reakcii na cudzie častice v ľudskom tele, ako sú vírusy, imunitný systém produkuje imunoglobulíny - ochranné protilátky. Tieto protilátky sú detegované špeciálnou skríningovou štúdiou ELISA, ktorá sa používa na stanovenie, či je osoba infikovaná vírusom hepatitídy C. Pre hepatitídu C obsahujú všetky protilátky skratku anti-HCV, čo znamená "proti vírusu hepatitídy C".

Protilátky proti hepatitíde C majú dve triedy - G a M, ktoré sú uvedené v analýzach ako IgG a IgM (Ig - imunoglobulín (imunoglobulín) je latinský názov protilátok). Celkové anti-HCV (anti-HCV, anti-hcv) - celkové protilátky (triedy IgG a IgM) na antigény hepatitídy C. Test na stanovenie týchto markerov sa vykonáva pre všetkých pacientov, ktorí chcú skontrolovať, či majú hepatitídu C. Anti- HCV je prítomný ako v akútnej (môžu byť zistené už 4-6 týždňov po infekcii), tak aj pri chronickej hepatitíde. Celkové množstvo anti-HCV sa nachádza aj u tých, ktorí mali hepatitídu C a zotavili sa sami. Tento marker sa môže nájsť u takýchto ľudí po 4-8 rokoch alebo viac po uzdravení. Preto pozitívny anti-HCV test nestačí na stanovenie diagnózy. Na pozadí chronickej infekcie sú celkové protilátky detegované neustále a po úspešnej liečbe pretrvávajú dlhú dobu (primárne vďaka anti-HCV jadru IgG, sú uvedené nižšie), zatiaľ čo ich titre sú postupne redukované.

Je dôležité vedieť, že protilátky proti hepatitíde C nechránia pred rozvojom infekcie HCV a neposkytujú spoľahlivú imunitu proti opätovnej infekcii.

Anti-HCV spektrum (jadro, NS3, NS4, NS5) sú špecifické protilátky proti jednotlivým štrukturálnym a neštrukturálnym proteínom vírusu hepatitídy C. Sú určené na posúdenie vírusovej záťaže, aktivity infekcie, rizika chronicity, separácie akútnej a chronickej hepatitídy a stupňa poškodenia pečene., Detekcia protilátok proti každému z antigénov má nezávislú diagnostickú hodnotu. Anti-HCV sa skladá z ich štruktúrnych (jadrových) a neštrukturálnych (NS3, NS4, NS5) proteínov (proteínov).

Anti-HCV jadro IgG - protilátky triedy G proti jadrovým (jadrovým) HCV proteínom. Anti-HCV IgG sa objavuje od 11 do 12 týždňov po infekcii, takže anti-HCV súčet, ktorý sa objavuje skôr, sa používa na diagnostiku možných "čerstvých" infekcií. Anti-HCV IgG dosahuje vrchol koncentrácie 5 - 6 mesiacov od okamihu infekcie a pri chronickom priebehu ochorenia je v krvi detekovaný život. Keď sa hepatitída C prenesie, titer protilátok triedy IgG sa postupne znižuje a môže dosiahnuť nedetegovateľné hodnoty niekoľko rokov po zotavení.

Protilátky anti-HCV IgM - IgM proti antigénom vírusu hepatitídy C. Anti-HCV IgM môže byť detegovaný v krvi už 4 - 6 týždňov po infekcii a ich koncentrácia rýchlo dosiahne maximum. Po ukončení akútneho procesu poklesne hladina IgM a môže sa znovu zvýšiť počas reaktivácie infekcie, preto sa predpokladá, že tieto protilátky sú známkou akútnej alebo chronickej infekcie so znakmi reaktivácie. Pri akútnej hepatitíde C je dlhodobá detekcia protilátok triedy M faktorom predpovedajúcim prechod ochorenia na chronickú formu. Predpokladá sa, že detekcia anti-HCV IgM môže odrážať úroveň virémie a aktivity hepatitídy C, avšak nie vždy s reaktiváciou CVHC, deteguje sa anti-HCV IgM. Existujú aj prípady, keď sa anti-HCV IgM zistí pri chronickej hepatitíde C v neprítomnosti reaktivácie.

Neštrukturálne (NS3, NS4, NS5) proteíny.

NS3, NS4, NS5 sú neštrukturálne (NS-neštrukturálne) proteíny. V skutočnosti sú tieto proteíny väčšie - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, avšak vo väčšine klinických diagnostických laboratórií sa detegujú protilátky proti NS3, NS4 a NS5 proteínom.

Anti-NS3 sa deteguje v najskorších štádiách sérokonverzie. Vysoké titre anti-NS3 sú charakteristické pre akútnu hepatitídu C a môžu byť nezávislým diagnostickým markerom akútneho procesu. V akútnom procese vysoká koncentrácia anti-NS3 zvyčajne indikuje významné vírusové zaťaženie a ich dlhodobé uchovávanie v akútnej fáze je spojené s vysokým rizikom chronickej infekcie.

Anti-NS4 a anti-NS5 majú tendenciu objavovať sa neskôr. Pri CVHG môže definícia anti-NS4 vo vysokých titroch indikovať trvanie infekčného procesu a podľa niektorých údajov súvisí so stupňom poškodenia pečene. Detekcia anti-NS5 vo vysokých titroch často indikuje prítomnosť vírusovej RNA a v akútnom štádiu je prediktorom chronickej infekcie. Zníženie titrov NS4 a NS5 v priebehu času môže byť priaznivým znamením, ktoré indikuje tvorbu klinickej a biochemickej remisie. Titre anti-NS5 môžu odrážať účinnosť PVT a ich zvýšené hodnoty sú charakteristické pre tých, ktorí nereagujú na liečbu. Po zotavení sa anti-NS4 a anti-NS5 titre časom znižujú. Výsledky jednej štúdie ukázali, že takmer polovica pacientov po 10 rokoch po úspešnej liečbe interferónmi, anti-NS4 a anti-NS5 nebola detegovaná. Nasledujúca tabuľka ukazuje najpravdepodobnejšie možnosti liečby kombinácie markerov hepatitídy C. t

Vírusy hepatitídy C (HCV), cor, NS3, NS4, NS5 antigény, IgG protilátky

VIRUS HEPATITÍVA C

Etiológie. Vírus hepatitídy C (vírus hepatitídy C, HCV) - RNA, ktorá obsahuje vírus, patrí do čeľade Flaviviridae, čo je najčastejší pôvodca prenosu hepatitídy na svete: spôsobuje asi 20% prípadov akútnej hepatitídy, 60-70% chronickej hepatitídy a asi 30% cirhózy a rakoviny pečene. Doteraz je známych 11 genotypov vírusu a viac ako 100 jeho podtypov. Termín „genotyp“ sa vzťahuje na genetickú štruktúru vírusu: podľa všeobecne uznávanej klasifikácie je genotyp označený číslom a podtyp je malé písmeno latinskej abecedy, genotypizácia by mala byť vykonaná na určenie prognózy ochorenia, účinnosti antivírusovej terapie a na určenie trvania liečby. U pacientov s genotypom 1b sa chronická infekcia HCV vyskytuje v 90% prípadov, zatiaľ čo u genotypov 2a a 3a v 33-50%. Infekcia genotypom 1b je sprevádzaná závažnejším priebehom ochorenia, rozvojom cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu. Pacienti s genotypom 3a majú výraznejšiu steatózu a lézie žlčových ciest, ako aj vyššiu hladinu ALT ako pacienti s HCV genotypom 1b. Okrem toho je hladina fibrózy výraznejšia u pacientov s vírusom genotypu 1b. Pri monoterapii interferónom sa pozorovala trvalá odpoveď u 18% pacientov infikovaných HCV genotypom 1b au 55% pacientov infikovaných inými genotypmi. V kombinovanom režime interferón + ribaverín sa pozorovala stabilná odpoveď u 28% pacientov infikovaných HCV genotypom 1b au 66% pacientov infikovaných inými genotypmi.

Epidemiology. Vírus hepatitídy C (HCV) je prenášaný prevažne parenterálnou cestou, pričom percento prípadov infekcie HCV je vyššie u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu orgánov, transfúziu krvi a dostávajú viac intravenóznych injekcií (narkomani), ako aj tých, ktorí sú na dialýze obličiek. Až do 90. rokov sa počas transfúzie krvi vyskytol maximálny počet infekcií. Prenos z matky na plod je pomerne zriedkavý (2,7–4,4%). Riziko sa však zvyšuje, ak je matka infikovaná HIV (5,4–8,6%). Sexuálny prenos je veľmi zriedkavý. Avšak v 30% prípadov zostáva príčina infekcie nejasná. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy, že vírus môže byť prítomný v takých biologických tekutinách, ako sú sliny, mlieko, vaginálne sekréty a spermie. Infekcia vírusom hepatitídy C môže skončiť úplnou elimináciou vírusu s tvorbou imunitnej reakcie, ale vo väčšine prípadov sa to nevyskytuje (50% - 90%) a vyvíja sa chronická progresívna infekcia, ktorá môže viesť k cirhóze s vysokým rizikom vzniku hepatocelulárneho karcinómu. Faktory predisponujúce k závažnejšiemu priebehu ochorenia sú vírus genotypu 1, mužské pohlavie, nadmerné požívanie alkoholu a prítomnosť infekcie HIV.

Klinické prejavy. Inkubačná doba je 1-6 mesiacov, akútne obdobie v 75% prípadov je asymptomatické, v anikternej forme, a preto sa v tomto štádiu často nediagnostikuje.

diagnóza:

Laboratórna diagnostika vírusovej hepatitídy C je založená na:

 • metódy na nepriamu detekciu vírusov - detekcia sérologických markerov (protilátky proti antigénom vírusu). Tieto metódy umožňujú inštalovať vírusovú infekciu, hodnotiť prítomnosť ochrannej imunity, odlíšiť štádiá ochorenia, odhaliť koniec replikácie vírusu;
 • priame metódy detekcie vírusov: detekcia vírusovej RNA v biologickom materiáli, ktorý je predmetom vyšetrovania pomocou PCR. Tieto metódy umožňujú nielen stanoviť etiológiu, ale aj zhodnotiť aktivitu vírusu - identifikovať replikačný stupeň, stanoviť genotyp vírusu.

Sérologická diagnóza. Protilátky triedy M sa objavujú 4-6 týždňov po infekcii a pretrvávajú až do 5 - 6 mesiacov pri počiatočnej infekcii. Hladiny IgM sa môžu opäť zvýšiť počas ďalšej reaktivácie infekcie.
Protilátky triedy G sa objavujú od 11 do 12 týždňov po infekcii, dosahujú maximálnu koncentráciu 5-6 mesiacov a zostávajú v krvi na konštantnej úrovni počas celého obdobia ochorenia a rekonvalescencie, potom klesajú a môžu zostať na minimálnej úrovni života. V niektorých prípadoch úplne zmizne. Falošne negatívne výsledky detekcie protilátok možno nájsť u pacientov s oslabeným imunitným systémom (HIV-infikovaných), pacientov s renálnym zlyhaním, s esenciálnou zmiešanou kryoglobulinémiou. Falošne pozitívne výsledky možno pozorovať u autoimunitných ochorení (v 80% prípadov - autoimunitná chronická aktívna hepatitída), nodulárnej polyarteritídy, prítomnosti reumatoidného faktora, hypergamaglobulinémie, paraproteinémie, pasívneho prenosu protilátok. Detekcia protilátok neumožňuje rozlíšiť medzi súčasnou infekciou a infekciou. Ak sa získa pozitívny výsledok, vyžaduje sa potvrdenie inej metódy z inej vzorky. V prípade negatívneho výsledku sérologických markerov, ale dostupnosti klinických údajov o možnej prítomnosti HCV infekcie, je potrebné vykonať molekulárne metódy na detekciu RNA vírusu, aby sa potvrdila alebo vylúčila diagnóza aktívnej infekcie hepatitídy C. RNA vírusu hepatitídy C sa zistí v krvi po 5 dňoch po infekcii. E. Dlho pred objavením sa protilátok proti hepatitíde C.

Molekulárne metódy na detekciu vírusu hepatitídy C môžu identifikovať RNA v kvalitatívnom (detegovanom / nezistenom) formáte, kvantitatívnom (nezistenom / detegovanom v množstve) formáte, určiť genotyp vírusu. Každý formát umožňuje vyriešiť niektoré diagnostické problémy. Detekcia vírusovej RNA v kvalitatívnom formáte umožňuje identifikovať replikatívnu fázu vírusu a odpovedať na otázku o aktivite: táto štúdia sa vykonáva u pacientov so séropozitívnymi a séronegatívnymi výsledkami, keď táto metóda umožňuje stanoviť etiológiu hepatitídy.

Kvantitatívna analýza sa vykonáva PCR v reálnom čase, čo je najcitlivejšia metóda. Po zavedení štandardu WHO sú výsledky kvantitatívnej PCR zjednotené, aby umožnili hodnotenie dynamiky počas vyšetrenia v rôznych laboratóriách. Výsledky sú uvedené v medzinárodných jednotkách (IU). Každá súprava na kvantitatívnu detekciu HCV RNA má faktor prepočítania "kópií na ml" na "IU na ml." Tento formát na hodnotenie vírusovej RNA sa používa pred začiatkom antivírusovej terapie na stanovenie vírusovej záťaže a monitorovanie účinnosti terapie (virologická odpoveď) a potvrdenie eliminácie virémie.

Štúdia genotypu je nevyhnutná na stanovenie prognózy ochorenia. Okrem toho existuje dôkaz, že prevládajúci spôsob prenosu závisí aj od genotypu vírusu. Predpokladá sa, že typ 1b je viac charakteristický pre transfúzny spôsob prenosu a la a 3a - pri použití liečiv. Okrem toho má typ vírusu prognostickú hodnotu na predpovedanie účinnosti terapie a odhadovanie jej trvania.

Rozhodnutie o liečebnom režime je založené na počiatočnej vírusovej záťaži a genotype vírusu. Trvanie terapie závisí od 4 faktorov - počiatočnej vírusovej záťaže, dynamiky redukcie virémie, času na dosiahnutie nulovej vírusovej záťaže a vývoja fibrózy.

Keď je infikovaná genotypom 2 alebo 3, trvanie terapie je najmenej 24 týždňov s pravdepodobnosťou vytvorenia stabilnej virologickej odpovede asi 70%. Ak je infikovaný vírus prvého genotypu (rovnako ako 4, 5 alebo 6), trvanie liečby by malo byť najmenej 48 týždňov a pravdepodobnosť stabilnej virologickej odpovede sa pohybuje okolo 45%. V prítomnosti 1, 4, 5 alebo 6 genotypov je pred začiatkom liečby nevyhnutné určiť indikátor vírusovej záťaže. Vírusová záťaž nižšia ako 400 000 IU / ml sa považuje za nízku, viac ako 400 000 IU / ml sa považuje za vysokú. Je nevyhnutné opakovať definíciu VN po 12 týždňoch liečby. V prípade, že pokles indexu je najmenej 2 logaritmy, liečba pokračuje až do 72 týždňov. Ak sa VN nezníži o 2 logaritmy alebo viac, liečba sa zastaví z dôvodu nedostatočnej virologickej odpovede. Cieľom terapie je dosiahnuť nedefinovateľnú vírusovú záťaž, ktorá sa musí potvrdiť 6 mesiacov po ukončení liečby.
Iný rozhodovací algoritmus je založený na čase na dosiahnutie virologickej odpovede bez ohľadu na genotyp vírusu. Absencia poklesu hladiny vírusovej záťaže najmenej 1 lg po 4 týždňoch liečby sa považuje za nulovú odozvu a terapia je ukončená. V prípade nedetegovateľnej úrovne vírusovej záťaže sa účinok považuje za rýchlu virologickú odpoveď. V tomto prípade, s nízkou primárnou vírusovou záťažou, trvanie liečby môže byť znížené a pri vysokej dávke by liečba mala pokračovať až do 48 týždňov. Ak sa do 12. týždňa liečby dosiahne nedetegovateľná vírusová záťaž, účinok sa považuje za včasnú virologickú odpoveď a liečba trvá až 48 týždňov. Stanovená vírusová záťaž v 12. týždni liečby so znížením najmenej o 2 l na primárnu, indikuje pomalú virologickú odpoveď a liečba trvá až 72 týždňov.

Podľa odporúčaní WHO je diagnóza hepatitídy C možná na základe trojnásobnej detekcie HCV RNA v sére pacienta v neprítomnosti iných markerov hepatitídy. Vírus hepatitídy C sa vyznačuje vysokou variabilitou a prítomnosť niekoľkých variantov genotypu: la, 1b, 2, 3a, 4 sa určujú v laboratóriu Synevo, genotypizácia by sa mala vykonávať na určenie prognózy ochorenia, účinnosti antivírusovej terapie a určenia dĺžky trvania terapie. PCR umožňuje detekciu HCV RNA nielen v sére, ale aj v biopsii pečene, čo je dôležité pri potvrdení úlohy HCV pri tvorbe hepatocelulárneho karcinómu. U takýchto pacientov sa HCV RNA deteguje v hepatocytoch av neprítomnosti anti-HCV a HCV RNA v sére.

Algoritmy na skúmanie a interpretáciu výsledkov:

 • S pozitívnym výsledkom protilátok proti HCV je potrebné kvalitatívne stanovenie HCV RNA (PCR). Pozitívny výsledok PCR pre hepatitídu C potvrdzuje prítomnosť vírusu, ale neindikuje vývoj hepatitídy;
 • s negatívnym výsledkom protilátok proti HCV a prítomnosti podozrenia na akútnu hepatitídu C sa vykoná kvalitatívne stanovenie HCV RNA. Ak je test PCR pozitívny, diagnóza sa potvrdí a následne je potrebné opakovať sérologické testovanie na potvrdenie sérokonverzie. V prítomnosti imunosupresie a epidemiologických alebo laboratórnych dôvodov podozrenia z infekcie HCV je potrebné vykonať vysokokvalitnú PCR bez ohľadu na výsledok sérologického testovania;
 • Pacienti na hemodialýze a po transplantácii obličky vyžadujú ročné monitorovanie protilátok proti HCV;
 • PCR by sa mala vykonať aj na séropozitívnych tehotných ženách, aby sa vyhodnotilo riziko vertikálnej infekcie. Riziko infekcie plodu sa pohybuje od 0% do 5%, ale pri HIV infekcii u matky sa riziko infekcie zvyšuje z 15% na 30%.

Protilátka proti vírusu hepatitídy C

Ochorenie pečene s vírusom typu C je jedným z akútnych problémov špecialistov na infekčné ochorenia a hepatológov. Pre charakteristiku dlhej inkubačnej doby, počas ktorej nie sú žiadne klinické príznaky. V tomto čase je nosič HCV najnebezpečnejší, pretože nevie o svojej chorobe a je schopný infikovať zdravých ľudí.

Prvýkrát sa vírus začal rozprávať na konci 20. storočia, po ktorom sa začal jeho rozsiahly výskum. Dnes je známe o jeho šiestich formách a veľkom počte podtypov. Táto variabilita štruktúry je spôsobená schopnosťou patogénu mutovať.

Základom vývoja infekčného zápalového procesu v pečeni je deštrukcia hepatocytov (buniek). Zničia sa pod priamym vplyvom vírusu s cytotoxickým účinkom. Jedinou šancou na identifikáciu patogénneho agens v predklinickom štádiu je laboratórna diagnostika, ktorá zahŕňa hľadanie protilátok a genetickú súpravu vírusu.

Čo sú protilátky proti hepatitíde C v krvi?

Človek, ktorý je ďaleko od medicíny, je ťažké pochopiť výsledky laboratórnych štúdií bez toho, aby vedel o protilátkach. Faktom je, že štruktúra patogénu pozostáva z komplexu proteínových zložiek. Po vstupe do tela spôsobujú, že imunitný systém reaguje, ako keby ho obťažoval svojou prítomnosťou. Tak začína produkcia protilátok proti antigénom hepatitídy C.

Môžu byť viacerých typov. V dôsledku hodnotenia ich kvalitatívneho zloženia sa lekárovi podarí podozrenie na infekciu osoby, ako aj stanovenie štádia ochorenia (vrátane uzdravenia).

Primárnou metódou na detekciu protilátok proti hepatitíde C je imunotest. Jeho účelom je vyhľadávanie špecifických Ig, ktoré sú syntetizované v reakcii na prenikanie infekcie do tela. Všimnite si, že ELISA umožňuje podozrenie na ochorenie, po ktorom je potrebná ďalšia polymerázová reťazová reakcia.

Protilátky, dokonca aj po úplnom víťazstve nad vírusom, zostávajú po zvyšok svojho života v ľudskej krvi a indikujú minulý kontakt imunity s patogénom.

Fázy ochorenia

Protilátky proti hepatitíde C môžu indikovať štádium infekčného zápalového procesu, ktorý pomáha špecialistovi vybrať účinné antivírusové lieky a sledovať dynamiku zmien. Existujú dve fázy ochorenia:

 • latentný. Osoba nemá žiadne klinické príznaky, napriek tomu, že už je vírusovým nosičom. Test na protilátky (IgG) na hepatitídu C bude zároveň pozitívny. Hladina RNA a IgG je malá.
 • akútna - charakterizovaná zvýšením titra protilátok, najmä IgG a IgM, čo indikuje intenzívne množenie patogénov a výraznú deštrukciu hepatocytov. Ich zničenie je potvrdené rastom pečeňových enzýmov (ALT, AST), čo je dokázané biochémiou. Okrem toho sa vo vysokej koncentrácii nachádza RNA patogénne činidlo.

Pozitívna dynamika na pozadí liečby je potvrdená poklesom vírusovej záťaže. Po zotavení nie je RNA kauzálneho agenta detegovaná, zostávajú len G imunoglobulíny, ktoré indikujú minulé ochorenie.

Indikácie ELISA

Vo väčšine prípadov sa imunita nemôže s patogénom vyrovnať nezávisle, pretože proti nemu nevytvára silnú odpoveď. Je to spôsobené zmenou štruktúry vírusu, v dôsledku čoho sú produkované protilátky neúčinné.

Zvyčajne sa ELISA predpisuje niekoľkokrát, pretože je možný negatívny výsledok (na začiatku ochorenia) alebo falošne pozitívny výsledok (u tehotných žien, pri autoimunitných patológiách alebo anti-HIV terapii).

Na potvrdenie alebo vyvrátenie odpovede ELISA je potrebné ju znovu vykonať po mesiaci, ako aj darovať krv na PCR a biochémiu.

Skúmajú sa protilátky proti vírusu hepatitídy C:

 1. injekčných užívateľov drog;
 2. u ľudí s cirhózou pečene;
 3. ak je tehotná nosiča vírusu. V tomto prípade sú matka aj dieťa podrobené skúške. Riziko infekcie sa pohybuje od 5% do 25% v závislosti od vírusovej záťaže a aktivity ochorenia;
 4. po nechránenom sexe. Pravdepodobnosť prenosu vírusu nepresahuje 5%, avšak pri poranení slizníc genitálií, homosexuálov, ako aj milovníkov častých zmien partnerov je riziko oveľa vyššie;
 5. po tetovaní a piercingu;
 6. po návšteve salónu krásy so zlou povesťou, pretože infekcia sa môže vyskytnúť prostredníctvom kontaminovaných nástrojov;
 7. pred darovaním krvi, ak sa osoba chce stať darcom;
 8. v medsotrudnikaov;
 9. palubní pracovníci;
 10. nedávno prepustený z MLS;
 11. ak sa zistí zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST) s cieľom vylúčiť vírusové poškodenie orgánu;
 12. v tesnom kontakte s nosičom vírusu;
 13. u ľudí s hepatosplenomegáliou (zvýšenie objemu pečene a sleziny);
 14. u HIV-infikovaných;
 15. u osoby so žltosťou kože, hyperpigmentáciou dlaní, chronickou únavou a bolesťou v pečeni;
 16. pred plánovaným chirurgickým zákrokom;
 17. pri plánovaní tehotenstva;
 18. u ľudí so štrukturálnymi zmenami v pečeni, zistené ultrazvukom.

Enzymová imunoanalýza sa používa ako skríning pre hromadný skríning ľudí a vyhľadávanie vírusových nosičov. To pomáha predchádzať prepuknutiu infekčného ochorenia. Liečba, ktorá sa začala v počiatočnom štádiu hepatitídy, je oveľa účinnejšia ako liečba na pozadí cirhózy.

Typy protilátok

Ak chcete správne interpretovať výsledky laboratórnej diagnostiky, musíte vedieť, aké protilátky sú a čo môžu znamenať:

 1. anti-HCV IgG je hlavným typom antigénov reprezentovaných imunoglobulínmi G. Môžu byť detegované počas počiatočného vyšetrenia osoby, čo umožňuje podozrenie na ochorenie. Ak je odpoveď pozitívna, stojí za to premýšľať nad pomalým infekčným procesom alebo kontaktom imunity s vírusmi v minulosti. Pacient potrebuje ďalšiu diagnostiku pomocou PCR;
 2. anti-HCVcoreIgM. Tento typ markera znamená "protilátky proti jadrovým štruktúram" patogénneho agens. Objavujú sa skoro po infekcii a indikujú akútne ochorenie. Zvýšenie titra sa pozorovalo pri poklese sily imunitnej obrany a aktivácii vírusov pri chronickom priebehu ochorenia. Keď je remisia slabo pozitívnym markerom;
 3. celkový anti-HCV je celkový index protilátok proti štruktúrnym proteínovým zlúčeninám patogénu. Často mu umožňuje presne diagnostikovať štádium patológie. Laboratórny výskum sa stáva informatívnym po 1-1,5 mesiaci od momentu preniknutia HCV do tela. Celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C sú analýza imunoglobulínu M a G. Ich rast je pozorovaný v priemere 8 týždňov po infekcii. Trvajú po celý život a naznačujú minulú chorobu alebo jej chronický priebeh;
 4. anti-HCVNS. Indikátor je protilátka proti neštruktúrnym proteínom patogénu. Tieto zahŕňajú NS3, NS4 a NS5. Prvý typ sa deteguje na začiatku ochorenia a indikuje kontakt s HCV. Je to indikátor infekcie. Dlhodobé uchovávanie jeho vysokej hladiny je nepriamym znakom chronického zápalového procesu v pečeni. Protilátky zvyšných dvoch typov proteínových štruktúr sú detegované v neskorom štádiu hepatitídy. NS4 je indikátorom rozsahu poškodenia orgánov a NS5 indikuje chronický priebeh ochorenia. Zníženie ich titrov možno považovať za začiatok remisie. Vzhľadom na vysoké náklady na laboratórny výskum sa zriedka používa v praxi.

Existuje aj ďalší marker - to je HCV-RNA, ktorá zahŕňa hľadanie genetickej sady patogénu v krvi. V závislosti od vírusovej záťaže môže byť nosič infekcie viac alebo menej infekčný. Pre štúdiu sa používajú testovacie systémy s vysokou citlivosťou, ktoré umožňujú detekciu patogénneho agens v predklinickom štádiu. Okrem toho pomocou PCR je možné detekovať infekciu v štádiu, keď protilátky stále chýbajú.

Čas objavenia sa protilátok v krvi

Je dôležité pochopiť, že protilátky sa objavujú v rôznych časoch, čo umožňuje presnejšie určiť štádium infekčného zápalového procesu, vyhodnotiť riziko komplikácií a tiež podozrenie na hepatitídu na začiatku vývoja.

Celkové imunoglobulíny sa začnú registrovať v krvi v druhom mesiaci infekcie. V prvých 6 týždňoch sa hladina IgM rýchlo zvyšuje. To indikuje akútny priebeh ochorenia a vysokú aktivitu vírusu. Po vrchole ich koncentrácie sa pozoruje jeho pokles, ktorý indikuje začiatok ďalšej fázy ochorenia.

Ak sa zistia protilátky triedy G proti hepatitíde C, je potrebné podozrenie na koniec akútneho štádia a prechod patológie na chronickú. Sú zistené po troch mesiacoch od okamihu infekcie v tele.

Niekedy sa celkové protilátky môžu izolovať už v druhom mesiaci ochorenia.

Pokiaľ ide o anti-NS3, sú detegované v ranom štádiu sérokonverzie a anti-NS4 a -NS5 - neskôr.

Výskum dekódovania

Na detekciu imunoglobulínov metódou ELISA. Je založený na reakcii antigén-protilátka, ktorá prebieha pôsobením špeciálnych enzýmov.

Za normálnych okolností sa celková hodnota v krvi nezaznamenáva. Na kvantitatívne stanovenie protilátok sa použil koeficient pozitivity "R". Označuje hustotu markera v biologickom materiáli. Jeho referenčné hodnoty sa pohybujú od nuly do 0,8. Rozsah 0,8-1 indikuje spornú diagnostickú odpoveď a vyžaduje ďalšie vyšetrenie pacienta. Pri prekročení jednotiek R sa berie do úvahy pozitívny výsledok.

Ako rozlúštiť analýzu protilátok proti vírusovej hepatitíde C?

Po prvé, o zdravotných označení, ktoré sú pre vás neznáme. Keď vírus hepatitídy C (HCV) vstupuje do ľudského tela, imunitný systém produkuje špecifické imunoglobulíny - protilátky proti vírusu, ktoré sa nazývajú anti-HCV. Protilátky obsahujú štruktúrne (jadro) a neštrukturálne (NS3, NS4, NS5) proteíny. Analýza, ktorú ste uviedli, poskytuje informácie o tom, kedy sa infekcia vyskytla, akú formu ochorenia v súčasnosti a ako je vírus aktívny.

Štrukturálne jadrové IgG proteíny sa objavujú 6 týždňov po infekcii hepatitídou C. Ich vrchol dosahuje 6 mesiacov po infekcii. Prítomnosť imunoglobulínov triedy G, ako vo vašom prípade, je typická pre chronickú formu hepatitídy C, t.j. vždy budú prítomné vo výsledkoch testov na hepatitídu C po Vašej chorobe, na rozdiel od protilátok IgM, ktoré sa objavujú iba šesť mesiacov po infekcii a sú charakteristické pre akútnu formu vírusovej hepatitídy C.

Protilátky NS3 sú detegované v teste v skorých štádiách tvorby protilátok. Vysoké titre týchto protilátok ukazujú, že hepatitída C je v akútnom štádiu. Protilátky NS4 a NS5 sa objavujú v neskorých štádiách ochorenia, približne 11 - 12 týždňov po infekcii. Titer protilátok tejto triedy sa po obnovení redukuje. Vysoké titre NS4 indikujú pravdepodobné poškodenie pečene a ďalšiu infekciu. Zvýšená hladina NS5 indikuje prítomnosť RNA vírusu a jeho prechod na chronickú formu.

Dekódovacia analýza hepatitídy C

Ak hovoríme o interpretácii analýzy ako celku, potom sa vo vás zistí hepatitída C, ale štádium a aktivita ochorenia sa musí objasniť pomocou ďalších analýz. Vo všeobecnosti môžu poskytnuté informácie naznačovať, že ste sa buď zotavili z akútnej hepatitídy C, alebo máte latentnú fázu chronickej hepatitídy C. Avšak na určenie toho, čo je vírusová záťaž a či existuje riziko reaktivácie vírusu, tieto údaje nestačia. Musíte tiež prejsť krvným testom na protilátky triedy IgM, RNA vírusu a dodatočne vykonať PCR diagnostiku vírusovej hepatitídy C. Poskytuje rozšírené dôležité informácie o aktivite infekčného procesu v danom čase.

Potrebná je aj klinická a laboratórna diagnostika príznakov ochorenia. Musíte prejsť biochemickým krvným testom. Funkcia pečene je určená výsledkami analýzy hladiny ALT, AST, alkalickej fosfatázy, GGT. Mali by ste tiež podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie a elastometriu pečene, aby ste zistili možné ložiská poškodenia tkaniva fibrózou. Žiadne príznaky ochorenia, znížené protilátky triedy jadra IgG na úroveň 1:80 a nižšiu, normálne hladiny transamináz (ALT a AST) a postupné vymiznutie protilátok NS IgG počas niekoľkých rokov naznačujú, že došlo k latentnej fáze ochorenia, t., štádium, v ktorom bol vírus potlačený imunitným systémom a „slumbers“ bez nepriaznivého ovplyvnenia tela.

Toto je len približný obraz diagnózy ochorenia podľa vašich údajov. Ak chcete potvrdiť situáciu a naplánovať si ďalšie kroky, musíte sa poradiť so špecialistom na infekčné ochorenia.

Liečime pečeň

Liečba, príznaky, lieky

Ns3 ns4 ns5 všetky pozitívne

Vírusové lézie pečene sa často prejavujú v praxi gastroenterológov. Vedúci bude medzi nimi určite hepatitída C. Pokiaľ ide o chronickú fázu, spôsobuje značné poškodenie pečeňových buniek, narušuje jej tráviace a bariérové ​​funkcie.

Hepatitída C sa vyznačuje pomalým prúdom, dlhým obdobím bez prejavu hlavných symptómov ochorenia a vysokým rizikom komplikácií. Choroba sa dlhodobo nevyskytuje a môže byť odhalená iba testom na protilátky proti hepatitíde C a iným markerom.

Hepatocyty (pečeňové bunky) sú vírusom postihnuté, spôsobujú ich dysfunkciu a deštrukciu. Postupne, keď prešli fázou chronickej choroby, ochorenie vedie k smrti človeka. Včasná diagnóza pacienta na protilátky proti hepatitíde C je schopná zastaviť vývoj ochorenia, zlepšiť kvalitu a očakávanú dĺžku života pacienta.

Vírus hepatitídy C bol prvýkrát izolovaný na konci 20. storočia. Medicína dnes rozlišuje šesť variantov vírusu a viac ako sto jeho podtypov. Stanovenie typu mikróbu a jeho podtypu u ľudí je veľmi dôležité, pretože určujú priebeh ochorenia, a teda prístupy k jeho liečbe.

Od chvíle, keď vírus prvýkrát vstúpi do ľudskej krvi, uplynie 2 až 20 týždňov, kým sa objavia prvé príznaky. Vo viac ako štyroch pätinách všetkých prípadov sa akútna infekcia vyvíja bez akýchkoľvek príznakov. A len v jednom z piatich prípadov je možný vývoj akútneho procesu s charakteristickým jasným klinickým obrazom podľa všetkých pravidiel prenosu žltačky. Chronický priebeh infekcie získava viac ako polovicu pacientov, potom ide do cirhózy pečene.

Protilátky zistené včas pre vírus hepatitídy C sú schopné diagnostikovať infekciu v jej naj primárnejšom štádiu a poskytnúť pacientovi šancu na úplné vyliečenie.

Čo sú protilátky proti hepatitíde C?

Ľudia, ktorí nesúvisia s liekmi, môžu mať prirodzenú otázku - protilátky proti hepatitíde C, čo to je?

Vírus tejto choroby vo svojej štruktúre obsahuje množstvo proteínových zložiek. Pri požití tieto proteíny spôsobujú, že imunitný systém reaguje a produkujú sa protilátky proti hepatitíde C. V závislosti od typu pôvodného proteínu sa izolujú rôzne typy protilátok. Sú určené laboratórium v ​​rôznych časových úsekoch a diagnostikujú rôzne štádiá ochorenia.

Ako sa vykonáva testovanie na protilátky proti hepatitíde C?

Aby sa zistili protilátky proti hepatitíde C, osoba sa odoberá do laboratória na odber žilovej krvi. Táto štúdia je vhodná, pretože nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu prípravu, s výnimkou zdržania sa konzumácie 8 hodín pred zákrokom. V sterilnej skúmavke sa krv subjektu uloží, po metóde enzýmového imunosorbentného testu (ELISA), na základe spojenia antigén-protilátka, sa detegujú zodpovedajúce imunoglobulíny.

Analýza protilátok proti hepatitíde C je variantom primárneho skríningu prítomnosti tejto infekcie u ľudí.

Indikácie diagnózy:

 • narušenie pečene, sťažnosti pacientov;
 • zvýšenie ukazovateľov funkcie pečene v biochemickej analýze - transaminázy a frakcie bilirubínu;
 • predoperačné vyšetrenie;
 • plánovanie tehotenstva;
 • pochybné ultrazvukové údaje, diagnostika brušnej dutiny, najmä pečene.

Často sa však protilátky proti hepatitíde C nachádzajú v krvi veľmi náhodne, keď sa skúmajú tehotné alebo elektívne operácie. Pre človeka sú tieto informácie v mnohých prípadoch šokom. Ale nemali by ste paniku.

Existuje niekoľko prípadov, v ktorých sú pravdepodobné falošne negatívne aj falošne pozitívne diagnostické výsledky. Preto sa po konzultácii s odborníkom odporúča opakovať spornú analýzu.

Ak sa zistia protilátky proti hepatitíde C, nestojí za najhoršie. Je potrebné požiadať o radu odborníka a vykonať ďalšie vyšetrenia.

Typy protilátok proti hepatitíde C

V závislosti od antigénu, ku ktorému sú vytvorené, sú protilátky proti hepatitíde C rozdelené do skupín.

Protilátky proti HCV triedy IgG proti vírusu hepatitídy C

Toto je hlavný typ protilátky detegovanej na diagnostiku infekcie počas počiatočného skríningu u pacientov. „Tieto markery hepatitídy C, čo to je?“ Každý pacient sa opýta lekára.

Ak sú tieto protilátky proti hepatitíde C pozitívne, potom to znamená, že imunitný systém sa s týmto vírusom stretol predtým, môže byť prítomná pomalá forma ochorenia bez živého klinického obrazu. V čase odberu vzoriek nie je aktívna replikácia vírusu.

Detekcia údajov imunoglobulínov v ľudskej krvi je príčinou ďalšieho vyšetrenia (detekcia RNA patogénu hepatitídy C).

Protilátky anti-HCV jadra IgM triedy M proti HCV jadrovým proteínom

Tento typ markerov začína vystupovať okamžite po vstupe patogénu do ľudského tela. Laboratórium je možné vysledovať jeden mesiac po infekcii. Ak sa zistia protilátky proti hepatitíde triedy M, akútna fáza sa diagnostikuje. Množstvo týchto protilátok sa zvyšuje v čase oslabenia imunitného systému a aktivácie vírusu počas chronického procesu ochorenia.

S poklesom aktivity patogénu a prechodom ochorenia na chronickú formu sa tento typ protilátok môže počas výskumu prestať diagnostikovať v krvi.

Protilátky proti hepatitíde C

Celkové anti-HCV - celkové protilátky proti hepatitíde C (IgG a IgM)

V praktických situáciách sa často odkazuje na tento typ výskumu. Celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C sú detekciou obidvoch tried markerov, M aj G. Táto analýza sa stáva informatívnou po akumulácii prvej triedy protilátok, to znamená 3-6 týždňov po infekcii. O dva mesiace neskôr, po tomto dátume, sa aktívne produkujú imunoglobulíny triedy G. Sú určené v krvi chorého človeka po celý život alebo až do eradikácie vírusu.

Celkové protilátky proti hepatitíde C sú univerzálnou metódou primárneho skríningu ochorenia jeden mesiac po infekcii osoby.

Anti-HCV NS - protilátky proti neštruktúrnym proteínom HCV

Vyššie uvedené markery patrili k štruktúrnym proteínovým zlúčeninám patogénu hepatitídy C. Ale existuje trieda proteínov nazývaná neštrukturálne. Je tiež možné diagnostikovať ochorenie pacienta. Sú to skupiny NS3, NS4, NS5.

Protilátky proti prvkom NS3 sú detegované v prvej fáze. Charakterizujú primárnu interakciu s patogénom a slúžia ako nezávislý indikátor prítomnosti infekcie. Dlhodobé uchovávanie týchto titrov vo veľkom objeme môže byť indikátorom zvýšeného rizika vzniku chronickej infekcie.

Protilátky proti elementom NS4 a NS5 sa nachádzajú v neskorších obdobiach ochorenia. Prvá z nich indikuje úroveň poškodenia pečene, druhá - spustenie chronických mechanizmov infekcie. Zníženie titrov oboch indikátorov bude pozitívnym znakom nástupu remisie.

V praxi sa zriedkavo kontroluje prítomnosť neštrukturálnych protilátok proti hepatitíde C v krvi, pretože to významne zvyšuje náklady na štúdiu. Častejšie sa jadrové protilátky proti hepatitíde C používajú na štúdium stavu pečene.

Iné markery hepatitídy C

V lekárskej praxi existuje niekoľko ďalších ukazovateľov, ktoré sa používajú na posúdenie, či má pacient vírus hepatitídy typu C.

HCV-RNA - RNA vírusu hepatitídy C

Kauzatívny agens hepatitídy C - RNA - obsahujúci preto je možné vykonať detekciu génu patogénu v krvi alebo biomateriáli, prijatého počas biopsie pečene pomocou PCR metódy s reverznou transkripciou.

Tieto testovacie systémy sú veľmi citlivé a môžu v materiáli detekovať aj jedinú časticu vírusu.

Týmto spôsobom je možné nielen diagnostikovať chorobu, ale aj určiť jej typ, ktorý pomáha vypracovať plán budúcej liečby.

Protilátky proti hepatitíde C: analýza dekódovania

Ak pacient dostal výsledky testu na detekciu hepatitídy C metódou ELISA, môže sa čudovať - ​​protilátok proti hepatitíde C, čo to je? A čo ukazujú?

Pri štúdiu biomateriálu pre hepatitídu C nie sú normálne detegované celkové protilátky.

Na kvantitatívne hodnotenie v lekárskej praxi sa používa koeficient pozitivity R. Odráža optickú hustotu vzorky v biomateriále. Ak je hodnota väčšia ako 1, výsledok sa považuje za pozitívny. Ak je menej ako 0,8, potom sa považuje za negatívne. Hodnota R od 0,8 do 1 je pochybná a vyžaduje ďalšiu diagnostiku.

Zvážte príklady testov ELISA na hepatitídu C a ich interpretáciu:

Rozlúštenie analýzy hepatitídy C

Súvisiace a odporúčané otázky

34 odpovedí

Elena Vladimirovna, ahoj!

Začnem od začiatku. Bol som chorý na vírus hepatitídy C približne od roku 2000. Som registrovaný. S vírusom sa zatiaľ nezaobchádzal - nejako sa neobťažoval. Áno, v tom čase liek nehovoril o úplnom zotavení z hepatitídy C. Ale nedávno sa začali bolesti v brušnej dutine, liek sa posúva dopredu a ja som sa rozhodol začať skúmať bolesť. Prvá darovaná krv pre biochémiu a všeobecná analýza v marci 2016 (pozri Priložené súbory). Potom na množstvo vírusu v apríli av máji na genotype a opäť (v záujme záujmu) o množstve vírusu (pozri priložené súbory). Genotyp - 1, počet - 4 600 000 kusov. Aj v máji sa uskutočnil fibroskanning a abdominálny ultrazvuk (pozri priložené súbory). Ultrazvuk má problémy s vnútornými orgánmi. Predpísali mi liečbu. Ale pretože liečba tejto choroby je drahá, kvôli nedostatku finančných prostriedkov, rozhodol som sa čakať. Nedávno, v októbri 2016, pred začatím liečby, som sa rozhodol urobiť krvné testy znova. Prevedené na množstvo vírusu, imunotest, biochemické a kompletný krvný obraz (pozri priložené súbory). Množstvo vírusu v krvi je už 1 000 000 jednotiek.

Prosím, pomôžte mi pochopiť a podrobne rozlúštiť krvné testy! Konkrétne záujmy:

1. Podľa počtu vírusov: ako môže množstvo vírusu klesnúť tak prudko bez liečby, alebo nie je tento výsledok ostrým ukazovateľom poklesu množstva vírusu v krvi a nemali by sme sa ním riadiť? Znamená toto množstvo štádium ochorenia?

2. O imunofermentálnej analýze: indikuje prítomnosť protilátok Сore a NS3 v krvi a súčasne neprítomnosť protilátok NS4 a NS5, v akom štádiu ochorenia? A tiež, toto množstvo protilátok Core a NS3 indikuje štádium ochorenia?

3. Podľa biochemickej analýzy: indikuje tento nadbytok normálneho množstva ALT a AST stav pečene? A čo vývoj pečene, ak porovnáme testy na marec a október? Pre vašu informáciu: krvné testy, ktoré boli vykonané v marci v jednom laboratóriu, všetky ostatné krvné testy v inom, ale rovnaké.

4. Podľa všeobecnej analýzy: čo hovoria abnormality vo všeobecnom krvnom teste? A čo možno povedať o postupe všeobecného stavu organizmu, ak porovnáme analýzy za marec a október?

5. Pri októbrových testoch bol chorý s chrípkou, ktorá nebola v akútnom štádiu. Mohlo by toto ochorenie ovplyvniť výsledky predložených testov a stojí za to znovu preskúmať ktorékoľvek z nich po poslednom uzdravení z chrípky?

Ďakujeme vopred za podrobnú a rozšírenú odpoveď! S pozdravom, Pavel.

otázky

Otázka: Dešifrovacia analýza hepatitídy C?

Dobrý deň, prešiel som testom na protilátky proti hepatitíde C, odpoveď prišla, povedz mi, čo to znamená. Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Interpretácia výsledku
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Výsledok analýzy možno považovať za pozitívny, ale aby ste získali presnú odpoveď na túto otázku, musíte sa osobne poradiť so špecialistom na infekčné ochorenia.

Sérologické štúdie
Názov testu Výsledok Referenčné hodnoty Vybavenie
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Interpretácia výsledku
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrny proteín) POZITÍVNE negatívne
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Vydávajúci lekár: Karmyshina T. A. Dátum: 02/06/2013

Výsledky vyšetrenia naznačujú, že máte vírus hepatitídy C. V tomto prípade sa odporúča, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, aby ste rozhodli, či potrebujete primeranú liečbu. Na stanovenie funkcie pečene je tiež potrebné absolvovať biochemický krvný test. Prečítajte si viac o tejto chorobe, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň!
Povedz mi, čo to znamená analýzou?

Sérologické štúdie
Názov testu
Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Leukocytárny vzorec (mikroskopia)
Názov testu
Výsledkové jednotky Referenčné hodnoty
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Výsledky prieskumu poukazujú na chronický priebeh hepatitídy C. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom na komplexnom vyšetrení av prípade potreby na vhodnej liečbe. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň!
Vďaka za odpoveď.
Ale nechápem, prečo chronický priebeh hepatitídy C.
Ak výsledky štúdie potvrdia prítomnosť vírusovej hepatitídy C. Infekcia je však v stave remisie vzhľadom na Ig M indikátory - negatívne. Konečné vyhodnotenie stavu je možné vykonať po vykonaní PCR analýzy krvi vírusu RNA hepatitídy C a vykonaní genotypizácie hepatitídy C kvantitatívnou analýzou hepatitídy C.
Remisia vírusovej hepatitídy C je ochorenie, keď vírusové častice chýbajú v krvi, sú v pečeňových bunkách alebo úplne chýbajú v krvi av pečeňových bunkách.
Pri remisii je pohlavný prenos vylúčený kvôli nízkej koncentrácii alebo neprítomnosti vírusu hepatitídy C v krvi.
P.S Od 4. decembra 2012 do 14. decembra 2012 som klamal s toxikológiou. (otrava plynom) a vo všeobecnosti mám taký predpoklad, že by som tam mohla dostať hepatitídu C, myslím, že nemusím vysvetľovať, čo je v toxikológii v mestskej nemocnici.
Vďaka za skoršie.

Máte úplnú pravdu, ale koncept zdravého dopravného štátu nie je v medicíne. Vaša klinická diagnóza bude znieť takto: Chronická hepatitída C, nízka vírusová záťaž, štádium remisie, s dysfunkciou pečene alebo bez nej. Poskytnuté, ak je vírusová záťaž nízka. Preto sa odporúča vykonať ďalšie vyšetrovacie metódy na objasnenie diagnózy av prípade potreby na vykonanie primeranej liečby: antivírusová alebo symptomatická. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

prešiel analýzou hepatitídy, prišla hepatitída C, jadro negatívne, NS-6.9, čo to znamená

V tejto situácii je veľmi dôležité porovnávať výsledky v čase, pretože hodnota indikátora, ako je NS, indikuje výskyt remisie, adekvátnej reakcie na prebiehajúcu terapiu. Odporúčam vám osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Viac informácií o tejto téme nájdete v tematickej časti našej internetovej stránky: Hepatitída C

Dobrý deň! Čo ukazujú nasledujúce testy?

Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

NS3 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
NS4 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
NS5 - výsledok: NEGATÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
Core - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Protilátky proti hepatitíde C - Výsledok: POZITÍVNE - Referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Táto analýza ukazuje, že vo vás bola zistená hepatitída C. Odporúčam vám, aby ste sa osobne poradili s hepatológom, ktorý môže určiť ďalšiu taktiku dynamického pozorovania a liečby (v prípade potreby). Prečítajte si viac o tejto problematike v tematickej časti: Vírusová hepatitída C

Dobrý deň! Pomôžte, prosím, s analýzou.
Som tehotná - 12 týždňov. Dostal som anti-HCV analýzu vo w / c. Prišli pozitívne, lekár povedal, že sa to stane u tehotných žien a poslal na retake, znovu dostal výsledok anti-HCV-negatívne.
Štúdie PCR - RNA vírusu hepatitídy C - nebola detegovaná.
Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
NS3 - negatívne
NS4 - pozitívne
NS5 - negatívne
Core-negative
Výsledok je pochybný.
Biochémia - Bilirub-3.

V tomto prípade je výsledok pochybný, s väčšou pravdepodobnosťou, že ste nikdy nemali vírus hepatitídy C. Odporúčam, aby ste znovu preskúmali po 1,5-2 mesiacoch, liečba a prevencia v súčasnosti nie sú potrebné. Prečítajte si viac o otázke, ktorá vás zaujíma na našej webovej stránke: Hepatitída C

Dobrý večer! !! dieťa má pozitívne protilátky proti hepatitíde C 3 mesiace a 6 mesiacov! !! má dieťa hepatitídu?

Získanie pozitívnych výsledkov znamená, že vaše dieťa je infikované vírusovou hepatitídou B. V tejto situácii musíte podstúpiť ďalšie testy na stanovenie vírusovej záťaže, biochemického krvného testu (pečeňové testy) a osobne navštíviť hepatológa, ktorý predpíše primeranú preventívnu liečbu. Viac sa o tom dozviete v sekcii: Hepatitída

ahoj Anti-HCV súčet bol prvýkrát objavený v roku 2010. Bol som poslaný do Hepatologického centra na infekčnej klinike č. 1 na diaľnici Volokolamskoye. Pri skúmaní celkovej anti-HCV a RNA nebola detegovaná. Vyhlásenie ukázalo, že hepatitída C, nebola som chorá. Teraz som tehotenstvo 32 týždňov, som prešiel Anti-HCV celkom pred mesiacom a to ukázalo pozitívne. Ihneď som prešiel RNA, ktorá ukázala negatívne. Opäť pred 2 týždňami Anti-HCV celkom ukázal NEGATÍVNE. Lekár gynekológ poslal na analýzu infekčnej serológie (Screening). Dnes som dostal anti-HCV (core) testy - 1.7 a Anti-HCV (NS3, NS4 a NS5 sú negatívne. Gynekológ povedal, že (jadro) - 1.7 je veľmi malé číslo a nie je jasné, či som chorý alebo nie. Anti-HCV celkom (pochybné) Prosím, pomôžte mi pochopiť, či to mám alebo nie?

V tejto situácii je výsledok pochybný, čo môže znamenať: ste mali predchádzajúcu chorobu v miernej forme a vírusová záťaž je teraz veľmi malá. Pre viac informácií o tejto problematike si prečítajte tematickú sériu článkov na našich stránkach kliknutím na odkaz: Vírusová hepatitída C

Dobrý deň, dostal som testy na hepatitídu s takýmito výsledkami (HBsAg-otr) (anti-HCV jadro +) a (NS +) čo znamenajú a čo mám robiť ďalej? ďakujem

Tento záver znamená, že ste v minulosti trpeli vírusovou hepatitídou C. Musíte osobne navštíviť hepatológa, vykonať biochemický krvný test, pečeňové testy, ultrazvuk vnútorných orgánov, na základe ktorých Váš lekár bude schopný určiť potrebu liečby. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia

Ďakujem vám veľmi pekne za rýchlu odpoveď, môžem ísť len k lekárovi o mesiac neskôr a ja som pochopil, že ak som mal Hepatitídu C skôr, potom som teraz 100% chorý, tento mesiac (predtým) Hepatológ poradí, aký liek môžem vziať Prevencia alebo čo? Počul som, že fosfogliv je dobrý liek, môžete ho piť alebo niečo iné, čo vám poradí?

Na účely liečby, ak je to potrebné, by ste mali byť najprv vyšetrení, zistiť stav pečene, po ktorom Vám ošetrujúci lekár bude schopný poskytnúť odporúčania. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Liečba hepatitídy C

ahoj Môj manžel bol diagnostikovaný s hepatitídou C. Boli sme poslaní do hepatológa, ale nemáme takého lekára, pomôžte mi rozlúštiť testy, inak mi bolí hlava kvôli tomu, čo mám robiť.

Protilátky proti HCV- DETECTED
OP syv. (Core) -1,902
Kritérium (jadro) - 0,206
Na pozitivitu (jadro) -9,2

OP Syv. (NS3) -0,746
Opcrit (NS3) - 0,707
K pozitivite (NS3) -3,6

OP Syv. (NS4) -0,184
Opcrit (NS4) - 0,208
K pozitivite (NS4) -

OP Syv. (NS5) -0,229
Opcrit (NS3) - 0,207
K pozitivite (NS3) -1,1

BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI

Alkalická fosfatáza-638,2
Bilirubín celkom -12,6
priamu 1.4
Nepriame-11.2
ACAT-38.7
ALT-40.5

Pravý lalok-125mm, ľavý -58mm.
Obrys je hladký.
Echostruktúra: homogénna.
Veľkosť echa je priemerná.
Prenos zvuku je dobrý.
Intrahepatické kanály nie sú rozšírené.
Aorta abdominálna 14 mm. Portálna žila 12 mm.
Prítomnosť fokálnych lézií: nie je lokalizovaná
Voľná ​​tekutina v brušnej dutine nebola detegovaná.

Žlčník
Záver: Echografická deformita obrysu a polypóza žlčníka.

Výsledky vyšetrenia ukazujú prítomnosť vírusovej hepatitídy C, ako aj zmeny v žlčníku. Bohužiaľ, bez merných jednotiek, nemôžeme adekvátne interpretovať výsledky biochemického výskumu, pošlite merné jednotky. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, ak tento lekár neužije vo vašej nemocnici alebo na klinike, odporúča sa obrátiť sa na regionálne centrum, aby sa zistila potreba antivírusovej liečby. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň, vďaka za odpoveď. Veľmi vďačný vám, že neopustili bez pozornosti!
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI Alkalická fosfatáza-125.2 U
/ l, celkový obsah bilirubínu -11,28 mikrónov / l, priamka-1,88 mikrónov / l, nepriamy-9,4 mikrónov / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analýza vírusu PCR-hepatitídy C-PITITIVE 6,6 x 10 3 kopecky / ml (kvantitatívny 2,4 x 10 3 IU / ml) prebehla Genotypizácia hepatitídy C 3a / 3b Cyklus 31.7.
ImunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T tiež prešiel výsledok CT Cf 29,5
IL 28B: rs_8099917_T> G je výsledok Cg Cf 29,0.
zostávajúce analýzy sú krvné doštičky, proteínové frakcie, kyselina tymolová, hladina glukózy v krvi, bilirubín a jeho frakcie, alkalická fosfatáza, železo, c-reaktívny proteín, TSH, T3, T4 voľný, všetko v rámci normálnych limitov. Povedz mi, ako sa správať, aká je záťaž, ktorú máme a či existuje šanca na zotavenie. ďakujem

V tomto prípade musíte konzultovať so svojím hepatológom, aby ste určili štádium hepatitídy C, ako aj načasovanie začiatku liečby. Vírusová záťaž nie je vysoká, čo je priaznivé znamenie pre antivírusovú liečbu. Pri vhodne predpísanej liečbe a dodržiavaní všetkých odporúčaní hepatológa sa zvyšuje pravdepodobnosť zotavenia. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

Dobré popoludnie, pomôžte rozlúštiť krvný test na hepatitídu C.

Imunoglobulíny triedy G a M pre vírus
hepatitídy C
Výsledné referenčné hodnoty
pochybné neboli odhalené

SPECTRUM na jednotlivé proteíny
vírusu hepatitídy c
Výsledné referenčné hodnoty
jadro nebolo zistené
NS3 neboli identifikované
Identifikovaný NS4 nebol identifikovaný
NS5 nie je identifikovaný

Tento záver naznačuje, že výsledok je pochybný, s vysokým stupňom pravdepodobnosti možno tvrdiť, že ste nezistili vírusovú hepatitídu C. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Viac informácií o tejto otázke nájdete v príslušnej časti: Laboratórna diagnostika

AT do polohy COR do polohy 5.1 AT do polohy NS do 7,6

Tento záver naznačuje predchádzajúcu infekciu. Ak chcete vyriešiť otázku potreby liečby, odporúčam, aby ste si urobili pečeňový test a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v príslušnej časti našich stránok kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Ahoj, trpel som polročným pravidelným vracaním pálenia záhy, bola zistená chronická cholecystitída, rozhodol som sa, že v rovnakom čase prejdem testom ELISA na HCV, výsledky sú nasledovné:
jadro - negatívne
NS3 - POZITÍVNE (k = 9,8)
NS4 - POZITÍVNE (k = 1,4)
NS5 - negatívne

analýza bola vykonaná 8 mesiacov po potenciálnej infekcii, bola odoslaná na PCR, ale výsledok ešte nebol získaný.

Čo môžete vopred vedieť o výsledkoch testu ELISA?

Podľa poskytnutých údajov ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C. Odporúčam vám, aby ste čakali na výsledky testov na PCR, ako aj absolvovali test chémie krvi (testy funkcie pečene) a potom sa poraďte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Polymerázová reťazová reakcia

Hepatitída C je so mnou už rok, rozhodol som sa ju zopakovať a získať zvláštny výsledok. Pomôž mi na to prísť
Hepatitída C, protilátky proti HCV. - Výsledok Identifikovaný, Norma - neidentifikovaný?

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C. V tejto situácii musíte raz ročne vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste mohli vykonať vyšetrenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

ahoj Vo februári bola moja dcéra (6-ročná) predpísaná očná chirurgia a my sme testovali na hepatitídu C v platenom laboratóriu a výsledok pre hepatitídu C bol pozitívny, keď sme boli poslaní do hepatológa, kde sme absolvovali všetky testy, ktoré sa ukázali ako všetky negatívne, ktoré sme preradili do tretieho laboratória na hepatitídu. tiež negatívne, a pred dvoma týždňami sme opäť urobili všetky testy na operáciu a opäť pozitívnu hepatitídu. Môžete mi, prosím, povedať, či potrebujeme znova urobiť PCR a prečo to ukázala analýza hepatitídy c. Vďaka vopred.

Vzhľadom na rôzne výsledky testov získaných v rôznych laboratóriách nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je dieťa infikované alebo nie, preto odporúčam, aby ste osobne navštívili lekára infekčných chorôb a poskytli vám všetky výsledky testov, ktoré ste dostali na hodnotenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

5,32 ^ 10 (v 5 stupňoch) IU / ml

Analytická citlivosť: 300 IU / ml

Uveďte, prosím, úplný výsledok, aký druh výskumu a akú metodológiu sme použili, po čom budeme schopní objektívne odpovedať na vašu otázku. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

PCR RNA Chronická vírusová hepatitída C (kvantitatívna)
Toto sú všetky informácie, pretože ide len o sumu

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusom hepatitídy C. Objektívne hodnotenie Vášho stavu vyžaduje krvný test na markery hepatitídy, ako aj biochemický krvný test na vyhodnotenie funkcie pečene (testy funkcie pečene). Odporúčam, aby ste po vykonaní testov osobne navštívili lekára infekčnej choroby, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania av prípade potreby aj liečbu.


Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia a v sérii článkov: Liečba hepatitídy C. Ďalšie informácie môžete získať v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Pomôžte, prosím, s dekódovaním analýzy hepatitídy C. V našom meste, bohužiaľ, lekári infekčných chorôb preložili, keď obdržali pochybný výsledok, boli vykonané opakované testy a boli získané nasledujúce výsledky:
celkové protilátky proti HCV 5/1
A / HCV (+) jadro (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3.2
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že vírusová hepatitída C bola prenesená skôr, pre objektívne posúdenie funkcie pečene odporúčam vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o tejto problematike sa dozviete v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Viem, že som nakazený vírusom C a mám všetko ostatné, chcem zistiť, ako zle som s nimi chorý, v akom štádiu, môžem rozpoznať dopravcu alebo chorého? Či je to všeobecne liečiteľné. A je možné sa s ňou liečiť počas tehotenstva?

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický krvný test (pečeňové testy), aby ste zistili, či je abnormálna funkcia pečene - v neprítomnosti abnormalít v pečeni ste nosič. Liečba sa vyžaduje len v prípade klinických príznakov ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázkach, ktoré vás zaujímajú, môžete získať v príslušných sekciách našej stránky kliknutím na nasledujúce odkazy: Laboratórna diagnostika. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a liečba

anti-HCV protilátky
Výsledok
pozitívne
anti-HCV, protilátky, ELISA
Výsledok
výskum

Vaša otázka sa pravdepodobne zobrazí nedostatočne, skúste znova odoslať a zobraziť všetky údaje uvedené v závere, po ktorom budeme môcť odpovedať na všetky vaše otázky. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

Anti-tak pozitívne
ANTI-NS3-pozitívne
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5- neg.
ANTI-M-pozitívne
Čo to znamená vírusová hepatitída C?

Podľa poskytnutých údajov ste mohli predtým preniesť vírusovú hepatitídu C a v súčasnosti ste nosičom. Ak chcete posúdiť funkciu pečene, musíte vykonať biochemický test pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene

Vitajte! Môj manžel (33 rokov) v júni 2014 odišiel do centra transfúzie krvi, daroval krv na darovanie a predbežný mini-test ukázal, že bola zistená hepatitída C.
Prešiel analýzou vírusu hepatitídy C (HCV), antigénov
cor, NS3, NS4, NS5 IgG protilátky v smere, a to sú výsledky:

Anti-HCV IgG cor 16,44 R (R ≥ 1,0 - pozitívny výsledok R

Tento záver naznačuje, že váš manžel má vírusovú hepatitídu C a môže byť dopravcom. Odporúčam, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne navštívili lekára špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste zistili, či existujú abnormálne funkcie pečene, či je liečba potrebná alebo nie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C, diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Vírus hepatitídy C (kvalitatívne stanovenie, v reálnom čase) PCV HCV kvalitatívny detegovaný Analytická citlivosť testovacieho systému na stanovenie HCV v krvnej plazme - 100 IU / ml (400 kópií RNA / ml). Výsledok „RNA vírusu hepatitídy C nebola detegovaná“ môže naznačovať, že hodnota vírusovej záťaže je pod hranicou citlivosti testovacieho systému.

Podľa tohto záveru bola vo vás zistená vírusová hepatitída C. Vzhľadom na to, že vírusová záťaž je minimálna, preprava nie je vylúčená. Odporúčam Vám urobiť krvný test (biochemické vzorky pečene) a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Povedzte mi, aké je to vážne? Mal by som s deťmi mať prieskum? Aké sú naše ďalšie kroky? Ďakujem.

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický test pečene a deti by mali mať krvný test na markery vírusovej hepatitídy C. O prevencii tohto ochorenia sa môžete dozvedieť z nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Liečba hepatitídy C.

Ahoj, citoval som analýzu hepatitídy C dvakrát po prvýkrát, čo analýza ukázala KP> 17 cos + a druhýkrát KP = 3,4 cos +

V tejto situácii je možné, že v súčasnosti je ochorenie v aktívnej fáze, preto odporúčam, aby ste vykonali biochemický krvný test (pečeňový test) a osobne konzultujte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Chcem vedieť, čo to je, keď som sa vzdal som mal teplotu pred 3 dňami.

Aktívna fáza hepatitídy C nie je vylúčená - primárne ochorenie alebo exacerbácia chronickej patológie. Pre podrobnejšie posúdenie tohto problému odporúčam osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Pomoc s dekódovaním analýzy spektra pomocou
anti-HCV - negatívne
JgM HCV - negatívne
cor-HCV negatívne
HCV NS3 - Pozitívny
Ns4 HCV - negatívne
Ns5 HCV - negatívne
mám hepatitídu c?

Tento záver naznačuje, že bol v kontakte s vírusom. Odporúčam, aby ste si biochemické pečeňový test, ktorý bude hodnotiť funkciu pečene a osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Dobrý deň!
Pomôžte rozlúštiť analýzu dieťaťa s 5-ročnou hepatitídou C na:
V OPK 0,244-Opr 0,823 pozitívny
jadro OPK 0,241- Opt 0,348 slabé pozitívne
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 slabo pozitívny
Biochémia, bilirubín, ultrazvuk je normálny
Lekári hovoria, že obraz je nepochopiteľný.
Čo robiť
Ďakujem za odpoveď.
Boh vám žehná

V tejto situácii je pravdepodobné, že dieťa malo kontakt s vírusom hepatitídy C a dieťa má v súčasnosti hepatitídu C. Odporúčam opakovať štúdiu počas 3-4 mesiacov. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.


Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Ahoj, doktor! Povedzte mi, čo tieto výsledky znamenajú: pcr rna HVC-nedetekované, enzýmovo viazaný imunosorbent-negatívny test, ifa pre protilátky proti HCV (spektrum jg), výsledok je neistý, pretože sa detegujú protilátky len s jedným neštrukturálnym proteínom NS4 (cn = 1,00)!
Povedzte lekárovi, čo to znamená? Môže to súvisieť s tehotenstvom (môj 34. týždeň), je potrebné liečiť? Je to prenášané a ako? Aké nebezpečné je dieťa? Veľmi znepokojený.

Tento výsledok môže znamenať nosič vírusovej hepatitídy C, ale na objasnenie je potrebné túto analýzu znovu absolvovať a osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Vitajte! Ležal som v gynekológii so zápalom, vykonal krvné testy na hepatitídu C, našiel protilátky NS 4, čo to je.

NS4 označuje neštrukturálne proteíny a je charakteristický pre chronické štádium ochorenia, vyskytujúce sa v latentnej forme. Odporúčame, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne konzultujte so svojím špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.


Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Vitajte!
Mám 36 rokov. Mám dve deti. Mnohokrát bola testovaná, všetko bolo vždy v poriadku, čas druhého naplánovaného testu v 2. tehotenstve v čase w / cons bol nový. Mám pozitívnu hepatitídu c. Po niekoľkých dňoch, som retake analýzu na klinike - to dopadlo negatívne.
Po pôrode prešla na platenú kliniku.
Tu sú výsledky:
Skúšobný materiál:
Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
Všeobecná serológia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne
Test potvrdenia vírusu
anti-core negatívna na hepatitídu C
Test potvrdenia vírusu
hepatitída C NS celkovo pozitívna

Skúšobný materiál: plná krv
Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
PCR
PCR negatívny negatívny test na hepatitídu C - RNA
PCR Hepatitída C (vírusová záťaž) negatívne kópie / ml negatívne

Pomôžte dešifrovať výsledky testov.
Som chorý s hepatitídou c? Odkiaľ by mohol prísť? Ako to bude mať vplyv na dieťa, vzhľadom na to, že dojčím?
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C a môže byť nosičom alebo ochorenie je chronické, bez exacerbácie. Infekcia vírusovou hepatitídou C sa môže vyskytnúť prostredníctvom sexuálneho kontaktu, transfúzie krvi, kontaktu slizníc alebo otvorených rán s krvou chorej osoby pri návšteve salónov krásy, manikúry, pedikúry, piercingu atď.
Podľa odporúčaní WHO je možné a nevyhnutné dojčiť dieťa, ak má matka vírusovú hepatitídu C, pretože prakticky neexistuje riziko infekcie. Výnimkou sú prípady akútnej vírusovej hepatitídy C, keď sa infekcia matky vyskytla bezprostredne po pôrode alebo počas pôrodu.


Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Povedzte mi, ako často musíte vykonať analýzu na kontrolu a aký druh vyšetrenia by malo dieťa vykonať, ak je to potrebné?

Pri určovaní skutočnosti infekcie vírusovou hepatitídou C sa spravidla vyžaduje, aby sa následná starostlivosť o lekára infekčných chorôb raz ročne prepravovala. V prípade, že sa vyskytnú odchýlky v biochemických vzorkách pečene, ako aj výsledky analýz naznačujú zvýšenie vírusovej záťaže, vyžaduje sa preventívne vyšetrenie a liečba častejšie, čo stanoví individuálne ošetrujúci lekár. Dieťa momentálne nepotrebuje prieskum.


Pre viac informácií o tejto problematike sa môžete dostať do príslušnej sekcie našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene a cyklus našich článkov: Laboratórna diagnostika

Dobré popoludnie, nedávno som prešiel analýzou na detekciu imunoglobulínov triedy M a G pre hepatitídu C. Prosím, dešifrujte, čo znamená výsledok

OP Kréta
jadro 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

Vzorka Op
jadro 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Po absolvovaní PCR RNA je výsledok negatívny. Okrem NS3 zamieňa vysokú mieru NS4.

Tiež vás žiadam, aby ste odpovedali na otázky
- Je to nebezpečné pre sexuálneho partnera počas nechráneného sexu?
- Aké ďalšie opatrenia mi poradíte?

Údaje, ktoré ste uviedli, naznačujú, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C. Pri nechránenom pohlavnom styku je možný prenos infekcie na partnera. Potom musíte vykonať biochemické pečeňové testy a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia alebo s hepatológom, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania a liečby.

ahoj) prešiel testami na hepatitídu C. výsledok je pozitívny. referenčné hodnoty sú negatívne. a existujú komentáre - počas potvrdzujúceho testu na protilátky proti HCV boli zistené IgG a IgM na antigény HCV (jadro a NS3, NS4). Povedz mi, čo to znamená. vďaka vopred

Tento záver znamená, že ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C, v súčasnosti sa tento proces môže zhoršiť, preto odporúčame, aby ste vykonali biochemické pečeňové testy a osobne sa poradili so svojím lekárom, špecialistom na infekčné choroby alebo hepatológom, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie a predpíše vhodnú liečbu.

Dobré popoludnie Darovaná krv pre HCV. Výsledok je negatívny. Potom, po dvoch týždňoch, prišiel ďalší výsledok k HCV: a / t jadro by bolo negatívne a a / t NS 'by bolo. KP 8.3. Čo to znamená?

Tento záver znamená, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C a môžu byť nosičom. Odporúčame, aby ste osobne navštívili lekára infekčného ochorenia, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie (ďalšie podrobné vyšetrenia krvných testov na markery hepatitídy, biochemické testy pečene, ultrazvuk vnútorných orgánov atď.).

Skôr K.P. 8,3. Ak to ovplyvní čo. HbsAg je negatívny.

Tento záver potvrdzuje, že ste nikdy predtým nemali vírus vírusu hepatitídy B, ale ste chorí alebo ste nositeľmi vírusovej hepatitídy C, a preto musíte osobne navštíviť lekára špecialistu na infekčné choroby, ktorý vám poskytne osobnú konzultáciu. V prípade potreby Vám lekár predpíše ďalšie štúdie a vhodnú liečbu.

Protilátky proti vírusu hepatitídy c (anti-HCV) (celkom) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2,258. Nie je tehotná.

Tento záver znamená, že môžete byť nosičom vírusovej hepatitídy C. Pre podrobnejšie rady odporúčame, aby ste navštívili špecialistu na infekčné ochorenia osobne a tiež vykonali krvný test na biochemické testy pečene.

Pravidelne darovaná krv na hepatitídu B a C.
HBs antigén je negatívny.
Identifikovali sa protilátky proti hepatitíde C.
IgG, IgM proti vírusu hepatitídy C - pozitívne
KP (NS) - 0
KP (jadro) - 2,03

Tento záver znamená, že ste nikdy neboli chorí s hepatitídou B predtým, ale boli ste diagnostikovaný vírusovou hepatitídou C - je možné, že ste boli nedávno chorý alebo v súčasnosti zažívate exacerbáciu ochorenia. Odporúčame Vám urobiť krvný test - biochemické pečeňové testy a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia, ktorý Vám predpíše adekvátnu liečbu.

Čo znamenajú tieto čísla, možno túto analýzu považovať za spoľahlivú?
Pred viac ako 10 rokmi, podobne ako pri plánovanom darcovstve krvi pri hepatitíde, niečo „vylezie“. Platba zaplatená, všetko je negatívne. Minulý rok je všetko negatívne. Ale teraz. Som lekár, pracujem v detskej anestézii a intenzívnej starostlivosti. Zavrhnú ma kvôli hepatitíde kvôli tomuto výsledku?

Je možné, že infekcia sa vyskytla na pracovisku, vzhľadom na špecifiká práce. Prítomnosť tejto diagnózy spravidla nie je dôvodom na prepustenie, ale dočasné vylúčenie z práce nie je vylúčené. V tejto súvislosti vám odporúčame, aby ste sa osobne poradili so svojím lekárom o infekčných ochoreniach po vykonaní krvného testu na biochemické pečeňové testy.

Protilátky proti hepatitíde c sa našli u dieťaťa pri narodení.
V 11 dňoch bola podaná biochémia: celkový bilirubín 13,2, priamy bilirubín 3.3, alat 21,7, asat 34.
V 53 dňoch bola biochemia znovu dodaná: celkový bilirubín 5.2, rovný bilirubín 1.3, alat 20.3, asat 24.7.
Za tri mesiace a päť dní sa vykonali ďalšie testy: biochémia - celkový bilirubín 5.2, priamy bilirubín - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA nebola detegovaná, negatívne, markery hepatitídy C (jadro, NS3,4,5, M) - pozitívne.
Čo hovoria tieto analýzy?
Kedy by mali protilátky odísť (aspoň podľa priemernej štatistiky)? Ako je informatívny výsledok PCR za tri mesiace?
Aká je pravdepodobnosť, že by sa mohol zmeniť?
Ďakujeme vopred za vašu odpoveď.

Na interpretáciu výsledkov biochemických testov pečene uveďte merné jednotky. Detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy C v tomto prípade indikuje prenos hepatitídy C. Tieto protilátky môžu pretrvávať celý život. Nosenie hepatitídy C vyžaduje pravidelné monitorovanie lekárom infekčnej choroby - aspoň 1-krát ročne by sa mal vykonať ultrazvukové vyšetrenie pečene, mali by sa vykonať biochemické pečeňové testy a krvný test na markery hepatitídy C. t

Merné jednotky: bilirubín µmol / l, alat a jednotka asat / l. Čo znamená analýza PCR? A je nebezpečenstvo tohto dieťaťa pre ľudí okolo nich, pretože nemajú nič.

Výsledok PCR analýzy ukazuje, že vírusová hepatitída C nie je v aktívnom štádiu, to znamená, že nie je prítomná v krvi. Prítomnosť pozitívnych markerov vírusovej hepatitídy C označuje nosič ochorenia. V biochemických testoch pečene neboli žiadne abnormality, takže nie je dôvod na obavy.

Dobrý deň! Nedávno prešiel testami a to je v nich:
Anti-CHV množstvá protilátky proti hepatitíde C. Výsledok je odhalený, a Norma nie je odhalená, a v stĺpci komentáre = 6.4. Čo to znamená a ak je to vážne, pretože plánujeme dieťa a kontakt s lekárom.

Tento záver znamená, že dieťa môže byť nositeľom hepatitídy C. Odporúčame užívať biochemické pečeňové testy, ultrazvuk pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

Znamená to, že deti nemôžu byť plánované alebo je všetko možné?

V prípade prepravy vírusovej hepatitídy C je pravdepodobnosť prenosu na dieťa extrémne nízka, takže si môžete naplánovať tehotenstvo. Odporúča sa konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

Dobrý deň! Pomôžte pochopiť výsledky testov:

HBsAg (povrchový antigén vírusu hepatitídy B) 0,250

Anti-HCV (protilátky proti vírusu hepatitídy C), celkom 1,83. Potvrdzovací test A-HCV bol negatívny.
jadro - 0,37
A-HCV NS3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS5 - 0,02

Protilátky proti hepatitíde C - potvrdzujúci test:
Jadro (protilátky proti štrukturálnym proteínom hep. C vírusu) - 0,37
A-HCV NS 3 (AT na neštrukturálny proteín NS3 hep. C vírusu) - 0,10
A-HCV NS4 (AT na neštrukturálny proteín NS4 hep. C vírusu) - 0,01
A-HCV NS5 (AT na neštrukturálny proteín NS5 hep. C vírusu) - 0,02

Detekcia povrchového antigénu vírusu hepatitídy B znamená, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou B. Potvrdzujúci test na protilátky proti hepatitíde C tiež naznačuje, že máte vírusovú hepatitídu C. Odporúčame, aby ste vykonali biochemický test pečene, vykonali ultrazvuk pečene a osobne sa poraďte so svojím lekárom. lekár infekčných chorôb.