Protilátky proti hepatitíde C (anti HCV)

V reakcii na cudzie častice v ľudskom tele, ako sú vírusy, imunitný systém produkuje imunoglobulíny - ochranné protilátky. Tieto protilátky sú detegované špeciálnou skríningovou štúdiou ELISA, ktorá sa používa na stanovenie, či je osoba infikovaná vírusom hepatitídy C. Pre hepatitídu C obsahujú všetky protilátky skratku anti-HCV, čo znamená "proti vírusu hepatitídy C".

Protilátky proti hepatitíde C majú dve triedy - G a M, ktoré sú uvedené v analýzach ako IgG a IgM (Ig - imunoglobulín (imunoglobulín) je latinský názov protilátok). Celkové anti-HCV (anti-HCV, anti-hcv) - celkové protilátky (triedy IgG a IgM) na antigény hepatitídy C. Test na stanovenie týchto markerov sa vykonáva pre všetkých pacientov, ktorí chcú skontrolovať, či majú hepatitídu C. Anti- HCV je prítomný ako v akútnej (môžu byť zistené už 4-6 týždňov po infekcii), tak aj pri chronickej hepatitíde. Celkové množstvo anti-HCV sa nachádza aj u tých, ktorí mali hepatitídu C a zotavili sa sami. Tento marker sa môže nájsť u takýchto ľudí po 4-8 rokoch alebo viac po uzdravení. Preto pozitívny anti-HCV test nestačí na stanovenie diagnózy. Na pozadí chronickej infekcie sú celkové protilátky detegované neustále a po úspešnej liečbe pretrvávajú dlhú dobu (primárne vďaka anti-HCV jadru IgG, sú uvedené nižšie), zatiaľ čo ich titre sú postupne redukované.

Je dôležité vedieť, že protilátky proti hepatitíde C nechránia pred rozvojom infekcie HCV a neposkytujú spoľahlivú imunitu proti opätovnej infekcii.

Anti-HCV spektrum (jadro, NS3, NS4, NS5) sú špecifické protilátky proti jednotlivým štrukturálnym a neštrukturálnym proteínom vírusu hepatitídy C. Sú určené na posúdenie vírusovej záťaže, aktivity infekcie, rizika chronicity, separácie akútnej a chronickej hepatitídy a stupňa poškodenia pečene., Detekcia protilátok proti každému z antigénov má nezávislú diagnostickú hodnotu. Anti-HCV sa skladá z ich štruktúrnych (jadrových) a neštrukturálnych (NS3, NS4, NS5) proteínov (proteínov).

Anti-HCV jadro IgG - protilátky triedy G proti jadrovým (jadrovým) HCV proteínom. Anti-HCV IgG sa objavuje od 11 do 12 týždňov po infekcii, takže anti-HCV súčet, ktorý sa objavuje skôr, sa používa na diagnostiku možných "čerstvých" infekcií. Anti-HCV IgG dosahuje vrchol koncentrácie 5 - 6 mesiacov od okamihu infekcie a pri chronickom priebehu ochorenia je v krvi detekovaný život. Keď sa hepatitída C prenesie, titer protilátok triedy IgG sa postupne znižuje a môže dosiahnuť nedetegovateľné hodnoty niekoľko rokov po zotavení.

Protilátky anti-HCV IgM - IgM proti antigénom vírusu hepatitídy C. Anti-HCV IgM môže byť detegovaný v krvi už 4 - 6 týždňov po infekcii a ich koncentrácia rýchlo dosiahne maximum. Po ukončení akútneho procesu poklesne hladina IgM a môže sa znovu zvýšiť počas reaktivácie infekcie, preto sa predpokladá, že tieto protilátky sú známkou akútnej alebo chronickej infekcie so znakmi reaktivácie. Pri akútnej hepatitíde C je dlhodobá detekcia protilátok triedy M faktorom predpovedajúcim prechod ochorenia na chronickú formu. Predpokladá sa, že detekcia anti-HCV IgM môže odrážať úroveň virémie a aktivity hepatitídy C, avšak nie vždy s reaktiváciou CVHC, deteguje sa anti-HCV IgM. Existujú aj prípady, keď sa anti-HCV IgM zistí pri chronickej hepatitíde C v neprítomnosti reaktivácie.

Neštrukturálne (NS3, NS4, NS5) proteíny.

NS3, NS4, NS5 sú neštrukturálne (NS-neštrukturálne) proteíny. V skutočnosti sú tieto proteíny väčšie - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, avšak vo väčšine klinických diagnostických laboratórií sa detegujú protilátky proti NS3, NS4 a NS5 proteínom.

Anti-NS3 sa deteguje v najskorších štádiách sérokonverzie. Vysoké titre anti-NS3 sú charakteristické pre akútnu hepatitídu C a môžu byť nezávislým diagnostickým markerom akútneho procesu. V akútnom procese vysoká koncentrácia anti-NS3 zvyčajne indikuje významné vírusové zaťaženie a ich dlhodobé uchovávanie v akútnej fáze je spojené s vysokým rizikom chronickej infekcie.

Anti-NS4 a anti-NS5 majú tendenciu objavovať sa neskôr. Pri CVHG môže definícia anti-NS4 vo vysokých titroch indikovať trvanie infekčného procesu a podľa niektorých údajov súvisí so stupňom poškodenia pečene. Detekcia anti-NS5 vo vysokých titroch často indikuje prítomnosť vírusovej RNA a v akútnom štádiu je prediktorom chronickej infekcie. Zníženie titrov NS4 a NS5 v priebehu času môže byť priaznivým znamením, ktoré indikuje tvorbu klinickej a biochemickej remisie. Titre anti-NS5 môžu odrážať účinnosť PVT a ich zvýšené hodnoty sú charakteristické pre tých, ktorí nereagujú na liečbu. Po zotavení sa anti-NS4 a anti-NS5 titre časom znižujú. Výsledky jednej štúdie ukázali, že takmer polovica pacientov po 10 rokoch po úspešnej liečbe interferónmi, anti-NS4 a anti-NS5 nebola detegovaná. Nasledujúca tabuľka ukazuje najpravdepodobnejšie možnosti liečby kombinácie markerov hepatitídy C. t

otázky

Otázka: Dešifrovacia analýza hepatitídy C?

Dobrý deň, prešiel som testom na protilátky proti hepatitíde C, odpoveď prišla, povedz mi, čo to znamená. Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Interpretácia výsledku
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Výsledok analýzy možno považovať za pozitívny, ale aby ste získali presnú odpoveď na túto otázku, musíte sa osobne poradiť so špecialistom na infekčné ochorenia.

Sérologické štúdie
Názov testu Výsledok Referenčné hodnoty Vybavenie
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Interpretácia výsledku
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrny proteín) POZITÍVNE negatívne
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Vydávajúci lekár: Karmyshina T. A. Dátum: 02/06/2013

Výsledky vyšetrenia naznačujú, že máte vírus hepatitídy C. V tomto prípade sa odporúča, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, aby ste rozhodli, či potrebujete primeranú liečbu. Na stanovenie funkcie pečene je tiež potrebné absolvovať biochemický krvný test. Prečítajte si viac o tejto chorobe, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň!
Povedz mi, čo to znamená analýzou?

Sérologické štúdie
Názov testu
Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Leukocytárny vzorec (mikroskopia)
Názov testu
Výsledkové jednotky Referenčné hodnoty
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Výsledky prieskumu poukazujú na chronický priebeh hepatitídy C. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom na komplexnom vyšetrení av prípade potreby na vhodnej liečbe. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň!
Vďaka za odpoveď.
Ale nechápem, prečo chronický priebeh hepatitídy C.
Ak výsledky štúdie potvrdia prítomnosť vírusovej hepatitídy C. Infekcia je však v stave remisie vzhľadom na Ig M indikátory - negatívne. Konečné vyhodnotenie stavu je možné vykonať po vykonaní PCR analýzy krvi vírusu RNA hepatitídy C a vykonaní genotypizácie hepatitídy C kvantitatívnou analýzou hepatitídy C.
Remisia vírusovej hepatitídy C je ochorenie, keď vírusové častice chýbajú v krvi, sú v pečeňových bunkách alebo úplne chýbajú v krvi av pečeňových bunkách.
Pri remisii je pohlavný prenos vylúčený kvôli nízkej koncentrácii alebo neprítomnosti vírusu hepatitídy C v krvi.
P.S Od 4. decembra 2012 do 14. decembra 2012 som klamal s toxikológiou. (otrava plynom) a vo všeobecnosti mám taký predpoklad, že by som tam mohla dostať hepatitídu C, myslím, že nemusím vysvetľovať, čo je v toxikológii v mestskej nemocnici.
Vďaka za skoršie.

Máte úplnú pravdu, ale koncept zdravého dopravného štátu nie je v medicíne. Vaša klinická diagnóza bude znieť takto: Chronická hepatitída C, nízka vírusová záťaž, štádium remisie, s dysfunkciou pečene alebo bez nej. Poskytnuté, ak je vírusová záťaž nízka. Preto sa odporúča vykonať ďalšie vyšetrovacie metódy na objasnenie diagnózy av prípade potreby na vykonanie primeranej liečby: antivírusová alebo symptomatická. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

prešiel analýzou hepatitídy, prišla hepatitída C, jadro negatívne, NS-6.9, čo to znamená

V tejto situácii je veľmi dôležité porovnávať výsledky v čase, pretože hodnota indikátora, ako je NS, indikuje výskyt remisie, adekvátnej reakcie na prebiehajúcu terapiu. Odporúčam vám osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Viac informácií o tejto téme nájdete v tematickej časti našej internetovej stránky: Hepatitída C

Dobrý deň! Čo ukazujú nasledujúce testy?

Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

NS3 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
NS4 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
NS5 - výsledok: NEGATÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
Core - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Protilátky proti hepatitíde C - Výsledok: POZITÍVNE - Referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Táto analýza ukazuje, že vo vás bola zistená hepatitída C. Odporúčam vám, aby ste sa osobne poradili s hepatológom, ktorý môže určiť ďalšiu taktiku dynamického pozorovania a liečby (v prípade potreby). Prečítajte si viac o tejto problematike v tematickej časti: Vírusová hepatitída C

Dobrý deň! Pomôžte, prosím, s analýzou.
Som tehotná - 12 týždňov. Dostal som anti-HCV analýzu vo w / c. Prišli pozitívne, lekár povedal, že sa to stane u tehotných žien a poslal na retake, znovu dostal výsledok anti-HCV-negatívne.
Štúdie PCR - RNA vírusu hepatitídy C - nebola detegovaná.
Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
NS3 - negatívne
NS4 - pozitívne
NS5 - negatívne
Core-negative
Výsledok je pochybný.
Biochémia - Bilirub-3.

V tomto prípade je výsledok pochybný, s väčšou pravdepodobnosťou, že ste nikdy nemali vírus hepatitídy C. Odporúčam, aby ste znovu preskúmali po 1,5-2 mesiacoch, liečba a prevencia v súčasnosti nie sú potrebné. Prečítajte si viac o otázke, ktorá vás zaujíma na našej webovej stránke: Hepatitída C

Dobrý večer! !! dieťa má pozitívne protilátky proti hepatitíde C 3 mesiace a 6 mesiacov! !! má dieťa hepatitídu?

Získanie pozitívnych výsledkov znamená, že vaše dieťa je infikované vírusovou hepatitídou B. V tejto situácii musíte podstúpiť ďalšie testy na stanovenie vírusovej záťaže, biochemického krvného testu (pečeňové testy) a osobne navštíviť hepatológa, ktorý predpíše primeranú preventívnu liečbu. Viac sa o tom dozviete v sekcii: Hepatitída

ahoj Anti-HCV súčet bol prvýkrát objavený v roku 2010. Bol som poslaný do Hepatologického centra na infekčnej klinike č. 1 na diaľnici Volokolamskoye. Pri skúmaní celkovej anti-HCV a RNA nebola detegovaná. Vyhlásenie ukázalo, že hepatitída C, nebola som chorá. Teraz som tehotenstvo 32 týždňov, som prešiel Anti-HCV celkom pred mesiacom a to ukázalo pozitívne. Ihneď som prešiel RNA, ktorá ukázala negatívne. Opäť pred 2 týždňami Anti-HCV celkom ukázal NEGATÍVNE. Lekár gynekológ poslal na analýzu infekčnej serológie (Screening). Dnes som dostal anti-HCV (core) testy - 1.7 a Anti-HCV (NS3, NS4 a NS5 sú negatívne. Gynekológ povedal, že (jadro) - 1.7 je veľmi malé číslo a nie je jasné, či som chorý alebo nie. Anti-HCV celkom (pochybné) Prosím, pomôžte mi pochopiť, či to mám alebo nie?

V tejto situácii je výsledok pochybný, čo môže znamenať: ste mali predchádzajúcu chorobu v miernej forme a vírusová záťaž je teraz veľmi malá. Pre viac informácií o tejto problematike si prečítajte tematickú sériu článkov na našich stránkach kliknutím na odkaz: Vírusová hepatitída C

Dobrý deň, dostal som testy na hepatitídu s takýmito výsledkami (HBsAg-otr) (anti-HCV jadro +) a (NS +) čo znamenajú a čo mám robiť ďalej? ďakujem

Tento záver znamená, že ste v minulosti trpeli vírusovou hepatitídou C. Musíte osobne navštíviť hepatológa, vykonať biochemický krvný test, pečeňové testy, ultrazvuk vnútorných orgánov, na základe ktorých Váš lekár bude schopný určiť potrebu liečby. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia

Ďakujem vám veľmi pekne za rýchlu odpoveď, môžem ísť len k lekárovi o mesiac neskôr a ja som pochopil, že ak som mal Hepatitídu C skôr, potom som teraz 100% chorý, tento mesiac (predtým) Hepatológ poradí, aký liek môžem vziať Prevencia alebo čo? Počul som, že fosfogliv je dobrý liek, môžete ho piť alebo niečo iné, čo vám poradí?

Na účely liečby, ak je to potrebné, by ste mali byť najprv vyšetrení, zistiť stav pečene, po ktorom Vám ošetrujúci lekár bude schopný poskytnúť odporúčania. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Liečba hepatitídy C

ahoj Môj manžel bol diagnostikovaný s hepatitídou C. Boli sme poslaní do hepatológa, ale nemáme takého lekára, pomôžte mi rozlúštiť testy, inak mi bolí hlava kvôli tomu, čo mám robiť.

Protilátky proti HCV- DETECTED
OP syv. (Core) -1,902
Kritérium (jadro) - 0,206
Na pozitivitu (jadro) -9,2

OP Syv. (NS3) -0,746
Opcrit (NS3) - 0,707
K pozitivite (NS3) -3,6

OP Syv. (NS4) -0,184
Opcrit (NS4) - 0,208
K pozitivite (NS4) -

OP Syv. (NS5) -0,229
Opcrit (NS3) - 0,207
K pozitivite (NS3) -1,1

BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI

Alkalická fosfatáza-638,2
Bilirubín celkom -12,6
priamu 1.4
Nepriame-11.2
ACAT-38.7
ALT-40.5

Pravý lalok-125mm, ľavý -58mm.
Obrys je hladký.
Echostruktúra: homogénna.
Veľkosť echa je priemerná.
Prenos zvuku je dobrý.
Intrahepatické kanály nie sú rozšírené.
Aorta abdominálna 14 mm. Portálna žila 12 mm.
Prítomnosť fokálnych lézií: nie je lokalizovaná
Voľná ​​tekutina v brušnej dutine nebola detegovaná.

Žlčník
Záver: Echografická deformita obrysu a polypóza žlčníka.

Výsledky vyšetrenia ukazujú prítomnosť vírusovej hepatitídy C, ako aj zmeny v žlčníku. Bohužiaľ, bez merných jednotiek, nemôžeme adekvátne interpretovať výsledky biochemického výskumu, pošlite merné jednotky. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, ak tento lekár neužije vo vašej nemocnici alebo na klinike, odporúča sa obrátiť sa na regionálne centrum, aby sa zistila potreba antivírusovej liečby. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

Dobrý deň, vďaka za odpoveď. Veľmi vďačný vám, že neopustili bez pozornosti!
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI Alkalická fosfatáza-125.2 U
/ l, celkový obsah bilirubínu -11,28 mikrónov / l, priamka-1,88 mikrónov / l, nepriamy-9,4 mikrónov / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analýza vírusu PCR-hepatitídy C-PITITIVE 6,6 x 10 3 kopecky / ml (kvantitatívny 2,4 x 10 3 IU / ml) prebehla Genotypizácia hepatitídy C 3a / 3b Cyklus 31.7.
ImunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T tiež prešiel výsledok CT Cf 29,5
IL 28B: rs_8099917_T> G je výsledok Cg Cf 29,0.
zostávajúce analýzy sú krvné doštičky, proteínové frakcie, kyselina tymolová, hladina glukózy v krvi, bilirubín a jeho frakcie, alkalická fosfatáza, železo, c-reaktívny proteín, TSH, T3, T4 voľný, všetko v rámci normálnych limitov. Povedz mi, ako sa správať, aká je záťaž, ktorú máme a či existuje šanca na zotavenie. ďakujem

V tomto prípade musíte konzultovať so svojím hepatológom, aby ste určili štádium hepatitídy C, ako aj načasovanie začiatku liečby. Vírusová záťaž nie je vysoká, čo je priaznivé znamenie pre antivírusovú liečbu. Pri vhodne predpísanej liečbe a dodržiavaní všetkých odporúčaní hepatológa sa zvyšuje pravdepodobnosť zotavenia. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

Dobré popoludnie, pomôžte rozlúštiť krvný test na hepatitídu C.

Imunoglobulíny triedy G a M pre vírus
hepatitídy C
Výsledné referenčné hodnoty
pochybné neboli odhalené

SPECTRUM na jednotlivé proteíny
vírusu hepatitídy c
Výsledné referenčné hodnoty
jadro nebolo zistené
NS3 neboli identifikované
Identifikovaný NS4 nebol identifikovaný
NS5 nie je identifikovaný

Tento záver naznačuje, že výsledok je pochybný, s vysokým stupňom pravdepodobnosti možno tvrdiť, že ste nezistili vírusovú hepatitídu C. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Viac informácií o tejto otázke nájdete v príslušnej časti: Laboratórna diagnostika

AT do polohy COR do polohy 5.1 AT do polohy NS do 7,6

Tento záver naznačuje predchádzajúcu infekciu. Ak chcete vyriešiť otázku potreby liečby, odporúčam, aby ste si urobili pečeňový test a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v príslušnej časti našich stránok kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Ahoj, trpel som polročným pravidelným vracaním pálenia záhy, bola zistená chronická cholecystitída, rozhodol som sa, že v rovnakom čase prejdem testom ELISA na HCV, výsledky sú nasledovné:
jadro - negatívne
NS3 - POZITÍVNE (k = 9,8)
NS4 - POZITÍVNE (k = 1,4)
NS5 - negatívne

analýza bola vykonaná 8 mesiacov po potenciálnej infekcii, bola odoslaná na PCR, ale výsledok ešte nebol získaný.

Čo môžete vopred vedieť o výsledkoch testu ELISA?

Podľa poskytnutých údajov ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C. Odporúčam vám, aby ste čakali na výsledky testov na PCR, ako aj absolvovali test chémie krvi (testy funkcie pečene) a potom sa poraďte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Polymerázová reťazová reakcia

Hepatitída C je so mnou už rok, rozhodol som sa ju zopakovať a získať zvláštny výsledok. Pomôž mi na to prísť
Hepatitída C, protilátky proti HCV. - Výsledok Identifikovaný, Norma - neidentifikovaný?

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C. V tejto situácii musíte raz ročne vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste mohli vykonať vyšetrenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

ahoj Vo februári bola moja dcéra (6-ročná) predpísaná očná chirurgia a my sme testovali na hepatitídu C v platenom laboratóriu a výsledok pre hepatitídu C bol pozitívny, keď sme boli poslaní do hepatológa, kde sme absolvovali všetky testy, ktoré sa ukázali ako všetky negatívne, ktoré sme preradili do tretieho laboratória na hepatitídu. tiež negatívne, a pred dvoma týždňami sme opäť urobili všetky testy na operáciu a opäť pozitívnu hepatitídu. Môžete mi, prosím, povedať, či potrebujeme znova urobiť PCR a prečo to ukázala analýza hepatitídy c. Vďaka vopred.

Vzhľadom na rôzne výsledky testov získaných v rôznych laboratóriách nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je dieťa infikované alebo nie, preto odporúčam, aby ste osobne navštívili lekára infekčných chorôb a poskytli vám všetky výsledky testov, ktoré ste dostali na hodnotenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

5,32 ^ 10 (v 5 stupňoch) IU / ml

Analytická citlivosť: 300 IU / ml

Uveďte, prosím, úplný výsledok, aký druh výskumu a akú metodológiu sme použili, po čom budeme schopní objektívne odpovedať na vašu otázku. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

PCR RNA Chronická vírusová hepatitída C (kvantitatívna)
Toto sú všetky informácie, pretože ide len o sumu

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusom hepatitídy C. Objektívne hodnotenie Vášho stavu vyžaduje krvný test na markery hepatitídy, ako aj biochemický krvný test na vyhodnotenie funkcie pečene (testy funkcie pečene). Odporúčam, aby ste po vykonaní testov osobne navštívili lekára infekčnej choroby, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania av prípade potreby aj liečbu.


Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia a v sérii článkov: Liečba hepatitídy C. Ďalšie informácie môžete získať v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Pomôžte, prosím, s dekódovaním analýzy hepatitídy C. V našom meste, bohužiaľ, lekári infekčných chorôb preložili, keď obdržali pochybný výsledok, boli vykonané opakované testy a boli získané nasledujúce výsledky:
celkové protilátky proti HCV 5/1
A / HCV (+) jadro (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3.2
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že vírusová hepatitída C bola prenesená skôr, pre objektívne posúdenie funkcie pečene odporúčam vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o tejto problematike sa dozviete v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Viem, že som nakazený vírusom C a mám všetko ostatné, chcem zistiť, ako zle som s nimi chorý, v akom štádiu, môžem rozpoznať dopravcu alebo chorého? Či je to všeobecne liečiteľné. A je možné sa s ňou liečiť počas tehotenstva?

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický krvný test (pečeňové testy), aby ste zistili, či je abnormálna funkcia pečene - v neprítomnosti abnormalít v pečeni ste nosič. Liečba sa vyžaduje len v prípade klinických príznakov ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázkach, ktoré vás zaujímajú, môžete získať v príslušných sekciách našej stránky kliknutím na nasledujúce odkazy: Laboratórna diagnostika. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a liečba

anti-HCV protilátky
Výsledok
pozitívne
anti-HCV, protilátky, ELISA
Výsledok
výskum

Vaša otázka sa pravdepodobne zobrazí nedostatočne, skúste znova odoslať a zobraziť všetky údaje uvedené v závere, po ktorom budeme môcť odpovedať na všetky vaše otázky. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

Anti-tak pozitívne
ANTI-NS3-pozitívne
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5- neg.
ANTI-M-pozitívne
Čo to znamená vírusová hepatitída C?

Podľa poskytnutých údajov ste mohli predtým preniesť vírusovú hepatitídu C a v súčasnosti ste nosičom. Ak chcete posúdiť funkciu pečene, musíte vykonať biochemický test pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene

Vitajte! Môj manžel (33 rokov) v júni 2014 odišiel do centra transfúzie krvi, daroval krv na darovanie a predbežný mini-test ukázal, že bola zistená hepatitída C.
Prešiel analýzou vírusu hepatitídy C (HCV), antigénov
cor, NS3, NS4, NS5 IgG protilátky v smere, a to sú výsledky:

Anti-HCV IgG cor 16,44 R (R ≥ 1,0 - pozitívny výsledok R

Tento záver naznačuje, že váš manžel má vírusovú hepatitídu C a môže byť dopravcom. Odporúčam, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne navštívili lekára špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste zistili, či existujú abnormálne funkcie pečene, či je liečba potrebná alebo nie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C, diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Vírus hepatitídy C (kvalitatívne stanovenie, v reálnom čase) PCV HCV kvalitatívny detegovaný Analytická citlivosť testovacieho systému na stanovenie HCV v krvnej plazme - 100 IU / ml (400 kópií RNA / ml). Výsledok „RNA vírusu hepatitídy C nebola detegovaná“ môže naznačovať, že hodnota vírusovej záťaže je pod hranicou citlivosti testovacieho systému.

Podľa tohto záveru bola vo vás zistená vírusová hepatitída C. Vzhľadom na to, že vírusová záťaž je minimálna, preprava nie je vylúčená. Odporúčam Vám urobiť krvný test (biochemické vzorky pečene) a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Povedzte mi, aké je to vážne? Mal by som s deťmi mať prieskum? Aké sú naše ďalšie kroky? Ďakujem.

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický test pečene a deti by mali mať krvný test na markery vírusovej hepatitídy C. O prevencii tohto ochorenia sa môžete dozvedieť z nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Liečba hepatitídy C.

Ahoj, citoval som analýzu hepatitídy C dvakrát po prvýkrát, čo analýza ukázala KP> 17 cos + a druhýkrát KP = 3,4 cos +

V tejto situácii je možné, že v súčasnosti je ochorenie v aktívnej fáze, preto odporúčam, aby ste vykonali biochemický krvný test (pečeňový test) a osobne konzultujte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Chcem vedieť, čo to je, keď som sa vzdal som mal teplotu pred 3 dňami.

Aktívna fáza hepatitídy C nie je vylúčená - primárne ochorenie alebo exacerbácia chronickej patológie. Pre podrobnejšie posúdenie tohto problému odporúčam osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

Pomoc s dekódovaním analýzy spektra pomocou
anti-HCV - negatívne
JgM HCV - negatívne
cor-HCV negatívne
HCV NS3 - Pozitívny
Ns4 HCV - negatívne
Ns5 HCV - negatívne
mám hepatitídu c?

Tento záver naznačuje, že bol v kontakte s vírusom. Odporúčam, aby ste si biochemické pečeňový test, ktorý bude hodnotiť funkciu pečene a osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Dobrý deň!
Pomôžte rozlúštiť analýzu dieťaťa s 5-ročnou hepatitídou C na:
V OPK 0,244-Opr 0,823 pozitívny
jadro OPK 0,241- Opt 0,348 slabé pozitívne
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 slabo pozitívny
Biochémia, bilirubín, ultrazvuk je normálny
Lekári hovoria, že obraz je nepochopiteľný.
Čo robiť
Ďakujem za odpoveď.
Boh vám žehná

V tejto situácii je pravdepodobné, že dieťa malo kontakt s vírusom hepatitídy C a dieťa má v súčasnosti hepatitídu C. Odporúčam opakovať štúdiu počas 3-4 mesiacov. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.


Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Ahoj, doktor! Povedzte mi, čo tieto výsledky znamenajú: pcr rna HVC-nedetekované, enzýmovo viazaný imunosorbent-negatívny test, ifa pre protilátky proti HCV (spektrum jg), výsledok je neistý, pretože sa detegujú protilátky len s jedným neštrukturálnym proteínom NS4 (cn = 1,00)!
Povedzte lekárovi, čo to znamená? Môže to súvisieť s tehotenstvom (môj 34. týždeň), je potrebné liečiť? Je to prenášané a ako? Aké nebezpečné je dieťa? Veľmi znepokojený.

Tento výsledok môže znamenať nosič vírusovej hepatitídy C, ale na objasnenie je potrebné túto analýzu znovu absolvovať a osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Vitajte! Ležal som v gynekológii so zápalom, vykonal krvné testy na hepatitídu C, našiel protilátky NS 4, čo to je.

NS4 označuje neštrukturálne proteíny a je charakteristický pre chronické štádium ochorenia, vyskytujúce sa v latentnej forme. Odporúčame, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne konzultujte so svojím špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.


Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Vitajte!
Mám 36 rokov. Mám dve deti. Mnohokrát bola testovaná, všetko bolo vždy v poriadku, čas druhého naplánovaného testu v 2. tehotenstve v čase w / cons bol nový. Mám pozitívnu hepatitídu c. Po niekoľkých dňoch, som retake analýzu na klinike - to dopadlo negatívne.
Po pôrode prešla na platenú kliniku.
Tu sú výsledky:
Skúšobný materiál:
Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
Všeobecná serológia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne
Test potvrdenia vírusu
anti-core negatívna na hepatitídu C
Test potvrdenia vírusu
hepatitída C NS celkovo pozitívna

Skúšobný materiál: plná krv
Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
PCR
PCR negatívny negatívny test na hepatitídu C - RNA
PCR Hepatitída C (vírusová záťaž) negatívne kópie / ml negatívne

Pomôžte dešifrovať výsledky testov.
Som chorý s hepatitídou c? Odkiaľ by mohol prísť? Ako to bude mať vplyv na dieťa, vzhľadom na to, že dojčím?
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C a môže byť nosičom alebo ochorenie je chronické, bez exacerbácie. Infekcia vírusovou hepatitídou C sa môže vyskytnúť prostredníctvom sexuálneho kontaktu, transfúzie krvi, kontaktu slizníc alebo otvorených rán s krvou chorej osoby pri návšteve salónov krásy, manikúry, pedikúry, piercingu atď.
Podľa odporúčaní WHO je možné a nevyhnutné dojčiť dieťa, ak má matka vírusovú hepatitídu C, pretože prakticky neexistuje riziko infekcie. Výnimkou sú prípady akútnej vírusovej hepatitídy C, keď sa infekcia matky vyskytla bezprostredne po pôrode alebo počas pôrodu.


Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

Povedzte mi, ako často musíte vykonať analýzu na kontrolu a aký druh vyšetrenia by malo dieťa vykonať, ak je to potrebné?

Pri určovaní skutočnosti infekcie vírusovou hepatitídou C sa spravidla vyžaduje, aby sa následná starostlivosť o lekára infekčných chorôb raz ročne prepravovala. V prípade, že sa vyskytnú odchýlky v biochemických vzorkách pečene, ako aj výsledky analýz naznačujú zvýšenie vírusovej záťaže, vyžaduje sa preventívne vyšetrenie a liečba častejšie, čo stanoví individuálne ošetrujúci lekár. Dieťa momentálne nepotrebuje prieskum.


Pre viac informácií o tejto problematike sa môžete dostať do príslušnej sekcie našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene a cyklus našich článkov: Laboratórna diagnostika

Dobré popoludnie, nedávno som prešiel analýzou na detekciu imunoglobulínov triedy M a G pre hepatitídu C. Prosím, dešifrujte, čo znamená výsledok

OP Kréta
jadro 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

Vzorka Op
jadro 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Po absolvovaní PCR RNA je výsledok negatívny. Okrem NS3 zamieňa vysokú mieru NS4.

Tiež vás žiadam, aby ste odpovedali na otázky
- Je to nebezpečné pre sexuálneho partnera počas nechráneného sexu?
- Aké ďalšie opatrenia mi poradíte?

Údaje, ktoré ste uviedli, naznačujú, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C. Pri nechránenom pohlavnom styku je možný prenos infekcie na partnera. Potom musíte vykonať biochemické pečeňové testy a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia alebo s hepatológom, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania a liečby.

ahoj) prešiel testami na hepatitídu C. výsledok je pozitívny. referenčné hodnoty sú negatívne. a existujú komentáre - počas potvrdzujúceho testu na protilátky proti HCV boli zistené IgG a IgM na antigény HCV (jadro a NS3, NS4). Povedz mi, čo to znamená. vďaka vopred

Tento záver znamená, že ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C, v súčasnosti sa tento proces môže zhoršiť, preto odporúčame, aby ste vykonali biochemické pečeňové testy a osobne sa poradili so svojím lekárom, špecialistom na infekčné choroby alebo hepatológom, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie a predpíše vhodnú liečbu.

Dobré popoludnie Darovaná krv pre HCV. Výsledok je negatívny. Potom, po dvoch týždňoch, prišiel ďalší výsledok k HCV: a / t jadro by bolo negatívne a a / t NS 'by bolo. KP 8.3. Čo to znamená?

Tento záver znamená, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C a môžu byť nosičom. Odporúčame, aby ste osobne navštívili lekára infekčného ochorenia, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie (ďalšie podrobné vyšetrenia krvných testov na markery hepatitídy, biochemické testy pečene, ultrazvuk vnútorných orgánov atď.).

Skôr K.P. 8,3. Ak to ovplyvní čo. HbsAg je negatívny.

Tento záver potvrdzuje, že ste nikdy predtým nemali vírus vírusu hepatitídy B, ale ste chorí alebo ste nositeľmi vírusovej hepatitídy C, a preto musíte osobne navštíviť lekára špecialistu na infekčné choroby, ktorý vám poskytne osobnú konzultáciu. V prípade potreby Vám lekár predpíše ďalšie štúdie a vhodnú liečbu.

Protilátky proti vírusu hepatitídy c (anti-HCV) (celkom) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2,258. Nie je tehotná.

Tento záver znamená, že môžete byť nosičom vírusovej hepatitídy C. Pre podrobnejšie rady odporúčame, aby ste navštívili špecialistu na infekčné ochorenia osobne a tiež vykonali krvný test na biochemické testy pečene.

Pravidelne darovaná krv na hepatitídu B a C.
HBs antigén je negatívny.
Identifikovali sa protilátky proti hepatitíde C.
IgG, IgM proti vírusu hepatitídy C - pozitívne
KP (NS) - 0
KP (jadro) - 2,03

Tento záver znamená, že ste nikdy neboli chorí s hepatitídou B predtým, ale boli ste diagnostikovaný vírusovou hepatitídou C - je možné, že ste boli nedávno chorý alebo v súčasnosti zažívate exacerbáciu ochorenia. Odporúčame Vám urobiť krvný test - biochemické pečeňové testy a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia, ktorý Vám predpíše adekvátnu liečbu.

Čo znamenajú tieto čísla, možno túto analýzu považovať za spoľahlivú?
Pred viac ako 10 rokmi, podobne ako pri plánovanom darcovstve krvi pri hepatitíde, niečo „vylezie“. Platba zaplatená, všetko je negatívne. Minulý rok je všetko negatívne. Ale teraz. Som lekár, pracujem v detskej anestézii a intenzívnej starostlivosti. Zavrhnú ma kvôli hepatitíde kvôli tomuto výsledku?

Je možné, že infekcia sa vyskytla na pracovisku, vzhľadom na špecifiká práce. Prítomnosť tejto diagnózy spravidla nie je dôvodom na prepustenie, ale dočasné vylúčenie z práce nie je vylúčené. V tejto súvislosti vám odporúčame, aby ste sa osobne poradili so svojím lekárom o infekčných ochoreniach po vykonaní krvného testu na biochemické pečeňové testy.

Protilátky proti hepatitíde c sa našli u dieťaťa pri narodení.
V 11 dňoch bola podaná biochémia: celkový bilirubín 13,2, priamy bilirubín 3.3, alat 21,7, asat 34.
V 53 dňoch bola biochemia znovu dodaná: celkový bilirubín 5.2, rovný bilirubín 1.3, alat 20.3, asat 24.7.
Za tri mesiace a päť dní sa vykonali ďalšie testy: biochémia - celkový bilirubín 5.2, priamy bilirubín - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA nebola detegovaná, negatívne, markery hepatitídy C (jadro, NS3,4,5, M) - pozitívne.
Čo hovoria tieto analýzy?
Kedy by mali protilátky odísť (aspoň podľa priemernej štatistiky)? Ako je informatívny výsledok PCR za tri mesiace?
Aká je pravdepodobnosť, že by sa mohol zmeniť?
Ďakujeme vopred za vašu odpoveď.

Na interpretáciu výsledkov biochemických testov pečene uveďte merné jednotky. Detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy C v tomto prípade indikuje prenos hepatitídy C. Tieto protilátky môžu pretrvávať celý život. Nosenie hepatitídy C vyžaduje pravidelné monitorovanie lekárom infekčnej choroby - aspoň 1-krát ročne by sa mal vykonať ultrazvukové vyšetrenie pečene, mali by sa vykonať biochemické pečeňové testy a krvný test na markery hepatitídy C. t

Merné jednotky: bilirubín µmol / l, alat a jednotka asat / l. Čo znamená analýza PCR? A je nebezpečenstvo tohto dieťaťa pre ľudí okolo nich, pretože nemajú nič.

Výsledok PCR analýzy ukazuje, že vírusová hepatitída C nie je v aktívnom štádiu, to znamená, že nie je prítomná v krvi. Prítomnosť pozitívnych markerov vírusovej hepatitídy C označuje nosič ochorenia. V biochemických testoch pečene neboli žiadne abnormality, takže nie je dôvod na obavy.

Dobrý deň! Nedávno prešiel testami a to je v nich:
Anti-CHV množstvá protilátky proti hepatitíde C. Výsledok je odhalený, a Norma nie je odhalená, a v stĺpci komentáre = 6.4. Čo to znamená a ak je to vážne, pretože plánujeme dieťa a kontakt s lekárom.

Tento záver znamená, že dieťa môže byť nositeľom hepatitídy C. Odporúčame užívať biochemické pečeňové testy, ultrazvuk pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

Znamená to, že deti nemôžu byť plánované alebo je všetko možné?

V prípade prepravy vírusovej hepatitídy C je pravdepodobnosť prenosu na dieťa extrémne nízka, takže si môžete naplánovať tehotenstvo. Odporúča sa konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

Dobrý deň! Pomôžte pochopiť výsledky testov:

HBsAg (povrchový antigén vírusu hepatitídy B) 0,250

Anti-HCV (protilátky proti vírusu hepatitídy C), celkom 1,83. Potvrdzovací test A-HCV bol negatívny.
jadro - 0,37
A-HCV NS3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS5 - 0,02

Protilátky proti hepatitíde C - potvrdzujúci test:
Jadro (protilátky proti štrukturálnym proteínom hep. C vírusu) - 0,37
A-HCV NS 3 (AT na neštrukturálny proteín NS3 hep. C vírusu) - 0,10
A-HCV NS4 (AT na neštrukturálny proteín NS4 hep. C vírusu) - 0,01
A-HCV NS5 (AT na neštrukturálny proteín NS5 hep. C vírusu) - 0,02

Detekcia povrchového antigénu vírusu hepatitídy B znamená, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou B. Potvrdzujúci test na protilátky proti hepatitíde C tiež naznačuje, že máte vírusovú hepatitídu C. Odporúčame, aby ste vykonali biochemický test pečene, vykonali ultrazvuk pečene a osobne sa poraďte so svojím lekárom. lekár infekčných chorôb.

Čo znamená pozitívny test na anti-HCV?

Ak je anti-HCV pozitívny, čo to môže znamenať? Takýto lekársky test sa vykonáva vtedy, keď je potrebné detegovať protilátky proti vírusu hepatitídy v krvi. Je predpísaný na rutinné lekárske vyšetrenia alebo na príznaky hepatitídy.

Kauzálny pôvodca infekcie sa rýchlo šíri do tela a vstupuje do pečeňových buniek. Tu sa aktívne replikuje. Imunitný systém uvoľňuje špecifické protilátky ako odpoveď na hrozbu. Vo väčšine prípadov obrana tela nemôže obsahovať rast vírusu a pacient začne potrebovať antivírusovú terapiu. Hepatitída akejkoľvek formy môže mať nebezpečné následky.

Indikácie pre analýzu

Protilátky v krvi možno detegovať niekoľko mesiacov po infekcii. Preto musí osoba absolvovať aspoň tri testy v týchto prípadoch:

 1. Po nechránenom sexe s neznámym partnerom.
 2. Dôkaz, že hepatitída C sa môže prenášať pohlavne, sa nenachádza, ale choroba sa často vyskytuje u pacientov, ktorí vedú promiskuitný intímny život.
 3. Hepatitída C je diagnostikovaná u injekčných drogovo závislých.
 4. Výskyt protilátok v krvi je možný po zubnej chirurgii, tetovaní alebo po návšteve kozmetičky, ale takéto prípady sú zriedkavé.

Pred darovaním krvi darcovia podstúpia anti-HCV test. Analýzy sa uskutočňujú pred operáciou. Ďalšie diagnostické postupy sú tiež uvedené so zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov. Po kontakte s infikovanou osobou sa vykonáva niekoľko testov v určených intervaloch.

Hromadné testovanie populácie v ložiskách infekcie zabraňuje epidémii. Pacient môže tiež konzultovať s lekárom, ak má príznaky hepatitídy. Patrí medzi ne:

 • zožltnutie kože;
 • všeobecná slabosť;
 • nevoľnosť a zvracanie.

Iba testovaním protilátok proti HCV môžete potvrdiť prítomnosť vírusu. Často sa vyžaduje identifikácia celkových antigénov.

Ako sa testuje anti-HCV?

Na detekciu anti-HCV sa vykonajú:

 • enzýmový imunotest;
 • rádioimunitnú analýzu;
 • PCR.

V laboratóriu sa vykonáva krvný test na hepatitídu. Aby ste dosiahli správne výsledky, analýza sa musí vykonať ráno nalačno. Na týždeň by ste mali odstrániť stres a ťažkú ​​fyzickú námahu. Dekódovanie výsledkov zúčastnených ošetrujúceho lekára.

V závislosti od typu zistených protilátok sa hodnotí stav ľudského zdravia.

Vo výslednom materiáli sa môžu detegovať rôzne markery. Anti-HCV sú rozdelené do dvoch typov. IgM sa začína tvoriť v tele 4-6 týždňov po infekcii. Ich prítomnosť indikuje aktívnu replikáciu vírusu a progresívnu hepatitídu. Analýza HCV je pozitívna v chronickej forme ochorenia. Niektoré laboratóriá vo vzorke krvi detekujú nielen protilátky, ale aj RNA infekčného agens. Ide o nákladnú metódu výskumu, ktorá zjednodušuje diagnostiku hepatitídy.

Výsledky dekódovania

Výsledky testu nedávajú jednoznačnú odpoveď. Pozitívny výsledok indikuje prítomnosť protilátok v krvi, ale to neznamená, že pacient trpí akútnou formou infekcie. Maximálne množstvo užitočných informácií možno získať pri vykonávaní rozšírenej štúdie. Existuje niekoľko typov pozitívnych výsledkov.

V akútnej forme ochorenia v skúmanom materiáli sa zisťujú:

Hepatitída má výrazné príznaky. Je potrebná okamžitá liečba, pretože stav je život ohrozujúci. Podobnú situáciu možno pozorovať pri exacerbácii chronickej hepatitídy.

Prítomnosť IgG a anti-HCV indikuje pomalú formu ochorenia. Žiadne známky tohto objaviť. Prítomnosť IgG protilátok v neprítomnosti anti-HCV sa pozoruje pri vstupe do remisie. V niektorých prípadoch majú pacienti s chronickou formou ochorenia podobný výsledok.

V prítomnosti anti-HCV v krvi môže byť choroba neprítomná. Vírus sa vylučuje z tela bez toho, aby sa začala aktívna aktivita v bunkách. Anti HCV celkový negatívny nie je zárukou, že pacient je úplne zdravý. Takýto výsledok testu môže získať osoba, ktorá sa nedávno nakazila. Imunitný systém ešte nezačal produkovať protilátky, preto sa v tomto prípade odporúča opakovať analýzu.

Samodiagnostika

V súčasnosti sa takáto štúdia môže vykonávať nezávisle. Lekárne predávajú rýchle testy, ktoré detekujú protilátky proti vírusu hepatitídy. Tento spôsob je jednoduchý a má relatívne vysoký stupeň presnosti. Súprava obsahuje:

 • trhá;
 • činidlá;
 • alkoholové utierky;
 • ukazovateľ;
 • pipety na odber krvi.

Ak sa v testovacej oblasti objavia 2 pruhy, považuje sa za pozitívny výsledok. V tomto prípade sa musíte obrátiť na zdravotnícke zariadenie a vykonať v laboratóriu potvrdzujúcu analýzu. Jedna línia v kontrolnej oblasti indikuje neprítomnosť protilátok proti vírusu hepatitídy v krvi. Vzhľad 1 pruhu v testovacej oblasti indikuje neplatnosť diagnózy.

HCV krvný test sa odporúča užívať najmenej 1 krát ročne. Ak je osoba nútená neustále kontaktovať s infikovanými alebo žije v centre infekcie, mali by ste uvažovať o očkovaní. Hepatitída je nebezpečná choroba, ktorá môže viesť k cirhóze a rakovine pečene.