Protilátky proti hepatitíde C (anti HCV)

V reakcii na cudzie častice v ľudskom tele, ako sú vírusy, imunitný systém produkuje imunoglobulíny - ochranné protilátky. Tieto protilátky sú detegované špeciálnou skríningovou štúdiou ELISA, ktorá sa používa na stanovenie, či je osoba infikovaná vírusom hepatitídy C. Pre hepatitídu C obsahujú všetky protilátky skratku anti-HCV, čo znamená "proti vírusu hepatitídy C".

Protilátky proti hepatitíde C majú dve triedy - G a M, ktoré sú uvedené v analýzach ako IgG a IgM (Ig - imunoglobulín (imunoglobulín) je latinský názov protilátok). Celkové anti-HCV (anti-HCV, anti-hcv) - celkové protilátky (triedy IgG a IgM) na antigény hepatitídy C. Test na stanovenie týchto markerov sa vykonáva pre všetkých pacientov, ktorí chcú skontrolovať, či majú hepatitídu C. Anti- HCV je prítomný ako v akútnej (môžu byť zistené už 4-6 týždňov po infekcii), tak aj pri chronickej hepatitíde. Celkové množstvo anti-HCV sa nachádza aj u tých, ktorí mali hepatitídu C a zotavili sa sami. Tento marker sa môže nájsť u takýchto ľudí po 4-8 rokoch alebo viac po uzdravení. Preto pozitívny anti-HCV test nestačí na stanovenie diagnózy. Na pozadí chronickej infekcie sú celkové protilátky detegované neustále a po úspešnej liečbe pretrvávajú dlhú dobu (primárne vďaka anti-HCV jadru IgG, sú uvedené nižšie), zatiaľ čo ich titre sú postupne redukované.

Je dôležité vedieť, že protilátky proti hepatitíde C nechránia pred rozvojom infekcie HCV a neposkytujú spoľahlivú imunitu proti opätovnej infekcii.

Anti-HCV spektrum (jadro, NS3, NS4, NS5) sú špecifické protilátky proti jednotlivým štrukturálnym a neštrukturálnym proteínom vírusu hepatitídy C. Sú určené na posúdenie vírusovej záťaže, aktivity infekcie, rizika chronicity, separácie akútnej a chronickej hepatitídy a stupňa poškodenia pečene., Detekcia protilátok proti každému z antigénov má nezávislú diagnostickú hodnotu. Anti-HCV sa skladá z ich štruktúrnych (jadrových) a neštrukturálnych (NS3, NS4, NS5) proteínov (proteínov).

Anti-HCV jadro IgG - protilátky triedy G proti jadrovým (jadrovým) HCV proteínom. Anti-HCV IgG sa objavuje od 11 do 12 týždňov po infekcii, takže anti-HCV súčet, ktorý sa objavuje skôr, sa používa na diagnostiku možných "čerstvých" infekcií. Anti-HCV IgG dosahuje vrchol koncentrácie 5 - 6 mesiacov od okamihu infekcie a pri chronickom priebehu ochorenia je v krvi detekovaný život. Keď sa hepatitída C prenesie, titer protilátok triedy IgG sa postupne znižuje a môže dosiahnuť nedetegovateľné hodnoty niekoľko rokov po zotavení.

Protilátky anti-HCV IgM - IgM proti antigénom vírusu hepatitídy C. Anti-HCV IgM môže byť detegovaný v krvi už 4 - 6 týždňov po infekcii a ich koncentrácia rýchlo dosiahne maximum. Po ukončení akútneho procesu poklesne hladina IgM a môže sa znovu zvýšiť počas reaktivácie infekcie, preto sa predpokladá, že tieto protilátky sú známkou akútnej alebo chronickej infekcie so znakmi reaktivácie. Pri akútnej hepatitíde C je dlhodobá detekcia protilátok triedy M faktorom predpovedajúcim prechod ochorenia na chronickú formu. Predpokladá sa, že detekcia anti-HCV IgM môže odrážať úroveň virémie a aktivity hepatitídy C, avšak nie vždy s reaktiváciou CVHC, deteguje sa anti-HCV IgM. Existujú aj prípady, keď sa anti-HCV IgM zistí pri chronickej hepatitíde C v neprítomnosti reaktivácie.

Neštrukturálne (NS3, NS4, NS5) proteíny.

NS3, NS4, NS5 sú neštrukturálne (NS-neštrukturálne) proteíny. V skutočnosti sú tieto proteíny väčšie - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, avšak vo väčšine klinických diagnostických laboratórií sa detegujú protilátky proti NS3, NS4 a NS5 proteínom.

Anti-NS3 sa deteguje v najskorších štádiách sérokonverzie. Vysoké titre anti-NS3 sú charakteristické pre akútnu hepatitídu C a môžu byť nezávislým diagnostickým markerom akútneho procesu. V akútnom procese vysoká koncentrácia anti-NS3 zvyčajne indikuje významné vírusové zaťaženie a ich dlhodobé uchovávanie v akútnej fáze je spojené s vysokým rizikom chronickej infekcie.

Anti-NS4 a anti-NS5 majú tendenciu objavovať sa neskôr. Pri CVHG môže definícia anti-NS4 vo vysokých titroch indikovať trvanie infekčného procesu a podľa niektorých údajov súvisí so stupňom poškodenia pečene. Detekcia anti-NS5 vo vysokých titroch často indikuje prítomnosť vírusovej RNA a v akútnom štádiu je prediktorom chronickej infekcie. Zníženie titrov NS4 a NS5 v priebehu času môže byť priaznivým znamením, ktoré indikuje tvorbu klinickej a biochemickej remisie. Titre anti-NS5 môžu odrážať účinnosť PVT a ich zvýšené hodnoty sú charakteristické pre tých, ktorí nereagujú na liečbu. Po zotavení sa anti-NS4 a anti-NS5 titre časom znižujú. Výsledky jednej štúdie ukázali, že takmer polovica pacientov po 10 rokoch po úspešnej liečbe interferónmi, anti-NS4 a anti-NS5 nebola detegovaná. Nasledujúca tabuľka ukazuje najpravdepodobnejšie možnosti liečby kombinácie markerov hepatitídy C. t

Celková hladina hepatitídy C proti hcv

Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV total) - metóda diagnostiky infekcie hepatitídy C detekciou protilátok triedy IgG a IgM v krvi súčasne (celkové špecifické protilátky produkované proteínmi vírusu hepatitídy C testom ELISA). Normálne sú protilátky proti vírusu hepatitídy C v krvi neprítomné. Hlavnými indikáciami pre použitie sú: podozrenie na vírusovú hepatitídu, zvýšená aktivita pečeňových enzýmov, rizikových jedincov - časté injekcie, krvné transfúzie, drogová závislosť, príprava na operáciu, plánovanie tehotenstva.
Pôvodcom hepatitídy C je vírus obsahujúci RNA. Tento typ vírusu bol prvýkrát identifikovaný v roku 1988. Predtým to bolo nazývané "hepatitída A alebo B". Vírus sa prenáša krvou a sexuálne. Inkubačná doba je od 2 týždňov do 6 mesiacov. Chronický variant priebehu hepatitídy C (chronická aktívna hepatitída), pozorovaný u významnej časti pacientov, dosahuje 50% a často sa vyvíja v cirhóze pečene.

Ľudský vírus hepatitídy C obsahuje množstvo proteínov, na ktoré sa tvoria protilátky. Ide o nukleokapsidový proteín (jadro), obal E1, proteíny - NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B. Tieto proteíny tvoria protilátky, ktoré sa môžu detegovať v sére.

Výskyt celkových protilátok proti vírusu hepatitídy C u ľudí je charakterizovaný variabilitou, ale v priemere produkcia protilátok začína 3-6 týždňov po infekcii. Po prvé, od 3 do 6 týždňov ochorenia sa začnú tvoriť protilátky triedy IgM. Po 1,5-2 mesiacoch začína značná produkcia protilátok triedy IgG, ktorá dosahuje maximálnu koncentráciu 3 až 6 mesiacov od ochorenia. Tento typ protilátky sa môže detegovať v sére roky. Detekcia celkových protilátok preto umožňuje diagnostiku hepatitídy C od 3 - 6 týždňov alebo viac po infekcii. Treba mať na pamäti, že detekcia protilátok triedy IgM a IgG v tejto formulácii metódy (ELISA) je skríning a nestačí na stanovenie diagnózy vírusovej hepatitídy C a vyžaduje potvrdenie imunoblotovou metódou (Western-blot). Vzhľadom na citlivosť moderných testovacích systémov (metóda ELISA) sa odporúča vykonať štúdiu najskôr 4 - 6 týždňov po možnej infekcii.

Protilátky anti-HCV IgM proti vírusu hepatitídy C sú metódou na detekciu infekcie hepatitídou C detekciou imunoglobulínov triedy IgM v krvi, špecifických protilátok produkovaných na proteíny hepatitídy C. Normálne tento typ protilátok chýba v krvi. Hlavné indikácie pre použitie: podozrenie z možnosti infekcie hepatitídou C, diagnostika vírusovej hepatitídy, vyšetrenie rizikových skupín, príprava na operáciu, plánovanie tehotenstva.
Pôvodcom hepatitídy C je vírus obsahujúci RNA. Tento typ vírusu bol prvýkrát identifikovaný v roku 1988. Predtým to bolo nazývané "hepatitída A alebo B". Vírus sa prenáša krvou a sexuálne. Inkubačná doba je od 2 týždňov do 6 mesiacov. Chronický variant priebehu hepatitídy C (chronická aktívna hepatitída), pozorovaný u významnej časti pacientov, dosahuje 50% a často sa vyvíja v cirhóze pečene.
Metóda stanovenia IgM protilátok proti vírusovej hepatitíde C umožňuje identifikovať aktívnu fázu infekcie, to znamená, že sú charakteristické pre akútnu hepatitídu C. Počas hepatitídy C sa dajú rozlíšiť tri fázy: akútna, latentná a reaktivácia, odlišná v klinickom obraze, aktivita pečeňových enzýmov a výskyt protilátok Triedy IgG a IgM. Protilátky IgM sa objavujú v krvi, zvyčajne 4-6 týždňov po infekcii. Ich koncentrácia klesá do 6. mesiaca ochorenia a môže sa zvýšiť po reinfekcii. Prevalencia IgM oproti IgG protilátkam indikuje vysokú aktivitu ochorenia. Pri obnovení sa tento pomer znižuje. Treba mať na pamäti, že protilátky triedy IgM sa dajú zistiť aj pri chronickej hepatitíde C. Zníženie ich koncentrácie pri liečbe chronickej hepatitídy C indikuje účinnosť liečby. Zvýšenie titra protilátok IgM je tiež pozorované vo fáze reaktivácie priebehu vírusovej hepatitídy C.

Vírusové ochorenia pečene sú nebezpečné a môžu vyvolať vážne komplikácie. Povaha vírusu hepatitídy C (HCV) sa nachádza v ktorejkoľvek časti sveta a miera šírenia choroby je veľmi vysoká. Na diagnostiku sa používajú štúdie na protilátkach a pečeňových enzýmoch. ANTI CHV krvný test, čo to je? Takýto lekársky test je určený na vyhľadávanie protilátok proti vírusu hepatitídy C v sére pacienta. Analýza sa vykonáva počas lekárskych vyšetrení alebo za prítomnosti špecifických príznakov hepatitídy.

Keď je priradená analýza

Typ C vírusu v krvi sa rýchlo šíri a infikuje pečeňové bunky. Po infekcii sa bunky začnú aktívne deliť, šíriť a infikovať tkanivo. Telo reaguje na hrozbu a začína produkovať protilátky proti hepatitíde C. Vo väčšine prípadov prirodzená rezistencia tela nestačí na boj proti chorobe a pacient potrebuje vážnu liečbu. Hepatitída akéhokoľvek druhu môže spôsobiť komplikácie a spôsobiť vážne poškodenie pečene. Deti sú obzvlášť náchylné na ochorenie.

K šíreniu vírusovej hepatitídy dochádza rýchlo, najmä v teplých a vlhkých klimatických podmienkach. Zlá hygiena len zvyšuje šance na infekciu. Protilátky proti HCV možno detegovať krvným testom niekoľko týždňov po infekcii. Preto po kontakte s pacientom nemusí potrebovať jeden, ale dva alebo tri krvné testy.

V niektorých prípadoch je prieskum povinný, v niektorých sa odporúča:

Ak je matka chorá vírusom hepatitídy C, toto ochorenie môže mať aj dieťa. Pravdepodobnosť infekcie je 5-20%, v závislosti od prítomnosti vírusovej RNA v krvi. Nechránený sex s infikovanou osobou. Neexistuje jednoznačný názor na vzťah medzi hepatitídou a sexuálnymi vzťahmi medzi lekármi, ako aj priamy dôkaz. Podľa štatistík však ľudia, ktorí sú sexuálne aktívni, majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú nakazení vírusom ako tí, ktorí dodržiavajú monogamiu. Hepatitída C sa často vyskytuje u drogovo závislých (infekcia prostredníctvom striekačiek a krvi). Pri návšteve zubára, tetovanie majster, piercing, manikúra infekcie je možné, ale takéto prípady sa vyskytujú veľmi zriedka. Darcovia krvi musia pred zákrokom vykonať test proti HCV. Pred operáciou sa vykoná krvný test na prítomnosť vírusov. So zvýšenou hodnotou vzoriek pečene podľa výsledkov biochemickej analýzy krvi sa vykonávajú ďalšie testy. Po kontakte s pacientom sa vyžaduje vyšetrenie. Pridelené niekoľkým testom s iným časovým úsekom.

Častejšie sa skríning a darovanie krvi na hepatitídu vykonáva vo veľkých množstvách počas náhodného diagnostického testovania (skríningu) v špecifickej geografickej oblasti. Takéto činnosti zabraňujú prepuknutiu epidémie vírusovej choroby. Pacient môže tiež vyhľadať lekársku pomoc, ak zistil charakteristické znaky hepatitídy.

Laboratórne testy

S ochorením pečene je žltkastosť kože, vysoká únava, malátnosť, nevoľnosť, atď. Ale iba krvný test môže potvrdiť alebo poprieť podozrenie na vírus. Laboratórium vykonáva vplyv laboratórnych činidiel na vzorku krvi pacienta. V dôsledku reakcie sa môže stanoviť prítomnosť alebo neprítomnosť protilátok typu G, M, anti-HCV NS-IgG a RNA vírusov v pacientovej vzorke krvi.

Ak lekár predpísal štúdiu pre "ANTI HCV celkom", znamená to, že sa vykonáva test na celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C.

Na podrobný výskum sa používa enzýmový imunotest (ELISA), rádioimunotest (RIA) alebo polymerázová reťazová reakcia (PCR).

Krvné testy RIA, PCR a ELISA na hepatitídu C sa vykonávajú v laboratórnych podmienkach. Na analýzu sa používa krv zo žily. Na získanie spoľahlivého výsledku by sa mal biomateriál odobrať nalačno. Niekoľko dní pred štúdiou sa odporúča prestať užívať lieky, ako aj zabrániť ťažkému fyzickému a emocionálnemu stresu. Laboratóriá spravidla pracujú od 7 do 10 hodín ráno. Výsledok je dešifrovaný ošetrujúcim lekárom.

Typy protilátok

V závislosti od toho, ktoré protilátky sú detekované, môže lekár urobiť záver o zdravotnom stave pacienta. V biologickej vzorke sa môžu detegovať rôzne bunky. Protilátky sú rozdelené do dvoch hlavných typov. IgM sa objavuje v krvi 4-6 týždňov po vstupe vírusu do tela. Ich prítomnosť indikuje aktívnu reprodukciu vírusových buniek a progresívne ochorenie. IgG môže byť detegovaný ako výsledok krvného testu u pacientov s chronickou hepatitídou C. Toto sa zvyčajne vyskytuje 11 až 12 týždňov po infikovaní vírusom.

Niektoré laboratóriá môžu určovať nielen prítomnosť protilátok, ale aj jednotlivých proteínov vírusu pomocou vzorky krvi. Ide o zložitý a nákladný postup, ktorý však značne zjednodušuje diagnostiku a poskytuje najspoľahlivejšie výsledky.

Štúdium proteínov je menované veľmi zriedka, spravidla pre diagnózu a plánovanie liečby je dostatočná analýza protilátok.

Laboratórne výskumné metódy sa neustále zlepšujú. Každoročne existuje možnosť zlepšiť presnosť vykonaných testov. Pri výbere laboratória je lepšie dať prednosť organizáciám s najkvalifikovanejším personálom a najnovším diagnostickým prístrojom.

Ako pochopiť výsledok testu

Výsledky testov nesmú poskytovať jednoznačné informácie. Pozitívny výsledok krvných testov indikuje prítomnosť protilátok proti vírusu hepatitídy C v krvi pacienta, ale neznamená, že pacient je chorý. Rozšírené štúdie poskytujú maximálne užitočné informácie.

Existuje niekoľko možností pozitívneho výsledku testu pre IgM, IgG, anti-HCV NS-IgG a RNA (RNA):

V biologickom materiáli sa detegovali protilátky triedy IgM, IgG a RNA vírusu. Situácia pre akútnu formu ochorenia. Zvyčajne sprevádzané závažnými príznakmi hepatitídy. Okamžitá liečba je potrebná, pretože tento stav je pre pacienta veľmi nebezpečný. Ak sú všetky sledované parametre prítomné v krvi, pacient má exacerbáciu chronickej formy ochorenia. Prítomnosť IgG a anti-HCV NS-IgG vo vzorke krvi indikuje chronickú hepatitídu C. Obvykle nie sú žiadne klinické príznaky. Test IgG je pozitívny, t.j. Vo formulári výsledkov je označený ako „+“ a indikátor anti-HCV je označený ako „+/-“ typický pre pacientov, ktorí mali akútnu hepatitídu C a zotavili sa. Niekedy tento výsledok zodpovedá chronickej forme ochorenia.

V niektorých prípadoch sú protilátky proti vírusu HCV v krvi pacienta, ale nie je žiadna choroba, a neboli. Vírusy môžu zmiznúť z tela a nezačať aktívne pôsobiť a infikovať tkanivo.

Negatívny výsledok testu tiež nezaručuje, že pacient je zdravý.

V tomto prípade test potvrdzuje, že v krvi nie sú žiadne protilátky proti vírusu. Je možné, že infekcia sa stala nedávno a telo ešte nezačalo bojovať s patogénnymi bunkami. Pre istotu sa vymenuje opätovné preskúmanie. Falošne negatívny výsledok sa vyskytuje v 5% prípadov.

Expresný test

Analýza protilátok sa môže uskutočňovať nezávisle doma. V lekárňach existuje komerčne dostupný rýchly test na stanovenie antigénových buniek pre vírus hepatitídy C. Táto metóda je jednoduchá a má pomerne vysoký stupeň dôvery. Súprava sa skladá zo sterilného rozrývača v balení, reagenčnej látky, antibakteriálnej látky, špeciálnej pipety na krv a indikátora. Súprava obsahuje aj podrobné pokyny na jej použitie.

Ak sa na testovacej zóne objavili 2 čiary, výsledok analýzy je pozitívny. V tomto prípade by ste sa mali okamžite poradiť s lekárom (špecialistom na infekčné ochorenia alebo terapeutom), vyšetriť a absolvovať krvný test v laboratóriu. Jeden riadok oproti značke „C“ je negatívny výsledok, čo znamená, že v krvi nie sú žiadne protilátky proti vírusu hepatitídy C. Ak sa v dôsledku toho zobrazí jeden riadok oproti značke „T“, súprava pre rýchlu diagnostiku je neplatná.

Lekári odporúčajú štandardné lekárske vyšetrenia, vrátane HCV krvného testu každý rok. Ak existuje riziko kontaktu s pacientmi alebo návštevnými krajinami, ktoré sú vystavené prepuknutiu hepatitídy C, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom o očkovaní proti hepatitíde, ak nie sú kontraindikácie. Hepatitída je závažné ochorenie, ktoré spôsobuje rakovinu a cirhózu pečene.

Protilátka proti vírusu hepatitídy C

Ochorenie pečene s vírusom typu C je jedným z akútnych problémov špecialistov na infekčné ochorenia a hepatológov. Pre charakteristiku dlhej inkubačnej doby, počas ktorej nie sú žiadne klinické príznaky. V tomto čase je nosič HCV najnebezpečnejší, pretože nevie o svojej chorobe a je schopný infikovať zdravých ľudí.

Prvýkrát sa vírus začal rozprávať na konci 20. storočia, po ktorom sa začal jeho rozsiahly výskum. Dnes je známe o jeho šiestich formách a veľkom počte podtypov. Táto variabilita štruktúry je spôsobená schopnosťou patogénu mutovať.

Základom vývoja infekčného zápalového procesu v pečeni je deštrukcia hepatocytov (buniek). Zničia sa pod priamym vplyvom vírusu s cytotoxickým účinkom. Jedinou šancou na identifikáciu patogénneho agens v predklinickom štádiu je laboratórna diagnostika, ktorá zahŕňa hľadanie protilátok a genetickú súpravu vírusu.

Čo sú protilátky proti hepatitíde C v krvi?

Človek, ktorý je ďaleko od medicíny, je ťažké pochopiť výsledky laboratórnych štúdií bez toho, aby vedel o protilátkach. Faktom je, že štruktúra patogénu pozostáva z komplexu proteínových zložiek. Po vstupe do tela spôsobujú, že imunitný systém reaguje, ako keby ho obťažoval svojou prítomnosťou. Tak začína produkcia protilátok proti antigénom hepatitídy C.

Môžu byť viacerých typov. V dôsledku hodnotenia ich kvalitatívneho zloženia sa lekárovi podarí podozrenie na infekciu osoby, ako aj stanovenie štádia ochorenia (vrátane uzdravenia).

Primárnou metódou na detekciu protilátok proti hepatitíde C je imunotest. Jeho účelom je vyhľadávanie špecifických Ig, ktoré sú syntetizované v reakcii na prenikanie infekcie do tela. Všimnite si, že ELISA umožňuje podozrenie na ochorenie, po ktorom je potrebná ďalšia polymerázová reťazová reakcia.

Protilátky, dokonca aj po úplnom víťazstve nad vírusom, zostávajú po zvyšok svojho života v ľudskej krvi a indikujú minulý kontakt imunity s patogénom.

Fázy ochorenia

Protilátky proti hepatitíde C môžu indikovať štádium infekčného zápalového procesu, ktorý pomáha špecialistovi vybrať účinné antivírusové lieky a sledovať dynamiku zmien. Existujú dve fázy ochorenia:

 • latentný. Osoba nemá žiadne klinické príznaky, napriek tomu, že už je vírusovým nosičom. Test na protilátky (IgG) na hepatitídu C bude zároveň pozitívny. Hladina RNA a IgG je malá.
 • akútna - charakterizovaná zvýšením titra protilátok, najmä IgG a IgM, čo indikuje intenzívne množenie patogénov a výraznú deštrukciu hepatocytov. Ich zničenie je potvrdené rastom pečeňových enzýmov (ALT, AST), čo je dokázané biochémiou. Okrem toho sa vo vysokej koncentrácii nachádza RNA patogénne činidlo.

Pozitívna dynamika na pozadí liečby je potvrdená poklesom vírusovej záťaže. Po zotavení nie je RNA kauzálneho agenta detegovaná, zostávajú len G imunoglobulíny, ktoré indikujú minulé ochorenie.

Indikácie ELISA

Vo väčšine prípadov sa imunita nemôže s patogénom vyrovnať nezávisle, pretože proti nemu nevytvára silnú odpoveď. Je to spôsobené zmenou štruktúry vírusu, v dôsledku čoho sú produkované protilátky neúčinné.

Zvyčajne sa ELISA predpisuje niekoľkokrát, pretože je možný negatívny výsledok (na začiatku ochorenia) alebo falošne pozitívny výsledok (u tehotných žien, pri autoimunitných patológiách alebo anti-HIV terapii).

Na potvrdenie alebo vyvrátenie odpovede ELISA je potrebné ju znovu vykonať po mesiaci, ako aj darovať krv na PCR a biochémiu.

Skúmajú sa protilátky proti vírusu hepatitídy C:

 1. injekčných užívateľov drog;
 2. u ľudí s cirhózou pečene;
 3. ak je tehotná nosiča vírusu. V tomto prípade sú matka aj dieťa podrobené skúške. Riziko infekcie sa pohybuje od 5% do 25% v závislosti od vírusovej záťaže a aktivity ochorenia;
 4. po nechránenom sexe. Pravdepodobnosť prenosu vírusu nepresahuje 5%, avšak pri poranení slizníc genitálií, homosexuálov, ako aj milovníkov častých zmien partnerov je riziko oveľa vyššie;
 5. po tetovaní a piercingu;
 6. po návšteve salónu krásy so zlou povesťou, pretože infekcia sa môže vyskytnúť prostredníctvom kontaminovaných nástrojov;
 7. pred darovaním krvi, ak sa osoba chce stať darcom;
 8. v medsotrudnikaov;
 9. palubní pracovníci;
 10. nedávno prepustený z MLS;
 11. ak sa zistí zvýšenie pečeňových enzýmov (ALT, AST) s cieľom vylúčiť vírusové poškodenie orgánu;
 12. v tesnom kontakte s nosičom vírusu;
 13. u ľudí s hepatosplenomegáliou (zvýšenie objemu pečene a sleziny);
 14. u HIV-infikovaných;
 15. u osoby so žltosťou kože, hyperpigmentáciou dlaní, chronickou únavou a bolesťou v pečeni;
 16. pred plánovaným chirurgickým zákrokom;
 17. pri plánovaní tehotenstva;
 18. u ľudí so štrukturálnymi zmenami v pečeni, zistené ultrazvukom.

Enzymová imunoanalýza sa používa ako skríning pre hromadný skríning ľudí a vyhľadávanie vírusových nosičov. To pomáha predchádzať prepuknutiu infekčného ochorenia. Liečba, ktorá sa začala v počiatočnom štádiu hepatitídy, je oveľa účinnejšia ako liečba na pozadí cirhózy.

Typy protilátok

Ak chcete správne interpretovať výsledky laboratórnej diagnostiky, musíte vedieť, aké protilátky sú a čo môžu znamenať:

 1. anti-HCV IgG je hlavným typom antigénov reprezentovaných imunoglobulínmi G. Môžu byť detegované počas počiatočného vyšetrenia osoby, čo umožňuje podozrenie na ochorenie. Ak je odpoveď pozitívna, stojí za to premýšľať nad pomalým infekčným procesom alebo kontaktom imunity s vírusmi v minulosti. Pacient potrebuje ďalšiu diagnostiku pomocou PCR;
 2. anti-HCVcoreIgM. Tento typ markera znamená "protilátky proti jadrovým štruktúram" patogénneho agens. Objavujú sa skoro po infekcii a indikujú akútne ochorenie. Zvýšenie titra sa pozorovalo pri poklese sily imunitnej obrany a aktivácii vírusov pri chronickom priebehu ochorenia. Keď je remisia slabo pozitívnym markerom;
 3. celkový anti-HCV je celkový index protilátok proti štruktúrnym proteínovým zlúčeninám patogénu. Často mu umožňuje presne diagnostikovať štádium patológie. Laboratórny výskum sa stáva informatívnym po 1-1,5 mesiaci od momentu preniknutia HCV do tela. Celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C sú analýza imunoglobulínu M a G. Ich rast je pozorovaný v priemere 8 týždňov po infekcii. Trvajú po celý život a naznačujú minulú chorobu alebo jej chronický priebeh;
 4. anti-HCVNS. Indikátor je protilátka proti neštruktúrnym proteínom patogénu. Tieto zahŕňajú NS3, NS4 a NS5. Prvý typ sa deteguje na začiatku ochorenia a indikuje kontakt s HCV. Je to indikátor infekcie. Dlhodobé uchovávanie jeho vysokej hladiny je nepriamym znakom chronického zápalového procesu v pečeni. Protilátky zvyšných dvoch typov proteínových štruktúr sú detegované v neskorom štádiu hepatitídy. NS4 je indikátorom rozsahu poškodenia orgánov a NS5 indikuje chronický priebeh ochorenia. Zníženie ich titrov možno považovať za začiatok remisie. Vzhľadom na vysoké náklady na laboratórny výskum sa zriedka používa v praxi.

Existuje aj ďalší marker - to je HCV-RNA, ktorá zahŕňa hľadanie genetickej sady patogénu v krvi. V závislosti od vírusovej záťaže môže byť nosič infekcie viac alebo menej infekčný. Pre štúdiu sa používajú testovacie systémy s vysokou citlivosťou, ktoré umožňujú detekciu patogénneho agens v predklinickom štádiu. Okrem toho pomocou PCR je možné detekovať infekciu v štádiu, keď protilátky stále chýbajú.

Čas objavenia sa protilátok v krvi

Je dôležité pochopiť, že protilátky sa objavujú v rôznych časoch, čo umožňuje presnejšie určiť štádium infekčného zápalového procesu, vyhodnotiť riziko komplikácií a tiež podozrenie na hepatitídu na začiatku vývoja.

Celkové imunoglobulíny sa začnú registrovať v krvi v druhom mesiaci infekcie. V prvých 6 týždňoch sa hladina IgM rýchlo zvyšuje. To indikuje akútny priebeh ochorenia a vysokú aktivitu vírusu. Po vrchole ich koncentrácie sa pozoruje jeho pokles, ktorý indikuje začiatok ďalšej fázy ochorenia.

Ak sa zistia protilátky triedy G proti hepatitíde C, je potrebné podozrenie na koniec akútneho štádia a prechod patológie na chronickú. Sú zistené po troch mesiacoch od okamihu infekcie v tele.

Niekedy sa celkové protilátky môžu izolovať už v druhom mesiaci ochorenia.

Pokiaľ ide o anti-NS3, sú detegované v ranom štádiu sérokonverzie a anti-NS4 a -NS5 - neskôr.

Výskum dekódovania

Na detekciu imunoglobulínov metódou ELISA. Je založený na reakcii antigén-protilátka, ktorá prebieha pôsobením špeciálnych enzýmov.

Za normálnych okolností sa celková hodnota v krvi nezaznamenáva. Na kvantitatívne stanovenie protilátok sa použil koeficient pozitivity "R". Označuje hustotu markera v biologickom materiáli. Jeho referenčné hodnoty sa pohybujú od nuly do 0,8. Rozsah 0,8-1 indikuje spornú diagnostickú odpoveď a vyžaduje ďalšie vyšetrenie pacienta. Pri prekročení jednotiek R sa berie do úvahy pozitívny výsledok.

Čo znamená pozitívny test na anti-HCV?

Ak je anti-HCV pozitívny, čo to môže znamenať? Takýto lekársky test sa vykonáva vtedy, keď je potrebné detegovať protilátky proti vírusu hepatitídy v krvi. Je predpísaný na rutinné lekárske vyšetrenia alebo na príznaky hepatitídy.

Kauzálny pôvodca infekcie sa rýchlo šíri do tela a vstupuje do pečeňových buniek. Tu sa aktívne replikuje. Imunitný systém uvoľňuje špecifické protilátky ako odpoveď na hrozbu. Vo väčšine prípadov obrana tela nemôže obsahovať rast vírusu a pacient začne potrebovať antivírusovú terapiu. Hepatitída akejkoľvek formy môže mať nebezpečné následky.

Indikácie pre analýzu

Protilátky v krvi možno detegovať niekoľko mesiacov po infekcii. Preto musí osoba absolvovať aspoň tri testy v týchto prípadoch:

 1. Po nechránenom sexe s neznámym partnerom.
 2. Dôkaz, že hepatitída C sa môže prenášať pohlavne, sa nenachádza, ale choroba sa často vyskytuje u pacientov, ktorí vedú promiskuitný intímny život.
 3. Hepatitída C je diagnostikovaná u injekčných drogovo závislých.
 4. Výskyt protilátok v krvi je možný po zubnej chirurgii, tetovaní alebo po návšteve kozmetičky, ale takéto prípady sú zriedkavé.

Pred darovaním krvi darcovia podstúpia anti-HCV test. Analýzy sa uskutočňujú pred operáciou. Ďalšie diagnostické postupy sú tiež uvedené so zvýšenými hladinami pečeňových enzýmov. Po kontakte s infikovanou osobou sa vykonáva niekoľko testov v určených intervaloch.

Hromadné testovanie populácie v ložiskách infekcie zabraňuje epidémii. Pacient môže tiež konzultovať s lekárom, ak má príznaky hepatitídy. Patrí medzi ne:

 • zožltnutie kože;
 • všeobecná slabosť;
 • nevoľnosť a zvracanie.

Iba testovaním protilátok proti HCV môžete potvrdiť prítomnosť vírusu. Často sa vyžaduje identifikácia celkových antigénov.

Ako sa testuje anti-HCV?

Na detekciu anti-HCV sa vykonajú:

 • enzýmový imunotest;
 • rádioimunitnú analýzu;
 • PCR.

V laboratóriu sa vykonáva krvný test na hepatitídu. Aby ste dosiahli správne výsledky, analýza sa musí vykonať ráno nalačno. Na týždeň by ste mali odstrániť stres a ťažkú ​​fyzickú námahu. Dekódovanie výsledkov zúčastnených ošetrujúceho lekára.

V závislosti od typu zistených protilátok sa hodnotí stav ľudského zdravia.

Vo výslednom materiáli sa môžu detegovať rôzne markery. Anti-HCV sú rozdelené do dvoch typov. IgM sa začína tvoriť v tele 4-6 týždňov po infekcii. Ich prítomnosť indikuje aktívnu replikáciu vírusu a progresívnu hepatitídu. Analýza HCV je pozitívna v chronickej forme ochorenia. Niektoré laboratóriá vo vzorke krvi detekujú nielen protilátky, ale aj RNA infekčného agens. Ide o nákladnú metódu výskumu, ktorá zjednodušuje diagnostiku hepatitídy.

Výsledky dekódovania

Výsledky testu nedávajú jednoznačnú odpoveď. Pozitívny výsledok indikuje prítomnosť protilátok v krvi, ale to neznamená, že pacient trpí akútnou formou infekcie. Maximálne množstvo užitočných informácií možno získať pri vykonávaní rozšírenej štúdie. Existuje niekoľko typov pozitívnych výsledkov.

V akútnej forme ochorenia v skúmanom materiáli sa zisťujú:

Hepatitída má výrazné príznaky. Je potrebná okamžitá liečba, pretože stav je život ohrozujúci. Podobnú situáciu možno pozorovať pri exacerbácii chronickej hepatitídy.

Prítomnosť IgG a anti-HCV indikuje pomalú formu ochorenia. Žiadne známky tohto objaviť. Prítomnosť IgG protilátok v neprítomnosti anti-HCV sa pozoruje pri vstupe do remisie. V niektorých prípadoch majú pacienti s chronickou formou ochorenia podobný výsledok.

V prítomnosti anti-HCV v krvi môže byť choroba neprítomná. Vírus sa vylučuje z tela bez toho, aby sa začala aktívna aktivita v bunkách. Anti HCV celkový negatívny nie je zárukou, že pacient je úplne zdravý. Takýto výsledok testu môže získať osoba, ktorá sa nedávno nakazila. Imunitný systém ešte nezačal produkovať protilátky, preto sa v tomto prípade odporúča opakovať analýzu.

Samodiagnostika

V súčasnosti sa takáto štúdia môže vykonávať nezávisle. Lekárne predávajú rýchle testy, ktoré detekujú protilátky proti vírusu hepatitídy. Tento spôsob je jednoduchý a má relatívne vysoký stupeň presnosti. Súprava obsahuje:

 • trhá;
 • činidlá;
 • alkoholové utierky;
 • ukazovateľ;
 • pipety na odber krvi.

Ak sa v testovacej oblasti objavia 2 pruhy, považuje sa za pozitívny výsledok. V tomto prípade sa musíte obrátiť na zdravotnícke zariadenie a vykonať v laboratóriu potvrdzujúcu analýzu. Jedna línia v kontrolnej oblasti indikuje neprítomnosť protilátok proti vírusu hepatitídy v krvi. Vzhľad 1 pruhu v testovacej oblasti indikuje neplatnosť diagnózy.

HCV krvný test sa odporúča užívať najmenej 1 krát ročne. Ak je osoba nútená neustále kontaktovať s infikovanými alebo žije v centre infekcie, mali by ste uvažovať o očkovaní. Hepatitída je nebezpečná choroba, ktorá môže viesť k cirhóze a rakovine pečene.

Protilátky proti vírusu hepatitídy C, anti-HCV.

popis

Protilátky proti vírusu hepatitídy C, celková anti-HCV - analýza infekcie vírusom hepatitídy C identifikáciou celkových špecifických protilátok triedy IgG a IgM vytvorených na proteíny vírusu hepatitídy C.

Hepatitída C je najzávažnejšou formou vírusového ochorenia postihujúceho pečeňové bunky, ako aj niektoré krvné bunky (neutrofily, monocyty, B-lymfocyty).

Hlavnou cestou prenosu vírusu hepatitídy C je krv a iné telesné tekutiny infikovanej osoby cez transplacentárnu cestu, menej často prostredníctvom sexuálnych a parenterálnych ciest (od matky k dieťaťu). Jedným z hlavných rizikových faktorov infekcie je injekčné užívanie drog. Najzraniteľnejšími infekciami vírusom hepatitídy C sú jedinci, ktorí praktizujú intravenózne užívanie drog, promiskuitné pohlavie, ako aj zdravotníckych pracovníkov, pacientov, ktorí potrebujú hemodialýzu alebo krvné transfúzie, väzňov.

Klinický obraz hepatitídy C
Hlavné klinické prejavy hepatitídy C sú veľmi nešpecifické: slabosť, únava, nevoľnosť, nechutenstvo, strata hmotnosti, žltačka sa môže vyskytnúť pri cirhóze pečene. Väčšinou je hepatitída C asymptomatická a vo väčšine prípadov je diagnostikovaná náhodne. Hepatitída C môže spôsobiť akútnu aj chronickú infekciu hepatitídy, ktorá spôsobuje vážne celoživotné ochorenie. Zvlášť závažným výsledkom chronickej hepatitídy C je cirhóza pečene a hepatocelulárny karcinóm.

Hepatitída C má menej živý klinický obraz a zvyčajne sa mení na chronické formy. Chronická hepatitída C najčastejšie vedie k vzniku cirhózy pečene a veľmi zriedkavo k rozvoju hepatocelulárneho karcinómu. Autoimunitné komplikácie sa vyskytujú s veľkou frekvenciou.

Trvanie inkubačnej doby od 5 dní do 3 týždňov. Na konci inkubačnej doby je pozorované zvýšenie hladiny pečeňových transamináz, zvýšenie pečene a sleziny je možné. Pre akútne obdobie ochorenia je charakteristická celková slabosť a strata chuti do jedla. V 30% prípadov sa vyskytla horúčka, artralgia a polymorfná vyrážka. Možné sú aj dyspeptické javy a polyneuropatia. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje cholestáza. Laboratórne hodnoty odrážajú cytolýzu. S vysokou hladinou transamináz (viac ako 5 noriem) a príznakmi hepatocelulárnej insuficiencie je potrebné predpokladať zmiešanú infekciu: HCV + HBV.

Po infekcii protilátky cirkulujú v krvi po dobu 8-10 rokov s nepostrehnuteľným poklesom úrovne ich koncentrácie alebo pretrvávajú počas života vo veľmi nízkych titroch. Znižujú pravdepodobnosť opätovnej infekcie a vývoja ochorenia.

Výskyt celkových protilátok proti vírusu hepatitídy C u ľudí je charakterizovaný variabilitou, ale v priemere produkcia protilátok začína 3-6 týždňov po infekcii. Po prvé, v akútnom období ochorenia sa začnú produkovať protilátky triedy M, približne 4-6 týždňov po infekcii, ich koncentrácia rýchlo dosiahne maximum. Po 5-6 mesiacoch sa koncentrácia IgM znižuje a opäť sa zvyšuje počas ďalšej reaktivácie infekcie. Po 1,5-2 mesiacoch po infekcii sa objavia protilátky triedy IgG, ktoré dosahujú maximálnu koncentráciu do 3 až 6 mesiacov ochorenia. Tento typ protilátky sa môže detegovať v sére roky. Diagnóza celkovej hladiny protilátok proti hepatitíde C je teda stanovená od 3-6 týždňov alebo viac po infekcii. Je dôležité vziať do úvahy, že detekcia protilátok triedy IgM a IgG v tejto formulácii metódy (ELISA) je skríning a nie je dostatočná na diagnostiku vírusovej hepatitídy C a vyžaduje potvrdenie metódou imunoblot. Vzhľadom na citlivosť moderných testovacích systémov (metóda ELISA) sa odporúča vykonať štúdiu najskôr 4 - 6 týždňov po možnej infekcii.

svedectvo

 • podozrenie na vírusovú hepatitídu
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov
 • rizikové osoby - časté injekcie, krvné transfúzie, drogová závislosť, príprava na operáciu, plánovanie tehotenstva.
výcvik
Krv sa odporúča darovať ráno, v období od 8 do 12 hodín. Užívanie krvi sa vykonáva nalačno, po 4-6 hodinách pôstu. Povolené použitie vody bez plynu a cukru. V predvečer štúdie je potrebné sa vyhnúť preťaženiu potravín.

Interpretácia výsledkov
Odpoveď je uvedená v kvalitatívnom formáte: „detekovaný“, „nezistený“.

Referenčné hodnoty: normálne nie sú protilátky proti hepatitíde C detegované.

V prípade detekcie protilátok proti HCV sa testovanie opakuje inou metódou. Ak je výsledok opäť pozitívny, odpoveď HCV je „pozitívna“, HCV (potvrdzujúca) - „pozitívna“.

V neprítomnosti protilátok proti HCV je odpoveď „negatívna“.

Pozitívny výsledok:

 • hepatitídy C alebo rekonvalescencie po hepatitíde C. Nie je možné rozlišovať medzi akútnou a chronickou hepatitídou, ako aj hepatitídou a rekonvalescenciou.
Negatívny výsledok:
 • hepatitída C nebola identifikovaná;
 • prvé 4 až 6 týždňov inkubačnej doby pre hepatitídu C;
 • hepatitída C, séronegatívna možnosť.

Anti hcv množstvo

Chronické vírusové ochorenia pečene sú všadeprítomné a predstavujú hlavný problém verejného zdravia na celom svete. Medzi nimi je najvýznamnejšia hepatitída C vzhľadom na zvláštnosti biológie infekčného agens, nízku dostupnosť účinnej liečby a relatívne vysokú mieru šírenia choroby medzi populáciou. Analýza protilátok proti hepatitíde C a stanovenie úrovne vírusovej záťaže sú najspoľahlivejšie spôsoby diagnostiky tohto ochorenia.

Hoci laboratórne výskumné metódy pre vírusové ochorenia pečene sú dobre vyvinuté, pred testovaním je potrebné zvážiť niektoré nuansy.

Hepatitída C - čo to je?

Hepatitída C je vírusové ochorenie pečene, ktoré sa vyznačuje tendenciou k dlhému a pomalému priebehu, dlhou asymptomatickou dobou a vysokým rizikom vzniku nebezpečných komplikácií. Pôvodcom infekcie je vírus obsahujúci RNA, ktorý sa množí v hepatocytoch (hlavné pečeňové bunky) a sprostredkuje ich deštrukciu.

epidemiológia

Vírusová hepatitída C sa považuje za mierne nákazlivú, pretože sa dá infikovať iba priamym a priamym kontaktom s infikovanou krvou.

Toto sa stane, keď:

Injekčné užívanie drog. Časté transfúzie krvi a jej prípravky. Hemodialýza. Nechránený sex.

Mimoriadne zriedkavá infekcia sa vyskytuje pri návšteve zubára, ako aj pri manikúre, pedikúre, piercingu a tetovaní.

Zostáva nevyriešená otázka o pravdepodobnosti pohlavne prenosných infekcií. V súčasnosti sa predpokladá, že riziko infekcie hepatitídou C počas pohlavného styku je výrazne nižšie ako riziko inej vírusovej hepatitídy, dokonca aj pri konštantných a nechránených kontaktoch. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že čím viac má osoba sexuálnych partnerov, tým vyššie je riziko infekcie.

Pri hepatitíde C existuje riziko vertikálneho prenosu infekcie, tj z matky na plod. Iné veci sú rovnaké, je to asi 5-7% a významne sa zvyšuje, ak sa HCV RNA zistí v ženskej krvi, keď dosahuje 20%, keď je koinfikovaná vírusovou hepatitídou C a HIV.

Klinický priebeh

Hepatitída C je charakterizovaná spočiatku chronickým priebehom, aj keď u niektorých pacientov sa môže vyvinúť akútna forma ochorenia so žltačkou a symptómami zlyhania pečene.

Vedúce príznaky hepatitídy C sú nešpecifické a zahŕňajú celkovú malátnosť, chronickú únavu, ťažkosti a nepríjemné pocity v pravom hornom kvadrante, neznášanlivosť tukových potravín, žltkasté sfarbenie kože a slizníc, atď. príznakom existujúcej patológie.

komplikácie

Vzhľadom na charakter ochorenia spôsobuje hepatitída C významné štrukturálne zmeny v pečeni, ktoré vytvárajú úrodnú pôdu pre množstvo komplikácií, ako sú:

Cirhóza pečene. Portálna hypertenzia. Hepatocelulárny karcinóm (rakovina pečene).

Liečba týchto komplikácií nie je o nič menej náročná ako boj proti samotnej hepatitíde a na tento účel je často nevyhnutné uchýliť sa k chirurgickým metódam liečby vrátane transplantácie. Prečítajte si viac o príznakoch, priebehu a liečbe hepatitídy C →

Čo znamená prítomnosť protilátok proti hepatitíde C?

Protilátky proti hepatitíde C sú vo väčšine prípadov detegované náhodne počas vyšetrení na iné ochorenia, klinické vyšetrenie, prípravu na operáciu a pôrod. Pre pacientov sú tieto výsledky šokujúce, ale nemali by ste panizovať.

Prítomnosť protilátok proti hepatitíde C - čo to znamená? Budeme sa zaoberať definíciou. Protilátky sú špecifické proteíny, ktoré imunitný systém produkuje ako odozvu na patologickú látku tela. To je kľúčový bod: nie je vôbec potrebné mať hepatitídu, aby sa na ňu objavili protilátky. Existujú zriedkavé prípady, keď vírus vstupuje do tela a voľne ho opúšťa, pričom nemá čas začať kaskádu patologických reakcií.

Ďalšou situáciou, ktorá sa často vyskytuje v praktickom verejnom zdraví, sú falošne pozitívne výsledky testov. To znamená, že protilátky proti hepatitíde C sa našli v krvi, ale v skutočnosti je osoba úplne zdravá. Ak chcete túto možnosť vylúčiť, musíte analýzu znova odovzdať.

Najzávažnejšou príčinou výskytu protilátok proti hepatitíde C je prítomnosť vírusu v pečeňových bunkách. Inými slovami, pozitívne výsledky testov priamo naznačujú, že osoba je infikovaná.

Ak chcete potvrdiť alebo vylúčiť ochorenie, musíte podstúpiť ďalšie vyšetrenia:

Určiť hladinu transamináz v krvi (ALT a AST), ako aj bilirubín a jeho frakcie, ktoré sú zahrnuté v štandardnej biochemickej analýze. Opakujte test na protilátky proti hepatitíde C za mesiac. Stanovte prítomnosť a hladinu HCV RNA alebo genetického materiálu vírusu v krvi.

Ak sú výsledky všetkých týchto testov, najmä HCV RNA test, pozitívne, potom sa diagnóza hepatitídy C považuje za potvrdenú a potom bude pacient potrebovať dlhodobé pozorovanie a liečbu od špecialistu na infekčné ochorenia.

Typy protilátok proti hepatitíde C

Existujú dve hlavné triedy protilátok proti hepatitíde C:

Protilátky triedy IgM sa produkujú v priemere 4-6 týždňov po infekcii a spravidla naznačujú akútny alebo nedávno začatý proces. Protilátky triedy IgG sa tvoria po prvom a indikujú chronický a dlhodobý priebeh ochorenia.

V rutinnej klinickej praxi sa najčastejšie určujú celkové protilátky proti hepatitíde C (Anti-HCV total). Sú produkované štrukturálnymi zložkami vírusu asi mesiac po jeho vstupe do tela a pretrvávajú buď po celý život, alebo až do odstránenia infekčného agens.

V niektorých laboratóriách nie sú protilátky určené pre vírus všeobecne, ale pre jeho jednotlivé proteíny:

Anti-HCV jadro IgG - protilátky produkované ako odpoveď na vírusové štrukturálne proteíny. Objavujú sa 11-12 týždňov po infekcii. Anti-NS3 odráža akútny charakter procesu. Anti-NS4 indikuje trvanie ochorenia a môže mať určitú súvislosť s rozsahom poškodenia pečene. Anti-NS5 znamená vysoké riziko chronizácie procesu a indikuje prítomnosť vírusovej RNA.

V praxi je prítomnosť protilátok proti NS3, NS4 a NS5 proteínom zriedkavo určená, pretože to významne zvyšuje celkové náklady na diagnostiku. Okrem toho, v prevažnej väčšine prípadov je detekcia celkových protilátok proti hepatitíde C a úroveň vírusovej záťaže dostatočná na vyvolanie pozitívneho výsledku, určenie štádia ochorenia a plánovanie liečby.

Obdobie detekcie protilátok v krvi a metódy ich stanovenia

Protilátky proti zložkám vírusu hepatitídy C sa neobjavujú súčasne, čo na jednej strane predstavuje určité ťažkosti, ale na druhej strane umožňuje s veľkou presnosťou určiť štádium ochorenia, vyhodnotiť riziko komplikácií a určiť najúčinnejšiu liečbu.

Načasovanie výskytu protilátok je približne nasledovné:

Sumy anti-HCV - 4-6 týždňov po infekcii. Anti-HCV jadro IgG - 11-12 týždňov po infekcii. Anti-NS3 - v počiatočných štádiách sérokonverzie. Nakoniec sa objaví Anti-NS4 a Anti-NS5.

Na detekciu protilátok v laboratóriách sa používa metóda enzýmovej imunoanalýzy (ELISA). Podstatou tejto metódy je registrácia špecifickej reakcie antigén-protilátka pomocou špeciálnych enzýmov, ktoré sa používajú ako označenie.

V porovnaní s klasickými sérologickými reakciami, ktoré sa široko používajú v diagnostike iných infekčných ochorení, je ELISA vysoko citlivá a špecifická. Táto metóda sa bude každý rok stále viac zlepšovať, čo výrazne zvýši jej presnosť.

Ako dešifrovať výsledky testov?

Interpretácia laboratórnych výsledkov je pomerne jednoduchá, ak analýzy určili len hladiny celkových protilátok proti HCV a vírusovej záťaži. Ak bola vykonaná podrobná štúdia s určením protilátok proti jednotlivým zložkám vírusu, potom dekódovanie bude možné len odborníkom.

Rozlúštenie výsledkov základného výskumu (celková antiHCV + HCV RNA):

Ak sa v neprítomnosti protilátok v krvi stanoví vírusová záťaž, potom by sa tieto výsledky mali považovať za laboratórnu chybu. Na druhej strane je takáto situácia často pozorovaná v skorých štádiách infekcie, keď protilátky ešte neboli vyvinuté.

Rozlúštenie výsledkov rozsiahleho výskumu

Konečná interpretácia výsledkov je možná len na základe komplexných klinických a laboratórnych údajov.

Detekcia protilátok proti zložkám vírusu HCV je spoľahlivou metódou na diagnostiku hepatitídy C. Je však potrebné pripomenúť, že z objektívnych dôvodov sú možné chyby.

Zostávajú protilátky aj po liečbe hepatitídy c? Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať, pretože úplné zotavenie sa vyskytuje len zriedka. Vo väčšine prípadov, po liečbe hepatitídy C, protilátky zostávajú. Ale terapia nie je určená na ich úplné odstránenie z tela; najdôležitejšia vec je chrániť pečeň pred vážnym poškodením spôsobeným vírusom.

Autor: Pavel Šuravin, lekár,
špeciálne pre Moizhivot.ru

Užitočné video o protilátkach

Gastroenterológovia vo vašom meste

Vyberte mesto:

20. septembra, 14:27, 2011

Dobrý deň, prešiel som testom na protilátky proti hepatitíde C, odpoveď prišla, povedz mi, čo to znamená. Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C

Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Výsledok analýzy možno považovať za pozitívny, ale aby ste získali presnú odpoveď na túto otázku, musíte sa osobne poradiť so špecialistom na infekčné ochorenia.

06.2.2010 11:54, 2013

Sérologické štúdie
Názov testu Výsledok Referenčné hodnoty Vybavenie
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne

Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C

Názov testu Výsledok Jednotky Referenčné hodnoty
NS3 (neštruktúrny proteín) POZITÍVNE negatívne
NS4 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
NS5 (neštruktúrovaný proteín) negatívny negatívny
Jadro (štrukturálny proteín) POZITÍVNE negatívne

Vydávajúci lekár: Karmyshina T. A. Dátum: 02/06/2013

Výsledky vyšetrenia naznačujú, že máte vírus hepatitídy C. V tomto prípade sa odporúča, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, aby ste rozhodli, či potrebujete primeranú liečbu. Na stanovenie funkcie pečene je tiež potrebné absolvovať biochemický krvný test. Prečítajte si viac o tejto chorobe, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

28. marec 10:48, 2013

Dobrý deň!
Povedz mi, čo to znamená analýzou?

Názov testu
Výsledok Referenčné hodnoty Zariadenia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Leukocytárny vzorec (mikroskopia)

Názov testu
Výsledkové jednotky Referenčné hodnoty
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) IgM negatívne negatívne
Protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV). Pozitívne negatívne

Výsledky prieskumu poukazujú na chronický priebeh hepatitídy C. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom na komplexnom vyšetrení av prípade potreby na vhodnej liečbe. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

30. marec, 18:50, 2013

Dobrý deň!
Ďakujeme za odpoveď...
Ale nechápem, prečo chronický priebeh hepatitídy C.
Ak výsledky štúdie potvrdia prítomnosť vírusovej hepatitídy C. Infekcia je však v stave remisie vzhľadom na Ig M indikátory - negatívne. Konečné vyhodnotenie stavu je možné vykonať po vykonaní PCR analýzy krvi vírusu RNA hepatitídy C a vykonaní genotypizácie hepatitídy C kvantitatívnou analýzou hepatitídy C.
Remisia vírusovej hepatitídy C je stav ochorenia, keď sú vírusové častice buď neprítomné v krvi, sú vo vnútri pečeňových buniek, alebo sú úplne neprítomné v krvných a pečeňových bunkách.
Pri remisii je pohlavný prenos vylúčený kvôli nízkej koncentrácii alebo neprítomnosti vírusu hepatitídy C v krvi.
PS Od 4. decembra 2012 do 14. decembra 2012 som bol otrávený toxikológiou... (otrava plynom) a vo všeobecnosti mám predpoklad, že tam môžem mať hepatitídu C, myslím, že nemusím vysvetľovať, čo je v toxikológii v mestskej nemocnici.,
Vďaka za skoršie........

Máte úplnú pravdu, ale koncept zdravého dopravného štátu nie je v medicíne. Vaša klinická diagnóza bude znieť takto: Chronická hepatitída C, nízka vírusová záťaž, štádium remisie, s dysfunkciou pečene alebo bez nej. Poskytnuté, ak je vírusová záťaž nízka. Preto sa odporúča vykonať ďalšie vyšetrovacie metódy na objasnenie diagnózy av prípade potreby na vykonanie primeranej liečby: antivírusová alebo symptomatická. Prečítajte si viac o tejto chorobe a diagnostických metódach, prečítajte si sériu článkov kliknutím na odkaz: Hepatitída C.

20. máj 08:58, 2013

prešiel analýzou hepatitídy, prišla hepatitída C, jadro negatívne, NS-6.9, čo to znamená

V tejto situácii je veľmi dôležité porovnávať výsledky v čase, pretože hodnota indikátora, ako je NS, indikuje výskyt remisie, adekvátnej reakcie na prebiehajúcu terapiu. Odporúčam vám osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Viac informácií o tejto téme nájdete v tematickej časti našej internetovej stránky: Hepatitída C

05.11. 13:38, 2013

Dobrý deň! Čo ukazujú nasledujúce testy?

Potvrdzujúci test na protilátky proti vírusu hepatitídy C - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

NS3 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

NS4 - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
NS5 - výsledok: NEGATÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE
Core - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Protilátky proti hepatitíde C - výsledok: POZITÍVNE - referenčné hodnoty: NEGATÍVNE

Táto analýza ukazuje, že vo vás bola zistená hepatitída C. Odporúčam vám, aby ste sa osobne poradili s hepatológom, ktorý môže určiť ďalšiu taktiku dynamického pozorovania a liečby (v prípade potreby). Prečítajte si viac o tejto problematike v tematickej časti: Vírusová hepatitída C

20. november 13:51, 2013

Dobrý deň! Pomôžte, prosím, s analýzou.
Som tehotná - 12 týždňov. Dostal som anti-HCV analýzu vo w / c. Prišli pozitívne, lekár povedal, že sa to stane u tehotných žien a poslal na re-test, re-dostal výsledok anti-HCV-negatívne.
Štúdie PCR - RNA vírusu hepatitídy C - nebola detegovaná.
Potvrdzujúci test na vírus proti hepatitíde C
NS3 - negatívne
NS4 - pozitívne
NS5 - negatívne
Core-negative
Výsledok je pochybný.
Biochémia - Bilirub-3.

V tomto prípade je výsledok pochybný, s väčšou pravdepodobnosťou, že ste nikdy nemali vírus hepatitídy C. Odporúčam, aby ste znovu preskúmali po 1,5-2 mesiacoch, liečba a prevencia v súčasnosti nie sú potrebné. Prečítajte si viac o otázke, ktorá vás zaujíma na našej webovej stránke: Hepatitída C

25. november, 18:22, 2013

Dobrý večer! !! dieťa má pozitívne protilátky proti hepatitíde C 3 mesiace a 6 mesiacov! !! má dieťa hepatitídu?

Získanie pozitívnych výsledkov znamená, že vaše dieťa je infikované vírusovou hepatitídou B. V tejto situácii musíte podstúpiť ďalšie testy na stanovenie vírusovej záťaže, biochemického krvného testu (pečeňové testy) a osobne navštíviť hepatológa, ktorý predpíše primeranú preventívnu liečbu. Viac sa o tom dozviete v sekcii: Hepatitída

4. decembra 16:55, 2013

ahoj Anti-HCV súčet bol prvýkrát objavený v roku 2010. Bol som poslaný do Hepatologického centra na infekčnej klinike č. 1 na diaľnici Volokolamskoye. Pri skúmaní celkovej anti-HCV a RNA nebola detegovaná. Vyhlásenie ukázalo, že hepatitída C, nebola som chorá. Teraz som tehotenstvo 32 týždňov, som prešiel Anti-HCV celkom pred mesiacom a to ukázalo pozitívne. Ihneď som prešiel RNA, ktorá ukázala negatívne. Opäť pred 2 týždňami Anti-HCV celkom ukázal NEGATÍVNE. Lekár gynekológ poslal na analýzu infekčnej serológie (Screening). Dnes som dostal anti-HCV (core) testy - 1.7 a Anti-HCV (NS3, NS4 a NS5 sú negatívne. Gynekológ povedal, že (jadro) - 1.7 je veľmi malé číslo a nie je jasné, či som chorý alebo nie. Anti-HCV celkom (pochybné) Prosím, pomôžte mi pochopiť, či to mám alebo nie?

V tejto situácii je výsledok pochybný, čo môže znamenať: ste mali predchádzajúcu chorobu v miernej forme a vírusová záťaž je teraz veľmi malá. Pre viac informácií o tejto problematike si prečítajte tematickú sériu článkov na našich stránkach kliknutím na odkaz: Vírusová hepatitída C

05. január 13:54, 2014

Dobrý deň, dostal som testy na hepatitídu s takýmito výsledkami (HBsAg-otr) (anti-HCV jadro +) a (NS +) čo znamenajú a čo mám robiť ďalej? ďakujem

Tento záver znamená, že ste v minulosti trpeli vírusovou hepatitídou C. Musíte osobne navštíviť hepatológa, vykonať biochemický krvný test, pečeňové testy, ultrazvuk vnútorných orgánov, na základe ktorých Váš lekár bude schopný určiť potrebu liečby. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia

05. január 15:19, 2014

Ďakujem vám veľmi pekne za rýchlu odpoveď, môžem ísť len k lekárovi o mesiac neskôr a ja som pochopil, že ak som mal Hepatitídu C skôr, potom som teraz 100% chorý, tento mesiac (predtým) Hepatológ poradí, aký liek môžem vziať Prevencia alebo čo? Počul som, že fosfogliv je dobrý liek, môžete ho piť alebo niečo iné, čo vám poradí?

Na účely liečby, ak je to potrebné, by ste mali byť najprv vyšetrení, zistiť stav pečene, po ktorom Vám ošetrujúci lekár bude schopný poskytnúť odporúčania. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Liečba hepatitídy C

21. január 13:50, 2014

ahoj Môj manžel bol diagnostikovaný s hepatitídou C. Boli sme poslaní do hepatológa, ale nemáme takého lekára, pomôžte mi rozlúštiť testy, inak mi bolí hlava kvôli tomu, čo mám robiť...

Protilátky proti HCV- DETECTED

OP syv. (Core) -1,902
Kritérium (jadro) - 0,206
Na pozitivitu (jadro) -9,2

Opcrit (NS3) - 0,707
K pozitivite (NS3) -3,6

Opcrit (NS4) - 0,208
K pozitivite (NS4) -

Opcrit (NS3) - 0,207
K pozitivite (NS3) -1,1

BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI

Bilirubín celkom -12,6
priamu 1.4
Nepriame-11.2
ACAT-38.7
ALT-40.5

Pravý lalok-125mm, ľavý -58mm.

Obrys je hladký.
Echostruktúra: homogénna.
Veľkosť echa je priemerná.
Prenos zvuku je dobrý.
Intrahepatické kanály nie sú rozšírené.
Aorta abdominálna 14 mm. Portálna žila 12 mm.
Prítomnosť fokálnych lézií: nie je lokalizovaná
Voľná ​​tekutina v brušnej dutine nebola detegovaná.

Záver: Echografická deformita obrysu a polypóza žlčníka.

Výsledky vyšetrenia ukazujú prítomnosť vírusovej hepatitídy C, ako aj zmeny v žlčníku. Bohužiaľ, bez merných jednotiek, nemôžeme adekvátne interpretovať výsledky biochemického výskumu, pošlite merné jednotky. Odporúča sa, aby ste sa poradili so svojím hepatológom, ak tento lekár neužije vo vašej nemocnici alebo na klinike, odporúča sa obrátiť sa na regionálne centrum, aby sa zistila potreba antivírusovej liečby. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

25. február 18:47, 2014

Dobrý deň, vďaka za odpoveď... Som vám veľmi vďačný, že neodchádzali bez pozornosti!
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA KRVI Alkalická fosfatáza-125.2 U
/ l, celkový obsah bilirubínu -11,28 mikrónov / l, priamka-1,88 mikrónov / l, nepriamy-9,4 mikrónov / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analýza vírusu PCR-hepatitídy C-PITITIVE 6,6 x 10 3 kopecky / ml (kvantitatívny 2,4 x 10 3 IU / ml) prebehla Genotypizácia hepatitídy C 3a / 3b Cyklus 31.7.
ImunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T tiež prešiel výsledok CT Cf 29,5
IL 28B: rs_8099917_T> G je výsledok Cg Cf 29,0.
iné testy krvných doštičiek, proteínových frakcií, kyseliny tymolovej, glukózy v krvi, bilirubínu a jeho frakcií, alkalickej fosfatázy, železa, c-reaktívneho proteínu, TSH, T3, T4 zdarma, všetko v normálnom rozsahu... Povedz mi, ako sa liečiť, Čo je to záťaž a Je tu šanca na obnovu? ďakujem

V tomto prípade musíte konzultovať so svojím hepatológom, aby ste určili štádium hepatitídy C, ako aj načasovanie začiatku liečby. Vírusová záťaž nie je vysoká, čo je priaznivé znamenie pre antivírusovú liečbu. Pri vhodne predpísanej liečbe a dodržiavaní všetkých odporúčaní hepatológa sa zvyšuje pravdepodobnosť zotavenia. Prečítajte si viac o vírusovej hepatitíde C, metódach diagnostiky a liečby, prečítajte si odkaz: Hepatitída C.

03 apríl 11:50, 2014

Dobré popoludnie, pomôžte rozlúštiť krvný test na hepatitídu C.

Imunoglobulíny triedy G a M pre vírus

hepatitídy C
Výsledné referenčné hodnoty
pochybné neboli odhalené

SPECTRUM na jednotlivé proteíny

vírusu hepatitídy c
Výsledné referenčné hodnoty
jadro nebolo zistené
NS3 neboli identifikované
Identifikovaný NS4 nebol identifikovaný
NS5 nie je identifikovaný

Tento záver naznačuje, že výsledok je pochybný, s vysokým stupňom pravdepodobnosti možno tvrdiť, že ste nezistili vírusovú hepatitídu C. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Viac informácií o tejto otázke nájdete v príslušnej časti: Laboratórna diagnostika

7. máj 16:57, 2014

AT do polohy COR do polohy 5.1 AT do polohy NS do 7,6

Tento záver naznačuje predchádzajúcu infekciu. Ak chcete vyriešiť otázku potreby liečby, odporúčam, aby ste si urobili pečeňový test a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, ktorá vás zaujíma, môžete získať v príslušnej časti našich stránok kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

23. máj 16:29, 2014

Ahoj, trpel som polročným pravidelným vracaním pálenia záhy, bola zistená chronická cholecystitída, rozhodol som sa, že v rovnakom čase prejdem testom ELISA na HCV, výsledky sú nasledovné:
jadro - negatívne
NS3 - POZITÍVNE (k = 9,8)
NS4 - POZITÍVNE (k = 1,4)
NS5 - negatívne

analýza bola vykonaná 8 mesiacov po potenciálnej infekcii, bola odoslaná na PCR, ale výsledok ešte nebol získaný.

Čo môžete vopred vedieť o výsledkoch testu ELISA?

Podľa poskytnutých údajov ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C. Odporúčam vám, aby ste čakali na výsledky testov na PCR, ako aj absolvovali test chémie krvi (testy funkcie pečene) a potom sa poraďte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Polymerázová reťazová reakcia

30. máj 09:59, 2014

Hepatitída C je so mnou už rok, rozhodol som sa ju zopakovať a získať zvláštny výsledok. Pomôž mi na to prísť
Hepatitída C, protilátky proti HCV. - Výsledok Identifikovaný, Norma - neidentifikovaný?

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C. V tejto situácii musíte raz ročne vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste mohli vykonať vyšetrenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej sekcii našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

11. jún 11:58, 2014

ahoj Vo februári bola moja dcéra (6-ročná) predpísaná očná chirurgia a my sme testovali na hepatitídu C v platenom laboratóriu a výsledok pre hepatitídu C bol pozitívny, keď sme boli poslaní do hepatológa, kde sme absolvovali všetky testy, ktoré sa ukázali ako všetky negatívne, ktoré sme preradili do tretieho laboratória na hepatitídu. tiež negatívne, a pred dvoma týždňami sme opäť urobili všetky testy na operáciu a opäť pozitívnu hepatitídu. Môžete mi, prosím, povedať, či potrebujeme znova urobiť PCR a prečo to ukázala analýza hepatitídy c. Vďaka vopred.

Vzhľadom na rôzne výsledky testov získaných v rôznych laboratóriách nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či je dieťa infikované alebo nie, preto odporúčam, aby ste osobne navštívili lekára infekčných chorôb a poskytli vám všetky výsledky testov, ktoré ste dostali na hodnotenie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Hepatitída. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

11. jún 16:59, 2014

5,32 ^ 10 (v 5 stupňoch) IU / ml

Analytická citlivosť: 300 IU / ml

Uveďte, prosím, úplný výsledok, aký druh výskumu a akú metodológiu sme použili, po čom budeme schopní objektívne odpovedať na vašu otázku. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

12. jún 04:14, 2014

PCR RNA Chronická vírusová hepatitída C (kvantitatívna)
Toto sú všetky informácie, pretože ide len o sumu

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusom hepatitídy C. Objektívne hodnotenie Vášho stavu vyžaduje krvný test na markery hepatitídy, ako aj biochemický krvný test na vyhodnotenie funkcie pečene (testy funkcie pečene). Odporúčam, aby ste po vykonaní testov osobne navštívili lekára infekčnej choroby, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania av prípade potreby aj liečbu.

Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia a v sérii článkov: Liečba hepatitídy C. Ďalšie informácie môžete získať v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

12. jún 12:12, 2014

Pomôžte, prosím, s dekódovaním analýzy hepatitídy C. V našom meste, bohužiaľ, lekári infekčných chorôb preložili, keď obdržali pochybný výsledok, boli vykonané opakované testy a boli získané nasledujúce výsledky:
celkové protilátky proti HCV 5/1
A / HCV (+) jadro (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3.2
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že vírusová hepatitída C bola prenesená skôr, pre objektívne posúdenie funkcie pečene odporúčam vykonať biochemický krvný test (pečeňové testy) a osobne navštíviť špecialistu na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o tejto problematike sa dozviete v tematickej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

12. jún 13:56, 2014

Viem, že som nakazený vírusom C a mám všetko ostatné, chcem zistiť, ako zle som s nimi chorý, v akom štádiu, môžem rozpoznať dopravcu alebo chorého? Či je to všeobecne liečiteľné. A je možné sa s ňou liečiť počas tehotenstva?

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický krvný test (pečeňové testy), aby ste zistili, či je abnormálna funkcia pečene - v neprítomnosti abnormalít v pečeni ste nosič. Liečba sa vyžaduje len v prípade klinických príznakov ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázkach, ktoré vás zaujímajú, môžete získať v príslušných sekciách našej stránky kliknutím na nasledujúce odkazy: Laboratórna diagnostika. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a liečba

26. jún 14:59, 2014

anti-HCV protilátky
Výsledok
pozitívne
anti-HCV, protilátky, ELISA
Výsledok
výskum

Vaša otázka sa pravdepodobne zobrazí nedostatočne, skúste znova odoslať a zobraziť všetky údaje uvedené v závere, po ktorom budeme môcť odpovedať na všetky vaše otázky. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Laboratórna diagnostika

02.7. 15:10, 2014

Anti-tak pozitívne
ANTI-NS3-pozitívne
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5- neg.
ANTI-M-pozitívne
Čo to znamená vírusová hepatitída C?

Podľa poskytnutých údajov ste mohli predtým preniesť vírusovú hepatitídu C a v súčasnosti ste nosičom. Ak chcete posúdiť funkciu pečene, musíte vykonať biochemický test pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Ďalšie informácie k otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene

9. júl 10:30, 2014

Vitajte! Môj manžel (33 rokov) v júni 2014 odišiel do centra transfúzie krvi, daroval krv na darovanie a predbežný mini-test ukázal, že bola zistená hepatitída C.
Prešiel analýzou vírusu hepatitídy C (HCV), antigénov
cor, NS3, NS4, NS5 IgG protilátky v smere, a to sú výsledky:

Anti-HCV IgG cor 16,44 R (R ≥ 1,0 - pozitívny výsledok R

Tento záver naznačuje, že váš manžel má vírusovú hepatitídu C a môže byť dopravcom. Odporúčam, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne navštívili lekára špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste zistili, či existujú abnormálne funkcie pečene, či je liečba potrebná alebo nie. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C, diagnostika, prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

9. júl 10:40, 2014

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Vírus hepatitídy C (kvalitatívne stanovenie, v reálnom čase) PCV HCV kvalitatívny detegovaný Analytická citlivosť testovacieho systému na stanovenie HCV v krvnej plazme - 100 IU / ml (400 kópií RNA / ml). Výsledok „RNA vírusu hepatitídy C nebola detegovaná“ môže naznačovať, že hodnota vírusovej záťaže je pod hranicou citlivosti testovacieho systému.

Podľa tohto záveru bola vo vás zistená vírusová hepatitída C. Vzhľadom na to, že vírusová záťaž je minimálna, preprava nie je vylúčená. Odporúčam Vám urobiť krvný test (biochemické vzorky pečene) a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v tematickej časti našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

9. júl 10:44, 2014

Povedzte mi, aké je to vážne? Mal by som s deťmi mať prieskum? Aké sú naše ďalšie kroky? Ďakujem.

V tejto situácii by ste mali urobiť biochemický test pečene a deti by mali mať krvný test na markery vírusovej hepatitídy C. O prevencii tohto ochorenia sa môžete dozvedieť z nasledujúcej časti našej webovej stránky: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Liečba hepatitídy C.

22. júl 14:32, 2014

Ahoj, citoval som analýzu hepatitídy C dvakrát po prvýkrát, čo analýza ukázala KP> 17 cos + a druhýkrát KP = 3,4 cos +

V tejto situácii je možné, že v súčasnosti je ochorenie v aktívnej fáze, preto odporúčam, aby ste vykonali biochemický krvný test (pečeňový test) a osobne konzultujte so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

22. júl 14:36, 2014

Chcem vedieť, čo to je, keď som sa vzdal som mal teplotu pred 3 dňami.

Aktívna fáza hepatitídy C nie je vylúčená - primárne ochorenie alebo exacerbácia chronickej patológie. Pre podrobnejšie posúdenie tohto problému odporúčam osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie nájdete aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Laboratórna diagnostika

24. júl 11:52, 2014

Pomoc s dekódovaním analýzy spektra pomocou
anti-HCV - negatívne
JgM HCV - negatívne
cor-HCV negatívne
HCV NS3 - Pozitívny
Ns4 HCV - negatívne
Ns5 HCV - negatívne
mám hepatitídu c?

Tento záver naznačuje, že bol v kontakte s vírusom. Odporúčam, aby ste si biochemické pečeňový test, ktorý bude hodnotiť funkciu pečene a osobne konzultovať s lekárom infekčných chorôb. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

24. júl 13:09, 2014

Dobrý deň!
Pomôžte rozlúštiť analýzu dieťaťa s 5-ročnou hepatitídou C na:
V OPK 0,244-Opr 0,823 pozitívny
jadro OPK 0,241- Opt 0,348 slabé pozitívne
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 slabo pozitívny
Biochémia, bilirubín, ultrazvuk je normálny
Lekári hovoria, že obraz je nepochopiteľný.
Čo robiť
Ďakujem za odpoveď.
Boh vám žehná

V tejto situácii je pravdepodobné, že dieťa malo kontakt s vírusom hepatitídy C a dieťa má v súčasnosti hepatitídu C. Odporúčam opakovať štúdiu počas 3-4 mesiacov. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.

Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

25. júl 14:27, 2014

Ahoj, doktor! Povedzte mi, čo tieto výsledky znamenajú: pcr rna HVC-nedetekované, enzýmovo viazaný imunosorbent-negatívny test, ifa pre protilátky proti HCV (spektrum jg), výsledok je neistý, pretože sa detegujú protilátky len s jedným neštrukturálnym proteínom NS4 (cn = 1,00)!
Povedzte lekárovi, čo to znamená? Môže to súvisieť s tehotenstvom (môj 34. týždeň), je potrebné liečiť? Je to prenášané a ako? Aké nebezpečné je dieťa? Veľmi znepokojený.

Tento výsledok môže znamenať nosič vírusovej hepatitídy C, ale na objasnenie je potrebné túto analýzu znovu absolvovať a osobne konzultovať s lekárom infekčnej choroby. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

28. júl 11:13, 2014

Vitajte! Ležal som v gynekológii so zápalom, vykonal krvné testy na hepatitídu C, našiel protilátky NS 4, čo to je.

NS4 označuje neštrukturálne proteíny a je charakteristický pre chronické štádium ochorenia, vyskytujúce sa v latentnej forme. Odporúčame, aby ste vykonali krvný test na biochemické pečeňové testy a osobne konzultujte so svojím špecialistom na infekčné ochorenia. Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia.

Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

04 august 11:31, 2014

Vitajte!
Mám 36 rokov. Mám dve deti. Mnohokrát bola testovaná, všetko bolo vždy v poriadku, čas druhého naplánovaného testu v 2. tehotenstve v čase w / cons bol nový. Mám pozitívnu hepatitídu c. Po niekoľkých dňoch, som retake analýzu na klinike - to dopadlo negatívne.
Po pôrode prešla na platenú kliniku.
Tu sú výsledky:
Skúšobný materiál:
Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
Všeobecná serológia
Protilátky proti vírusu hepatitídy C POZITÍVNE negatívne
Test potvrdenia vírusu
anti-core negatívna na hepatitídu C
Test potvrdenia vírusu
hepatitída C NS celkovo pozitívna

Skúšobný materiál: plná krv

Výsledkové jednotky testovacieho mena
referenčný interval merania
PCR
PCR negatívny negatívny test na hepatitídu C - RNA
PCR Hepatitída C (vírusová záťaž) negatívne kópie / ml negatívne

Pomôžte dešifrovať výsledky testov.

Som chorý s hepatitídou c? Odkiaľ by mohol prísť? Ako to bude mať vplyv na dieťa, vzhľadom na to, že dojčím?
Vďaka vopred.

Tento záver naznačuje, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou C a môže byť nosičom alebo ochorenie je chronické, bez exacerbácie. Infekcia vírusovou hepatitídou C sa môže vyskytnúť prostredníctvom sexuálneho kontaktu, transfúzie krvi, kontaktu slizníc alebo otvorených rán s krvou chorej osoby pri návšteve salónov krásy, manikúry, pedikúry, piercingu atď.
Podľa odporúčaní WHO je možné a nevyhnutné dojčiť dieťa, ak má matka vírusovú hepatitídu C, pretože prakticky neexistuje riziko infekcie. Výnimkou sú prípady akútnej vírusovej hepatitídy C, keď sa infekcia matky vyskytla bezprostredne po pôrode alebo počas pôrodu.

Podrobnejšie informácie o otázke, o ktorú máte záujem, môžete získať v príslušnej časti našej webovej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie je možné získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene av sérii článkov: Laboratórna diagnostika

04 august 13:09, 2014

Povedzte mi, ako často musíte vykonať analýzu na kontrolu a aký druh vyšetrenia by malo dieťa vykonať, ak je to potrebné?

Pri určovaní skutočnosti infekcie vírusovou hepatitídou C sa spravidla vyžaduje, aby sa následná starostlivosť o lekára infekčných chorôb raz ročne prepravovala. V prípade, že sa vyskytnú odchýlky v biochemických vzorkách pečene, ako aj výsledky analýz naznačujú zvýšenie vírusovej záťaže, vyžaduje sa preventívne vyšetrenie a liečba častejšie, čo stanoví individuálne ošetrujúci lekár. Dieťa momentálne nepotrebuje prieskum.

Pre viac informácií o tejto problematike sa môžete dostať do príslušnej sekcie našej stránky kliknutím na nasledujúci odkaz: Vírusová hepatitída C - diagnostika a prevencia. Ďalšie informácie môžete získať aj v nasledujúcej časti našej webovej stránky: Biochemické testy pečene a cyklus našich článkov: Laboratórna diagnostika

15. septembra, 11:33, 2014

Dobré popoludnie, nedávno som prešiel analýzou na detekciu imunoglobulínov triedy M a G pre hepatitídu C. Prosím, dešifrujte, čo znamená výsledok

jadro 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

jadro 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Po absolvovaní PCR RNA je výsledok negatívny. Okrem NS3 zamieňa vysokú mieru NS4.

Tiež vás žiadam, aby ste odpovedali na otázky

- Som nebezpečný pre sexuálneho partnera počas nechráneného pohlavia?
- Aké ďalšie kroky by ste mi poradili?

Údaje, ktoré ste uviedli, naznačujú, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C. Pri nechránenom pohlavnom styku je možný prenos infekcie na partnera. Potom musíte vykonať biochemické pečeňové testy a osobne sa poraďte so svojím lekárom, špecialistom na infekčné ochorenia alebo s hepatológom, aby ste vykonali vyšetrenie a určili ďalšiu taktiku pozorovania a liečby.

26. september, 20:00, 2014

ahoj) prešiel testami na hepatitídu C. výsledok je pozitívny. referenčné hodnoty sú negatívne. a existujú komentáre - počas potvrdzujúceho testu na protilátky proti HCV boli zistené IgG a IgM na antigény HCV (jadro a NS3, NS4). Povedz mi, čo to znamená. vďaka vopred

Tento záver znamená, že ste v minulosti mali vírusovú hepatitídu C, v súčasnosti sa tento proces môže zhoršiť, preto odporúčame, aby ste vykonali biochemické pečeňové testy a osobne sa poradili so svojím lekárom, špecialistom na infekčné choroby alebo hepatológom, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie a predpíše vhodnú liečbu.

30. september 14:31, 2014

Dobré popoludnie Darovaná krv pre HCV. Výsledok je negatívny. Potom, po ďalších dvoch týždňoch, prišiel ďalší výsledok na HCV: jadro A / T by bolo negatívne, a / t NS “by bolo. KP 8.3. Čo to znamená?

Tento záver znamená, že ste predtým mali vírusovú hepatitídu C a môžu byť nosičom. Odporúčame, aby ste osobne navštívili lekára infekčného ochorenia, ktorý v prípade potreby vykoná vyšetrenie (ďalšie podrobné vyšetrenia krvných testov na markery hepatitídy, biochemické testy pečene, ultrazvuk vnútorných orgánov atď.).

30. september 16:31, 2014

Skôr K.P. 8,3. Ak to ovplyvní čo. HbsAg je negatívny.

Tento záver potvrdzuje, že ste nikdy predtým nemali vírus vírusu hepatitídy B, ale ste chorí alebo ste nositeľmi vírusovej hepatitídy C, a preto musíte osobne navštíviť lekára špecialistu na infekčné choroby, ktorý vám poskytne osobnú konzultáciu. V prípade potreby Vám lekár predpíše ďalšie štúdie a vhodnú liečbu.

03. október 14:58, 2014

Protilátky proti vírusu hepatitídy c (anti-HCV) (celkom) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2,258. Nie je tehotná.

Tento záver znamená, že môžete byť nosičom vírusovej hepatitídy C. Pre podrobnejšie rady odporúčame, aby ste navštívili špecialistu na infekčné ochorenia osobne a tiež vykonali krvný test na biochemické testy pečene.

13. október 20:37, 2014

Pravidelne darovaná krv na hepatitídu B a C.
HBs antigén je negatívny.
Identifikovali sa protilátky proti hepatitíde C.
IgG, IgM proti vírusu hepatitídy C - pozitívne
KP (NS) - 0
KP (jadro) - 2,03

Tento záver znamená, že ste nikdy neboli chorí s hepatitídou B predtým, ale boli ste diagnostikovaný vírusovou hepatitídou C - je možné, že ste boli nedávno chorý alebo v súčasnosti zažívate exacerbáciu ochorenia. Odporúčame Vám urobiť krvný test - biochemické pečeňové testy a osobne sa poradiť so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia, ktorý Vám predpíše adekvátnu liečbu.

13. október 21:13, 2014

Čo znamenajú tieto čísla, možno túto analýzu považovať za spoľahlivú?
Pred viac ako 10 rokmi, podobne ako pri plánovanom darcovstve krvi pri hepatitíde, niečo „vylezie“. Platba zaplatená, všetko je negatívne. Minulý rok je všetko negatívne. Ale teraz... Som lekár, pracujem v pediatrickej anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Zavrhnú ma kvôli hepatitíde kvôli tomuto výsledku?

Je možné, že infekcia sa vyskytla na pracovisku, vzhľadom na špecifiká práce. Prítomnosť tejto diagnózy spravidla nie je dôvodom na prepustenie, ale dočasné vylúčenie z práce nie je vylúčené. V tejto súvislosti vám odporúčame, aby ste sa osobne poradili so svojím lekárom o infekčných ochoreniach po vykonaní krvného testu na biochemické pečeňové testy.

17. október 21:12, 2014

Protilátky proti hepatitíde c sa našli u dieťaťa pri narodení.
V 11 dňoch bola podaná biochémia: celkový bilirubín 13,2, priamy bilirubín 3.3, alat 21,7, asat 34.
Za 53 dní sa znovu použila biochémia: celkový bilirubín 5.2, rovný bilirubín 1.3, alat 20.3, asat 24.7.
Za tri mesiace a päť dní sa vykonali ďalšie testy: biochémia - celkový bilirubín 5.2, priamy bilirubín - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA nebola detegovaná, negatívne, markery hepatitídy C (jadro, NS3,4,5, M) - pozitívne.
Čo hovoria tieto analýzy?
Kedy by mali protilátky odísť (aspoň podľa priemernej štatistiky)? Ako je informatívny výsledok PCR za tri mesiace?
Aká je pravdepodobnosť, že by sa mohol zmeniť?
Ďakujeme vopred za vašu odpoveď.

Na interpretáciu výsledkov biochemických testov pečene uveďte merné jednotky. Detekcia protilátok proti vírusu hepatitídy C v tomto prípade indikuje prenos hepatitídy C. Tieto protilátky môžu pretrvávať celý život. Nosenie hepatitídy C vyžaduje pravidelné monitorovanie lekárom infekčnej choroby - aspoň jedenkrát ročne by sa mal vykonať ultrazvukové vyšetrenie pečene, mali by sa vykonať biochemické pečeňové testy a krvné testy na markery hepatitídy C. t

18. október 11:22, 2014

Merné jednotky: bilirubín µmol / l, alat a jednotka asat / l. Čo znamená analýza PCR? A je nebezpečenstvo tohto dieťaťa pre ľudí okolo nich, pretože nemajú nič.

Výsledok PCR analýzy ukazuje, že vírusová hepatitída C nie je v aktívnom štádiu, to znamená, že nie je prítomná v krvi. Prítomnosť pozitívnych markerov vírusovej hepatitídy C označuje nosič ochorenia. V biochemických testoch pečene neboli žiadne abnormality, takže nie je dôvod na obavy.

21. október 11:53, 2014

Dobrý deň! Nedávno prešiel testami a to je v nich:
Anti-CHV množstvá protilátky proti hepatitíde C. Výsledok je odhalený, a Norma nie je odhalená, a v stĺpci komentáre = 6.4. Čo to znamená a ak je to vážne, pretože plánujeme dieťa a kontakt s lekárom.

Tento záver znamená, že dieťa môže byť nositeľom hepatitídy C. Odporúčame užívať biochemické pečeňové testy, ultrazvuk pečene a osobne konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

21. október 12:06, 2014

Znamená to, že deti nemôžu byť plánované alebo je všetko možné?

V prípade prepravy vírusovej hepatitídy C je pravdepodobnosť prenosu na dieťa extrémne nízka, takže si môžete naplánovať tehotenstvo. Odporúča sa konzultovať so svojím lekárom špecialistom na infekčné ochorenia.

23. október 15:25, 2014

Dobrý deň! Pomôžte pochopiť výsledky testov:

HBsAg (povrchový antigén vírusu hepatitídy B) 0,250

Anti-HCV (protilátky proti vírusu hepatitídy C), celkom 1,83. Potvrdzovací test A-HCV bol negatívny.

jadro - 0,37
A-HCV NS3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS5 - 0,02

Protilátky proti hepatitíde C - potvrdzujúci test:

Jadro (protilátky proti štrukturálnym proteínom hep. C vírusu) - 0,37
A-HCV NS 3 (AT na neštrukturálny proteín NS3 hep. C vírusu) - 0,10
A-HCV NS4 (AT na neštrukturálny proteín NS4 hep. C vírusu) - 0,01
A-HCV NS5 (AT na neštrukturálny proteín NS5 hep. C vírusu) - 0,02

Detekcia povrchového antigénu vírusu hepatitídy B znamená, že ste infikovaný vírusovou hepatitídou B. Potvrdzujúci test na protilátky proti hepatitíde C tiež naznačuje, že máte vírusovú hepatitídu C. Odporúčame, aby ste vykonali biochemický test pečene, vykonali ultrazvuk pečene a osobne sa poraďte so svojím lekárom. lekár infekčných chorôb.